Jobannonce: Unik stilling som fuldmægtig/specialkonsulent til Kystdirektoratet, Søterritoriet

Kystdirektoratet

Unik stilling som fuldmægtig/specialkonsulent til Kystdirektoratet, Søterritoriet

Lemvig

Vil du være med til at passe på vores smukke danske kyststrækninger og havet? Da vi får stadig flere sager og opgaver om anlæg på søterritoriet, ønsker vi at styrke vores sagsbehandlerteam med nye kompetencer.

De primære opgaver er varetagelse af Kystdirektoratets myndighedsopgaver på søterritoriet efter kystbeskyttelsesloven, kysthabitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven. Myndighedsområdet spænder fra små lokale projekter til store tværkommunale og nationale/internationale projekter.

Kystdirektoratet