Jobannonce: Indskolingsleder til Arenaskolen den 1. august

Greve Kommune

Indskolingsleder til Arenaskolen den 1. august

Greve

Du bliver en stor del af både SFO og skolens daglige drift, og dine opgaver vil bl.a. primært være:

  • Overordnet ansvar for drift og personaleledelse i vores SFO
  • Medansvarlig for skolens ressourcecenter - især ift. de yngste elever og vores Kompas for elever, som har brug for stærkere stilladsering i en del af skoledagen

Vi tilbyder en dagligdag med særlig fokus på trivsel for både børn og voksne.

Greve Kommune