Kystdirektoratet

Ved Kystdirektoratet bliver du en del af den statslige kystenhed i Danmark. Vi har det nationale overblik og er fagligt førende eksperter på kyst og hav.

Vi ruster kommuner og grundejere til at håndtere klimaforandringerne, så det fortsat er trygt at bo og investere langs kysterne. Vi udvikler hele tiden ny viden og nye metoder til klimatilpasning i danske og internationale samarbejder. Vi er garant for vores unikke kyster med fri adgang langs vandet. Vi forvalter loven, så der er balance mellem lokale udviklingsmuligheder og naturens udfoldelse.

Vi står for praktisk opretholdelse af sikkerhedsniveau og stormflodsbeskyttelse på kritisk udsatte dele af Jyllands Vestkyst og sikrer effektiv løsning af statslige ekspertopgaver som oprensning, opmåling og vedligeholdelse af dæmninger, sluser og diger.

Vi er ca. 90 medarbejdere, der er tilknyttet hovedkontoret i Lemvig. Vi er i løbende dialog med borgere, kommuner og virksomheder i hele Danmark. Vi holder tæt kontakt til interessenterne i kystzonen, og vi leverer konkrete redskaber til borgere og kommuner.

Vi prioriterer at udnytte de mange fagligheder, der er repræsenteret hos os. Du vil derfor opleve en masse sparring og samarbejde på tværs af fagområderne, der bidrager til at vores viden og opgaveløsning skaber størst mulig værdi for samfundet.

Vi er en selvstændig enhed af Naturstyrelsen, som er en styrelse under Miljøministeriet. Du kan læse meget mere på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk