41 jobannoncer matcher din søgning 41 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Hillerød Kommune

Barselsvikar for procespædagog til Område Store Dyrehave

Område Store Dyrehave har i alt 4 procespædagoger ansat, hvoraf du vil blive den ene, og vi har fast sparring hver uge, sammen med sektionsleder.

Som procespædagog skal du være med til at løfte opgaver i vores dagtilbud, som kræver en særlig pædagogisk indsats.

Dine opgaver vil variere meget, lige fra deltagelse i praksis sammen med det øvrige pædagogiske personale, til sparringsopgaver og emneoplæg på personalemøder, alt efter hvad opgaven kalder på.

Hillerød Kommune

Pædagog til vuggestue i Birgitte Gøye Børnehus

Hillerød

Er du pædagog og har lyst til at være en del af en institution i vækst? Vil du være med til at udvikle ny kultur og et godt børneliv?

Birgitte Gøye huser et godt og velfungerende team, hvor høj faglighed og godt arbejdsmiljø bliver prioriteret højt. Vi er meget optagede af børnekultur, barnets udbytte af dagen i institutionen, samt dannelse.

Vi har pt. en åben stilling i vores vuggestue og søger derfor dig, som godt kunne tænke dig at være med til at forme og udvikle vores praksis samt være en del af vores fantastiske team.

Hillerød Kommune

Ingeniør eller tilsvarende til vejmyndighedsopgaver

Hillerød

Du vil blive en del af teamet Trafik- og Myndighed, der består af 6 glade kolleger. Teamet løser en lang række opgaver som blandt andet myndighedsbehandling, gravetilladelser og tilsyn, trafikplanlægning og trafiksikkerhed.

Vi arbejder meget selvstændigt, men også i tæt samarbejde inden for teamet og på tværs af forvaltningen. Samarbejde med eksterne rådgivere, entreprenører og andre myndigheder er også en del af vores hverdag.

Trods vores seriøse arbejde har vi en fri og munter omgangstone og et behageligt arbejdsmiljø.

Hillerød Kommune

Social- og sundhedsassistent til Skanselyet

Hillerød

Hvad siger du til at arbejde på et plejecenter i stor udvikling og hvor borgeren altid vil være i centrum? Vil du være med i et team med humor, højt til loftet, godt sammenhold og høj faglighed?

Plejehjemmet Skanselyet søger en social- og sundhedsassistent til Lyet 1. sal, som gerne vil være en del af et dygtigt plejeteam. Vi søger en dygtig natteravn i nattevagt.

Vores arbejdsplads tilbyder til nye kollegaer

  • Individuelt tilrettelagt introduktionsprogram
  • Et udfordrende og udviklende job med faglig sparring
  • Kompetenceudvikling og mulighed for nøglefunktioner
Hillerød Kommune

Pædagogmedhjælper til Selskov Børnehus

Hillerød

Vi er et integreret dagtilbud normeret til 80 børn fordelt på to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Vi er for nuværende 16 ansatte med variation i køn, alder og erfaring, og du skal have lyst til at være en aktiv og engageret del af personalegruppen.

Vi arbejder målrettet med vores pædagogiske praksis, vejen til forandring og udvikling starter med os selv. Vi har et tæt og godt samarbejde med vores forældre.

Hillerød Kommune

Afløsere til Lions Park Frederiksborg

Hillerød
  • Har du snart sabbatår eller vil du gerne have et meningsfuldt job i din fritid?
  • Er du sundhedsuddannet og vil du gerne arbejde i en weekend eller aftenvagt indimellem?

Vi søger engagerede og dygtige afløsere til vores plejehjem, hvor der bor ca. 30 ældre medborgere i de smukkeste omgivelser i Hillerød.

Du kan få faste weekender eller dagvagter hvis du vil det. Da vi snart skal planlægge sommerferie, er der mulighed for et vikariat henover sommeren. Du kan også være tilknyttet vores korps af afløsere, og elektronisk byde på de vagter du ønsker.

