JobglædeKarriereØvrigt

Chefen udfylder til­lids­man­dens rolle

Seks ud af ti ansatte vil helst tale med deres chef, når de oplever problemer på arbejdspladsen, viser en undersøgelse. Det er tegn på en stærk samarbejdskultur på arbejdspladserne, men det er samtidig vigtigt, at de ansatte ikke tror, at chefen altid kan løse deres problemer.

Chefen er så vellidt på de danske arbejdspladser, at seks ud af ti af 996 repræsentativt udvalgte lønmodtagere svarer, at de hellere vil gå til den nærmeste chef end til tillidsmanden eller fagforeningen, hvis der opstår problemer på arbejdspladsen.

Det viser en undersøgelse foretaget af YouGov for Ugebrevet A4. Det er især de privatansatte, der foretrækker chefen frem for tillidsmanden – kun 26 procent vil helst gå til fagforeningen eller tillidsrepræsentanten med problemer, mens det gælder for 47 procent af de offentligt ansatte.

Den gode stemning mellem chef og lønmodtager understreges af, at fire ud af fem medarbejdere i undersøgelsen mener, at der er en god tone mellem chefen og dem selv, mens kun syv procent mener, at der ikke er en positiv tone.

Dansk Arbejdsgiverforening udtrykker over for Ugebrevet A4 begejstring ved den udbredte åbenhed og tillid i relationen mellem chef og medarbejder. Næstformand i Dansk Arbejdsgiverforening, Povl-Christian Jensen, siger, at undersøgelsens resultater understreger, at der er en stærk samarbejdskultur på arbejdspladserne med en synlig chef, der også stiller op som problemknuser.

LO’s næstformand Lizette Risgaard ser ligeledes undersøgelsens konklusioner som udtryk for en positiv udvikling på arbejdsmarkedet, men understreger, at chefen ikke altid kan optræde som medarbejderens allierede:

”Selv om det kan se ud som om, at chefen er ens bedste ven, gælder det jo kun, indtil noget går dårligt. Hvis det pludselig brænder på, er der ingen tvivl om, hvem der bestemmer,” siger hun til Ugebrevet A4.

Tillidsmanden skal være synlig

I tilfælde hvor chefen selv er en del af problemet, kan det blive nødvendigt for medarbejderne at få professionel og uvildig rådgivning, og her vurderer Claus Jørgensen fra 3F, at det især for yngre medarbejdere kan være et problem, at mange ikke ved, hvad fagforeningen og tillidsmanden kan – og hvem der overhovedet er tillidsmand på arbejdspladsen.

Så når respondenterne svarer, at de vælger at gå til chefen frem for tillidsmændene eller fagforeningerne, er det ikke sikkert, at det er et bevidst valg – det kan være manglende viden om, hvad der er af muligheder, vurderer Claus Jørgensen fra 3F over for Ugebrevet A4. Han mener, at tillidsrepræsentanterne skal være mere opsøgende.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for 3F sidste år, vidste hvert tiende medlem af 3F ikke, hvem deres tillidsrepræsentant var. Claus Jørgensen sagde i den forbindelse til Fagbladet 3F den 15. marts 2011, at tillidsmændene skal være synlige og tilgængelige for medarbejderne – for eksempel ved at hilse på nye medarbejdere og vedhæfte et billede, når de hænger beskeder op til kollegerne:

”Vi skal tænke det ind i uddannelsen af de tillidsvalgte. Det er godt, at folk kan deres paragraffer. Men det skal også være en del af de tillidsvalgtes ABC, at man hilser på nye ansatte.”

Hos Djøf tager formand Per Hansen det med ophøjet ro, at mange medarbejdere vælger at gå til chefen i stedet for deres fagforening. Han peger på, at den nye generation af medarbejdere ikke er lige så autoritetstro som den ældre generation, og derfor har det bedre med at konfrontere chefen direkte, også når der er problemer – og der skal ikke varsles fyringsrunder i fagforeningerne af den grund:

”Fagforeningen skal stadig være der, for den er jo med til at skabe tryghed, når alle ved, at fagforeningen kan træde til, hvis der bliver brug for den,” siger han i en artikel på Djøf den 14. maj 2012 og hilser den interne problemløsning på arbejdspladserne velkommen:

”Det er jo heldigvis ikke sådan, at alle konflikter skal løses ved brug af tillidsmand. Det bedste er jo, at man får løst problemerne lokalt, uden brug af fagforeningen som konfliktløser.”