Øvrigt

Ar­bejds­løs­he­den blandt elek­tri­ke­re falder og falder

Tre måneder i træk faldt arbejdsløsheden blandt de dagpengeberettigede medlemmer af El-fagets a-kasse, og den udvikling karakteriserer ganske godt jobsituationen for elektrikere gennem de senere år.

"Bortset fra januar har hver af årets måneder, altså februar, marts, april, i 2015 budt på færre arbejdsløse end foregående, og procenten i april var 2,50 mod 2,56 i marts. Der er også tale om et fald sammenlignet med samme måned sidste år, hvor tallet var 3,0," lyder det fra Dansk El-Forbund.

Det er de aldersgrupper, der i forvejen havde de laveste procenter, som yderligere er faldet i ledighed: De 35-39 årige havde i april i år 1,68 procent arbejdsløse mod 1,81 i marts. 40-44 år: 1,41 (mod 1,73 i marts), 45-49 år: 1,39 (mod 1,50 i marts), 50-54 år: 1,80 (mod 2,01 i marts).

Den aldersgruppe, der har den højeste andel arbejdsløse var i april - "som altid" som det lyder fra Dansk El-Forbund - de unge mellem 20 og 24 år. Her steg ledigheden faktisk til 4,72 fra 4,49 i marts.

"En anden opgørelse fra a-kassen viser endvidere, at arbejdsløse elektrikere typisk kommer hurtigt i arbejde igen. Der er altså en høj såkaldt gennemstrømning," siger forretningsfører Jørgen Have Poulsen fra Dansk El-Forbund på forbundets hjemmeside.

Historisk lav ledighed

Også tilbage i 2012, hvor andre brancher stadig var præget af krisen, kunne Dansk El-Forbund fremvise lave arbejdsløshedstal.

"Mens det i samfundet kniber med optimismen, er der en faggruppe, som kniber sig i armen: Trods krisetider er arbejdsløsheden blandt elektrikere ganske lav og nogle steder ikke eksisterende. Her kort før jul viser årets sidste statistisk sikre opgørelse i El-fagets a-kasse, at arbejdsløshedsprocenten i november var under tre - mere præcist 2,95. Når medlemmer i jobtræning tælles med, var bruttoarbejdsløsheden på 3,42 procent," lød det dengang fra Dansk El-Forbund.

Tegn på mangel på elektrikere

Selv om den lave ledighed umiddelbart er positiv læsning for ledige elektrikere, så vækker den bekymring andre steder. AE-Rådet meldte sidste år ud i Metroxpress, at Danmark i 2020 vil mangle 32.000 faglærte. I samme artikel lyder det fra SkillsDenmark, at der allerede nu er mangel på arbejdskraft i en række brancher, og at det kun bliver værre de kommende år, hvis ikke der er flere unge, som begynder at uddanne sig som industritekniker, elektriker, maskinsnedker, glarmester og værktøjsmager.

"Hvis man ikke ved, hvad man vil, vil jeg da anbefale de områder, for der er altså job, når man er færdig," forklarer Niels Bylund fra Industriens Uddannelser i artiklen.

En virksomhed tager affære

Tilbage i 2013 kunne vi her på Jobindex berette, at mange unge ikke kan finde nogen elektrikerlæreplads.

Det havde fået virksomheden Multi-Tech til at ansatte 12 lærlinge - ud over de 29 svende.

"Man skal starte med at gribe i egen barm. Vi synes, der er for få, der har nok lærlinge. Der har i min tid næsten altid været mangel på kvalificerede elektrikere. Det kan man kun gøre én ting ved: Uddanne så mange som muligt - og give dem en god, varieret og solid uddannelse," sagde Niels Jørgensen, der er leder i Multi-Tech.

Netop uddannelse har været i fokus hos Dansk El-Forbund, som Jobindex.dk talte med tidligere på året til artiklen "Ny elektriker-uddannelse på vej". Efter sommerferien venter fremtidens elektriker-uddannelse nemlig på de nye lærlinge. Uddannelsen har gennemgået en række markante ændringer for at imødekomme mange elektrikeres hverdag, som er blevet langt mere specialiseret de senere år.

"Vores branche bliver mere og mere specialiseret, og selv om mange af vores medlemmer arbejder i en bred elbranche, så har de flere spidskompetencer, og derfor har vi kigget på, hvordan vi kan understøtte det her rent teknisk i uddannelsen, så vi rammer de vilkår, der er i branchen," siger Benny Yssing og fortæller, at uddannelsen, som hidtil har haft fem specialer, nu vil blive erstattet af 28 moduler, som man selv kan sætte sammen.

Ifølge Benny Yssing mangler der lige nu omkring to hundrede lærepladser, og han mener, at årsagen til det skal findes i den gamle uddannelse. Han håber nu, at den nye uddannelse vil lave om på det.