JobsamtaleJobsøgning

Alt du no­gen­sin­de behøver vide om re­fe­ren­cer

Ringer du til min chef? Er en anbefaling ikke nok? Hvem skal jeg bruge? Nyuddannet, og hvad så? Headhunter Birgit O’Sullivan besvarer spørgsmål om referencer.

Hvad er en reference?

 • En reference er en person, der kender dig, og som giver supplerende oplysninger om dig som leder, kollega, medarbejder, studerende eller samarbejdspartner. Oftest vil det ske i en telefonsamtale, men det kan også være på skrift. Referencer har langt hen ad vejen erstattet skriftlige anbefalinger.

 • Samtalen med en reference tager 10-30 minutter og er typisk sidste skridt i en rekrutteringsproces efter ansøgning, CV og samtaler – og måske også cases, tests og rundvisning.

Er det nu også nødvendigt med de referencer?

 • Var referencer ligegyldige, ville seriøse ledere, HR og rekrutteringsfolk ikke prioritere referencer så højt, som vi gør. Faktisk vil jeg ikke anbefale nogen at ansætte en ny medarbejder uden at tage referencer.

 • I 99% af tilfældene bekræfter referencerne det indtryk, vi har fået af en ansøger. Vi får kvalificeret dine eksempler og får belyst vinkler, som du måske ikke tænkte var relevante. Fx at du holder sammen på teamet, du er en haj til Excel, eller du faktisk taler japansk. Især de mere introverte ansøgere bliver ofte talt op af deres referencer.

  Ansættelsesteamets bekymringspunkter kan også blive forstærket af referencer. Fx at du er tidsoptimist, du kræver meget ledelse og support, eller du skaber støj med en negativ adfærd. Ingen af os er perfekte, så der vil altid være noget, vi skal have blik for.

  Det kan tælles på én hånd ud af hundredvis af rekrutteringer, hvor referencerne betyder et nej til en topansøger. Referencer er nemlig det sidste bolværk til at sikre, at vi ikke ansætter nogen, der i værste fald kunne efterlade medarbejdere og arbejdspladser i ruiner. Men normalt bestyrker referencerne, at du er den rette til jobbet.

Skal referencerne stå i CV'et?

 • Det bestemmer du selv! Vælger du at skrive dine referencer i CV'et, så skriv deres titler og navne og gerne deres relation til dig. Mange skriver ikke deres referencer i CV'et, og det er helt i sin orden.

 • Dine referencer kan sende et signal om din position og dit netværk. Især hvis du har særligt interessante eller særligt kendte personer fra branchen som referencer, kan det være med til at skabe blikfang i dit CV, og måske endda være tungen på vægtskålen til, at vi indkalder dig til første samtale.

  Samtidig vil dine referencer ofte være travle mennesker. Undgå at skrive deres kontaktinformation i dit CV. For først når både du og en potentiel arbejdsgiver er nået til slutspurten, bør referencer kontaktes. Mange ansøgere vil også gerne kunne nå at orientere deres referencer om, at de nok bliver kontaktet. Her kan du også briefe dem om, hvilken rolle du er i spil til.

  Af hensyn til GDPR ønsker nogle referencer en skriftlig tilladelse fra dig, før de vil udtale sig. Så må du give os en fuldmagt, så vi kan fremsende den, inden vi skal tale med referencen. Det er helt uproblematisk.Hjælp, jeg er nyuddannet og har ingen referencer!

 • Er du nyuddannet, har vi fuld forståelse for, at du ikke har mange oplagte referencer. Og så dog. Måske har du haft studiejobs, hvor Netto-bestyreren eller café-ejeren kan fortælle om dig som medarbejder. Alternativt kan en vejleder eller underviser fra studiet være reference, og har du været frivillig som spejderleder eller håndboldtræner, kan nogen, der kender dig derfra igennem længere tid også bruges. Bare det, at du aktivt prøver at hjælpe os med at finde referencer, vil være positivt.

Hjælp, fyret – og chefen kan ikke lide mig!

 • Selvom du ikke har den allerbedste kemi med din tidligere chef, vil han eller hun kunne bruges. Måske er kemien der ikke, men vi vil også spørge ind til dit arbejde. Passede du dine opgaver? Kom du til tiden? Hvordan var du at samarbejde med? Ikke så sjældent siger chefen forbløffende pæne ting om dem, de har opsagt, eller hvor kemien ikke var den bedste.

