Karriere

Bliv klædt på til offentlig ledelse

Til sommer bliver det muligt at tage en masteruddannelse, som specifikt henvender sig til offentlige ledere af skoler, hospitaler og daginstitutioner. Uddannelsen skal imødekomme et stigende behov for at udvikle nye og tværgående løsninger inden for områder som forebyggelse, uddannelse og sammenhæng i sundhedssystemet.

”I dag skal institutionsledere optimere deres velfærdsorganisation, så den lever op til politikernes krav om at udnytte ressourcerne effektivt. Samtidig skal de skabe innovative løsninger, så professionerne kan udvikle og levere velfærd af høj kvalitet.”

Sådan siger Kristian Gylling Olesen fra professionshøjskolen Metropol om baggrunden for, at en ny masteruddannelse i ledelse af offentlig velfærd til sommer ser dagens lys. Kristian Gylling Olesen er projektleder for masteruddannelsen i ledelse af offentlig velfærd.

”Vores mål med masteruddannelsen er at udvide paletten af styringsmuligheder for lederne – omsat i ledelse tæt på borgerne og i samspil med de faglige medarbejdere,” fortæller Kristian Gylling Olesen.

Ledere står over for komplekse krav

Den nye masteruddannelse vil i løbet af 2 ½ år opkvalificere deltagerne med relevante teorier og metoder, som de har behov for i hverdagens ledelse, hvor institutionsledere stilles over for stadigt større og mere komplekse krav til innovative og tværgående løsninger.

”For at vi kan leve op til kravene om bedre løsninger for færre penge, er der i kommunerne et presserende behov for at udvikle nye og tværgående løsninger inden for områder som forebyggelse, uddannelse og sammenhæng i sundhedssystemet. Den nye masteruddannelse vil dygtiggøre de offentlige ledere i at tænke på tværs af organisering, professioner og opgaver og dermed gøre dem bedre i stand til at udvikle nye sammenhængende løsninger på både institutioner og i forvaltningen,” siger Per B. Christensen, der er direktør for børn, uddannelse, kultur og personale i Næstved Kommune ifølge en fælles pressemeddelelse fra professionshøjskolerne fra den 26. februar 2013.

En længe ventet uddannelse

Det er første gang, at offentlige ledere får mulighed for at tage en masteruddannelse, der specifikt er målrettet behovene hos ledere af skoler, biblioteker, politi og døgninstitutioner – og det er også relativt nyt, at professionshøjskolerne tilbyder masteruddannelser.

En politisk aftale mellem Regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti slog i juni 2011 fast, at professionsmasteruddannelser skulle anerkendes på linje med universiteternes masteruddannelser.

Det var en lovændring, der længe havde været efterspurgt af blandt andre FTF’s formand Bente Sorgenfrey og rektor for Professionshøjskolen UCC, Laust Joen Jakobsen.

"Professionshøjskolerne skal udbyde nogle professionsmasteruddannelser, som imødekommer de behov, der er i professionerne. Det kan både være på ledelsesområdet, men det kan også være på andre funktionsområder,” sagde Laust Joen Jakobsen til Altinget.dk den 4. maj 2011, mens Bente Sorgenfrey udtalte til FTF.dk:

”Masteruddannelser inden for for eksempel pædagogik, undervisning og det sundhedsfaglige område vil styrke uddannelsesmiljøet på professionshøjskolerne – og dermed kvaliteten på alle uddannelserne. Det kan blive en vigtig brik i at forny og forbedre den offentlige sektor og udvikle nye arbejdsgange og metoder ud fra den viden, der både kommer fra fagene og forskningen.”

Den nye masteruddannelse bliver udbudt af professionshøjskolerne VIA, UCC og Metropol samt universitetet i Agder i Norge. Uddannelsen er målrettet ledere, der leverer velfærdsydelser, og som har en diplomuddannelse i ledelse.

Masteruddannelsen i offentlig ledelse er en 2½-årig forskningsbaseret videreuddannelse. Efter endt uddannelse kan du kalde dig master i ledelse af offentlig velfærd med speciale i din professionsretning, for eksempel skoleledelse, sundhedsledelse, pædagogisk ledelse eller administrativ ledelse.

I hele forløbet har du fokus på dit eget ledelsesfelt og de problemstillinger, der udspringer heraf. Med en master i ledelse af offentlig velfærd udvider du dine styringsmuligheder og dermed dit handlerum som leder, så der skabes en bedre velfærd for borgeren i tæt samspil med professionerne.

Kilde: Masteriledelse.dk