Jobannonce: Områdechef til Vejsektor og Myndighed

Vejdirektoratet

Områdechef til Vejsektor og Myndighed

Næstved, Middelfart, Aalborg Øst eller København V

Har du bred ledelsesmæssig erfaring og kunne du tænke dig en central lederrolle på et område med forskellige fagligheder og fokus på at finde gode løsninger?

Se video om Vejdirektoratet som arbejdsplads

Din vigtigste opgave bliver at sikre, at områdets opgaver løses bedst muligt i forhold til samfundsudviklingen og den politiske dagsorden.

Kerneopgaverne er:

  • at sikre udvikling og drift af en borgerorienteret myndighedsbehandling på vejområdet med ensartet, kompetent og dialogorienteret håndtering af sager
  • at sikre et tidssvarende regelgrundlag på vejområdet, herunder udvikling af vejlovgivningen og anden relevant lovgivning
Vejdirektoratet