Hvad nu hvis mine referencer dumper mig?

 • Der er en særlig regel om referencer på offentlige arbejdspladser, du skal kende. Hvis der i samtaler med dine referencer er kommet afgørende oplysninger af negativ karakter, så du fravælges i slutprocessen, så skal du partshøres. Det vil sige, at referencens udtalelser skal fremlægges for dig, så du får mulighed for at udtale dig med din version. (Forvaltningsloven om partshøringer §19)

Ringer du til min nuværende chef?

 • Nej, det kunne jeg ikke drømme om. Som rekrutteringskonsulent skal jeg kunne stole på, at det du fortæller mig om din uddannelse og din karriere er korrekt. Og du skal også kunne stole på mig. Jobsøgning er en følsom proces, og fortrolighed og aftaler skal holdes begge veje. Mit råd er, at du tager bestik af den, du sidder overfor, uanset om det er en headhunter, HR-medarbejder eller leder, og vurderer om det er én, du stoler på. Gør du ikke det, så overvej at droppe processen.

 • Når det er sagt, kan der godt være én, der tilfældigvis kender din vejleder fra studiet eller en kollega på dit arbejde, og diskret kontakter nogen helt indledende, også selv om vedkommende ikke står på listen over dine referencer.

Hvem skal jeg vælge som reference?

 • Medmindre du er opsagt, er din nuværende chef ikke oplagt. Men er der nogen på din arbejdsplads, som du har tillid til, er det godt. Det kan også være en tidligere chef, der for nylig er rejst. Drøft det med den, der står for rekrutteringen. En nøglekunde eller en leverandør kan også være egnet som reference til at give et retvisende billede af dig som samarbejdspartner. Som nyuddannet er din vejleder et godt bud.

 • Det vigtige ved valget af referencer er, at det er nogen, du har eller har haft en professionel relation til. Vi takker nej-tak til dine venner og til referencer, der ligger mange år tilbage.

Hvor mange referencer vil du have?

 • Jeg beder gerne om tre referencer med navn, titel, telefonnummer, e-mail og relation til dig. Jeg tager minimum 2 referencer, men op til 3-4 stykker hvis der er særlig tvivl.

Hvad spørger du referencerne om?

 • Jeg sikrer mig, at jeres relation er, som du har forklaret, og som det står i dit CV med årstal, arbejdsgiver og titel. Dernæst spørger jeg ind til jeres indbyrdes rolle. Fx hvor længe I har arbejdet sammen, og hvorfor du ikke er der længere?

 • Jeg stiller også åbne spørgsmål, fx: Hvad tænker du på, når jeg nævner Katrine? Og så vil jeg lytte. Hvis jeg får at vide, at Katrine er idérig eller analytisk, beder jeg om eksempler. Jeg spørger også om forbedringspotentialer. Her får jeg så indblik i svagheder, og hvad der kan arbejdes videre med.

  Headhunterens klassiske spørgsmål til referencer:

 • Passer ansøgerens CV med årstal, arbejdsgiver og jobtitel?
 • Hvordan var relationen mellem ansøger og reference?
 • Hvordan håndterer ansøgeren pressede perioder?
 • Hvordan takler han eller hun uforudsete opgaver?
 • Er der særlige forhold, jeg skal være opmærksom på?
 • Hvordan skal man som leder lede ansøgeren?
 • Ville du genansætte ansøgeren? Hvis ja, i hvilken rolle?

Hvad må du ikke spørge en reference om?

 • Vi bør kun stille spørgsmål, der er relevante for din evne til at varetage det aktuelle job. Vi bør ikke spørge om fx politiske anskuelser, seksuelle eller strafbare forhold.

 • Det er frivilligt at give referencer. Og lovligt at sige nej. Men mere end 90% af arbejdsgiverne vil gerne tjekke dine referencer, og det kan være en showstopper, hvis du ikke kan eller vil give referencer.

Har du et sidste råd til jobsøgende?

 • Brænd aldrig dine broer! Dine referencer kan blive tungen på vægtskålen i din næste ansættelsesproces.

 • Knæk og bræk i din jobjagt!