Jobannonce: 2 pædagoger til vores vuggestueafdeling på mellem 35-37 timer

Hillerød Kommune

2 pædagoger til vores vuggestueafdeling på mellem 35-37 timer

Spiren/Lindevej er et integreret dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet består af to afdelinger, som er placeret ca. 200 meter fra hinanden i det centrale Hillerød.

I Spiren/Lindevej har vi samarbejde på tværs af afdelingerne, som suppleres med tætte praksisfælleskaber i hver afdeling. Afdeling Lindevej har 44 børnehavebørn og afdeling Spiren har 30 vuggestuebørn og 11 børnehavebørn. Vi er i alt ca. 18 medarbejdere.

Du vil have gode muligheder for – i samarbejde med ledelse og medarbejdere – at sætte retning og påvirke udviklingen af en i forvejen velfunderet pædagogisk praksis, der fortsat skal være kendetegnet af nærvær, faglighed og gode læringsmiljøer over hele dagen.