14 job matcher din søgning 14 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Greve Kommune

Barselsvikariat Uddannet pædagog

Greve

Vi søger en uddannet pædagog, meget gerne nyuddannet til en af vores børnegrupper i børnehaven.

Stillingen er på 35 timer med start snarest muligt, stillingen vil være i børnehavehuset.

Vi er en stor institution fordelt på 2 matrikler.

Vi har en mangfoldig børnegruppe, både i forhold til etnicitet og socioøkonomiske forhold. Det gør vores job meget spændende og lærerigt, det ville være at lyve, hvis vi ikke indrømmede jobbet til tider, også kræver en del af os.

Som medarbejder vil du opleve gode og engagerede kollegaer, som hjælper og støtter hinanden, en triogruppe som tager arbejdsmiljøet meget seriøst.

Greve Kommune
Greve Kommune

Kernehuset søger pædagoger til vuggestue og børnehave

Greve

Bliv en del af vores fællesskab, og vær med til at videreudvikle vores fantastiske rammer med meningsfuldhed for børn og deres familier i Kernehuset.

Vi er en arbejdsplads, der søger, at alle medarbejdere kan arbejde med udgangspunkt i fællesskabet og egne ressourcer og spidskompetencer.

Du får mulighed for at bidrage ind i et fagligt fællesskab, hvor du bliver mødt med respekt og nysgerrighed for, hvad du mon kan bidrage med.

Greve Kommune
Greve Kommune

Specialrådgivningen søger to nye medarbejdere

Greve

Fremadrettet ser vi ind i en spændende periode, hvor vi skal implementere Barnets Lov. Vi er allerede godt i gang med forberedelserne og er blandt andet en del af KL’s partnerskab omkring ny lov.

Vi sikrer løbende faglig udvikling gennem faggruppemøder, uddannelse, faglig sparring og et fokus på, at den enkelte rådgiver har mulighed for at udvikle sig på områder med særlig interesse.

Familierådgivningen vægter den sociale trivsel blandt medarbejderne højt. Derfor værner vi om, at faglig udvikling går hånd i hånd med det gode kollegiale fællesskab, hvor der også er plads til at grine og have det sjovt.

Greve Kommune
Greve Kommune

Proaktiv, opsøgende og samskabende jobformidler til Ressourceforløb

Greve

Teamets kerneopgave er at støtte borgere i at udvikle og omsætte kompetencer med det formål at opnå størst mulig grad af selvforsørgelse ud fra princippet om, at borgeren er i centrum og selv skal have ansvaret for eget liv tilbage.

Du skal være en aktiv og opfølgende medspiller i borgerens forløb ved at holde tæt kontakt til borger, virksomhed og rådgiver.

Vores tilgang til borgerne er, at vi møder dem med anerkendelse og ligeværdighed for herigennem at skabe udvikling i samarbejdet med fokus på den beskæftigelsesrettede indsats.

Greve Kommune
Greve Kommune

Genopslag – pædagog til Klub Havana

Greve

Brænder du for specialområdet, eller har du et ønske om at udvikle dig selv inden for specialområdet?

Havana er et fritidstilbud, klub og SFO, hvor dagen ikke nødvendigvis er opdelt på traditionel vis, men hvor fritiden veksler dagen igennem.

Diagnoserne i børne-/ungegruppen er forskellige, men hovedsageligt autisme, ADHD og Downs Syndrom. Alt dette er med til at gøre Havana til en fleksibel og foranderlig arbejdsplads med et godt kollegialt fællesskab, hvor teamsamarbejde og faglighed er i fokus.

Greve Kommune
Greve Kommune

Social- og sundhedshjælperelev

Greve

Vil du arbejde med mennesker? Har du lyst til at arbejde med ældre i hjemmeplejen og på vores plejecentre? Kunne du tænke dig at støtte og hjælpe ældre i et aktivt og meningsfyldt liv?

Du kan se frem til en meningsfuld arbejdsdag med mange spændende udfordringer, hvor to dage aldrig er ens. Med social- og sundhedshjælperuddannelsen opnår du mulighed for at blive en fagligt dygtig medspiller inden for ældreplejen og på sigt dygtiggøre dig videre inden for sundhedsområdet.

Uddannelsen åbner dine karrieremuligheder til social- og sundhedsassistent og kan være et springbræt til uddannelsen som sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut m.m.

Du kan se frem til en uddannelse med løn, og du vil være sikret praktikplads.

Greve Kommune
Greve Kommune

Social- og sundhedsassistentelev

Greve

Drømmer du om en fremtid som social- og sundhedsassistent? Ønsker du at få mere viden, flere kompetencer og mere ansvar i dit arbejdsliv? Vil du gøre en forskel for patienter og borgere inden for sundhedsområdet?

Du vil få en spændende og uforudsigelig hverdag, hvor fokus er på relationer, personcentreret omsorg, forskellige og ofte komplekse livssituationer og på, at borgeren aktivt støttes i at mestre mest muligt i eget liv ud fra dine personlige og faglige kompetencer.

Uddannelsen åbner dine karrieremuligheder for videreuddannelse til sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut m.m.

Du kan se frem til en uddannelse med løn, og du vil være sikret praktikplads.

Greve Kommune
Greve Kommune

Lærer til specialskole

Greve

Brænder du for at arbejde med børn og unge med særlige behov i en tryg og udviklende undervisningsramme, hvor vi hver dag tværfagligt understøtter vores elever, så de får mulighed for at udleve deres fulde potentiale, og er du ligeledes optaget af at se på ressourcer frem for udfordringer?

Bugtskolen er Greve Kommunes specialskole for ca. 70 elever med generelle indlæringsvanskeligheder som den primære funktionsnedsættelse.

Du vil møde en udviklingsorienteret ledelse, som sammen med et engageret personale har et bredt læringsbegreb. Vi vægter teamsamarbejdet højt og giver plads til, at alle faggruppers kompetencer sættes i spil for at sikre vores elever en alsidig udvikling.

Greve Kommune

Indskolingsleder til Arenaskolen pr. 1.12.2023

Greve

Arenaskolen søger målrettet og livsglad indskolingsleder.

Skolens elevgrundlag repræsenterer en etnisk mangfoldighed, hvor der er respekt for forskellighed i hverdagen. Skolen arbejder målrettet med, at eleverne præsterer højt i deres faglige udvikling.

Vi forventer, at du tager medansvar for den samlede skoles udvikling og gennem tydelige beslutninger skaber en sikker retning for alle vores engagerede medarbejdere.

Du skal trives i en hektisk hverdag, hvor nærværende og personlig ledelse er kodeord for personalets trivsel. Et personale, som ønsker at være med til at yde den særlige indsats, skolen kalder på, og som er sultne efter pædagogisk udvikling.

Greve Kommune
Greve Kommune

Pædagog/medhjælper til specialskole

Greve

Kunne du tænke dig at arbejde på en anderledes skole med et stærkt DNA, dygtige kolleger og nogle fantastiske rammer?

Kirkemosegaard varetager undervisning af elever med socioemotionelle vanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser, ADHD og borderlineproblematikker.

Vi søger kompetent pædagogfagligt personale med dokumenteret erfaring fra skole/dagbehandlingsområdet, som har indgående kendskab til vores målgruppe.

Du skal have lyst til at tilrettelægge pædagogiske forløb og understøtte den daglige undervisning, som tager højde for elever, der lærer på en utraditionel måde.
Samtidig er det vigtigt, at du kan opbygge relationer til de enkelte elever, så du kan støtte dem i deres faglige, personlige og sociale udvikling.

Greve Kommune
Greve Kommune

Erfaren tandlæge søges til Greve Kommunes Tandpleje

Vil du være med til at skabe de bedste forudsætninger for god og livslang tandsundhed for vores børn, unge og specialtandplejepatienter?

Du har nu muligheden for at blive en del af et stærkt fagligt fællesskab, da Tandplejen har en vakant tandlægestilling.

Du vil indgå i et team af erfarne tandlæger og tandplejere. Vi har fokus på daglig sparring og på at løse opgaverne i fællesskab. Du vil blive introduceret af cariesafdelingens faglige leder, der vil sikre, at du får en god start.

Du kan forvente en travl og omskiftelig hverdag med mange spændende opgaver og vil blive assisteret af dygtige klinikassistenter.

Greve Kommune
Greve Kommune

Grevekæret søger fagligt nysgerrig pædagog

Greve

Brænder du for børnehavebørn og bevægelse?

Vi søger en pædagog, som brænder for det pædagogiske arbejde, som er nysgerrig på praksis, og som ser hverdagsrutiner lige så vigtige som planlagte aktiviteter.

Vi er en engageret og mangfoldig personalegruppe med høj faglighed og tillid til hinanden. Vi arbejder ud fra, at alle er en del af et fagligt fællesskab, og at vi ønsker at spille hinanden gode i forhold til vores arbejde.

Vi ønsker en kollega, der med sin høje faglighed kan bidrage til kvalitetsrige læringsmiljøer med en omsorgsfuld, anerkendende og nærværende tilgang. En pædagog med et godt overblik, som kan navigere i en travl hverdag, hvor det kræves at man kan være omstillingsparat.

Greve Kommune
Greve Kommune

Pædagog med erfaring og interesse indenfor specialpædagogik søges

Greve

Genopslag til pædagogstilling i Skattekisten til vores ene basisgruppe med børn i alderen 3-6 år med særlige behov.

Stillingen er i en af vores basisgrupper, ”Blækspruttestuen” som er et tilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.

Der arbejdes i basisgruppen meget struktureret og individuelt med børnenes udvikling. Der laves individuelle handleplaner, som løbende justeres og tilpasses i samarbejde med vores PPR-team og forældrene. Alle børnene i gruppen har brug for struktur, tydelighed, forberedelse, støtte til selvregulering og guidning i samspil med andre børn og voksne.

Greve Kommune

Strandskolen søger dygtige pædagogmedhjælpere

Karlslunde

Strandskolen er en tresporet skole i Karlslunde tæt på skov, strand og mose, med 620 elever, hvor indskolingen og SFO udgør ca. 300 børn.

Indrykket:
Hentet fra Jobcenter

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV