Jobannonce: Arkivassistent ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Esbjerg Kommune

Arkivassistent ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Esbjerg Byhistoriske Arkiv er en kommunal institution med ansvar for indsamling, bevaring og formidling af såvel kommunale arkivalier som arkivalier af privat oprindelse med tilknytning til Esbjerg.

Din hovedopgave bliver at deltage i kommunearkivsektionens arbejde med besvarelse af forespørgsler og arkivbestillinger fra borgere, ansatte ved Esbjerg Kommune, andre myndigheder m.v.

Herudover vil du i varierende omfang deltage i kommunearkivsektionens øvrige opgaver, fx registrering af bevarede kommunale arkivalier samt klargøring af arkivalier til permanent opbevaring.