Hillerød Kommune

Pædagogmedhjælper til Frederiksborg Byskoles HFO

Hillerød

Vi søger pædagogmedhjælpere mellem 30 og 35 ugentlige timer i tidsbegrænset stilling i perioden den 29. april til den 15. august 2024.

Tidlig-HFO kommer til at foregå på afdeling Bøgelund, en tidligere skovriddergård, som ligger i usædvanlige naturskønne omgivelser. Vi modtager ca. 55 førskolebørn den 1. maj. Du kommer til at indgå i et team af medarbejdere, som får hovedansvaret for hver sin børnegruppe.

Hillerød Kommune

Medhjælper 37 timer i Lønhusets børnehave

Hillerød

Nu har du mulighed for, at være med til at udvikle og skabe trivsel for alle de skønne børn i vores børnehave i Lønhuset pr. 1. april 2024.

Vi søger en frisk medhjælper som brænder for arbejdet med børn, som har en høj grad af empati og lyst til at støtte børn i deres udvikling. Som ikke er bange for at kaste sig ud i gode lege og aktiviteter sammen med børnene.

Du vil blive en del af et dygtigt team i børnehaven, som alle udviser og videreudvikler en høj faglighed.

Hillerød Kommune

Matematik- og engelsklærer til KompetenceCenter Vest, afd. Skævinge

Skævinge

KompetenceCenter Vest (KCV) er Kornmarkskolens specialafdeling for normaltbegavede elever med specifikke vanskeligheder med impulsstyring/opmærksomhed (ADHD/ADD) og eller kontakt og kommunikation (autismespektrumforstyrrelser).

De to ledige stillinger er i udskolingen (V.klassen). V. klassen har ca. 20 elever fordelt i tre store klasselokaler på 7., 8. og 9. årgang.

Vi søger lærere, som har indsigt i og interesse for elever med vanskeligheder inden for ovenstående områder.

Hillerød Kommune

Weekend- og sommerferieafløsere til Sophienborg Plejehjem

Hillerød

Vi søger weekendafløsere til dagvagter og aftenvagter til Sophienborg Plejehjem til hver 2. eller 3. weekend. Du har desuden mulighed for at booke ind på yderligere vagter, som det passer dig.

Du bliver en del af et team i den boenhed, du tilknyttes, hvor du får gode kolleger, der er positive og imødekommende. Der vil være praktiske, pædagogiske samt pleje- og omsorgsopgaver, der løses i fællesskab. Du har også mulighed for, at blive tilknyttet vores enhed, der varetager rengørings- og køkkenopgaver.

Hillerød Kommune

Dagsygeplejerske til Plejehjemmet Skanselyet

Hillerød

Som sygeplejerske på Plejehjemmet Skanselyet vil du bruge din faglighed i alle aspekter af dit arbejde.

Du vil stå over for komplekse problemstillinger hos vores beboere, hvor din ekspertise og omsorg er afgørende. Der er gode muligheder for sparring med andre sygeplejersker samt vores ledergruppe, så du altid kan levere den bedste pleje og omsorg.

Det er vigtigt at bemærke, at stillingen er vagtfri og weekendfri.

Hillerød Kommune

Kontinenssygeplejerske, Sygeplejen

Hillerød

Vi søger en engageret kontinenssygeplejerske, der vil være med til at skabe trivsel og mestring for borgere med kontinensproblemer.

Har du en vision om, at inkontinens i højere grad skal anskues ud fra et forebyggende, rehabiliterende og sundhedsfremmende perspektiv, så søg denne stilling.

Du vil blive en del af sygeplejegruppen i en organisation, hvor vi har et højt fagligt niveau, og arbejder tværfagligt med faste teams, og hvor udvikling og trivsel er højt prioriteret.

Hillerød Kommune

Social- og sundhedshjælper til Plejehjemmet Skanselyet

Hillerød

Er du klar til at sprede glæde, værdighed og omsorg i dagtimerne? Søger du et job, hvor du kan hjælpe andre, være en del af et dygtigt plejeteam og have et godt arbejdsmiljø? Så er denne stilling noget for dig!

Plejehjemmet Skanselyet er delt i 4 - bestående af 80 boliger i alt. Lyet 1. sal er en somatisk afdeling på Skanselyet med i alt 23 beboere fordelt på 3 grupper. Her vil du opleve et fagligt dygtigt personale, hvor der er fokus på, at der skal være et rart arbejdsmiljø og med højt til loftet.

Hillerød Kommune

Pædagog til §82 tilbud

Hillerød

Er du pædagog, og brænder du for at arbejde med børn med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser?

Birgitte Gøye børnehus søger netop nu medarbejdere til vores §82 afdeling grundet kapacitetsudvidelse.

Opgaven er bl.a. at skabe gode rammer for udvikling i et trygt og roligt miljø, samt afsøge deltagelsesmuligheder for det enkelte barn. Alle børnene i afdelingen har brug for struktur, tydelighed, forberedelse, støtte til selvregulering og guidning i samspil med andre børn og voksne.

Hillerød Kommune

Ergoterapeuter med flair for sanseprofiler og tværfagligt samarbejde

Fredensborg

Vi er godt i gang med at implementere sanseprofiler på Bocentret. Derfor søger vi to dygtige ergoterapeuter til Hus A på Følstruphusene i Nødebo.

Opgaven i dette bliver at udarbejde og implementere resultater fra SP2, inddrage kollegaer og pædagogiske koordinatorer i udfyldelse og brugen af redskabet, samt at skabe forståelse for værdien af den skabte viden hos kollegaerne.

På den måde kan vi drage den ergoterapeutiske viden om sansebearbejdningsproblematikker ind i det tværfaglige samarbejde.

Hillerød Kommune

Pædagog med det faglige kompas rettet mod det gode børneliv til dagtilbud Chili

Hillerød

Vi er nysgerrige, legeglade og vilde med det gode børneliv, vil du være med?

Som pædagog i Chili er du en del af vores pædagogfaglige netværk, hvor der på kontinuerlige møder er sparring, refleksioner og visioner med de øvrige pædagoger i huset.

Derudover har man tid til andet arbejde, hvor man evaluerer, planlægger eller ”bare” tænker pædagogiske tanker.

Hillerød Kommune

Tilkaldevikar til Firkløverens Børnehus

Gørløse

Kan du tumle, kramme og svare på, hvor solen går hen, når vi ikke kan se de? Er du en humørfyldt person med initiativ og arbejdsom?

Firkløverens Børnehus er en stor lys integreret institution med ca. 100 børn i alderen 0-6 år. Vi er beliggende i Gørløse, hvor der er god offentlig transport, lige uden for Hillerød, hvor vi er tæt på naturen.

Er du nysgerrig og har lyst, kan vi tilbyde dig et job med masser af udfordringer.

Hillerød Kommune

Daglig leder

Hillerød

I Hillerød Kommune er vi ambitiøse ift. ledelse og pædagogik. Vi arbejder for at udvikle organisering og struktur, så det bedst muligt understøtter den pædagogiske praksis, og dermed understøtter alle børns trivsel og udvikling.

Ud over deltagelse i lederteamet, vil du have tæt sparring med sektionslederen for området, som står på spring for at understøtte din ledelsesopgave, og udviklingen af den pædagogiske retning du ønsker for dit dagtilbud.

Hillerød Kommune

30 timers medhjælper til midlertidig stilling i Selskov Børnehus

Hillerød

Vi søger en medhjælper på 30 timer til en midlertidig ansættelse i den ene børnehavestue med start 1. marts eller hurtigst muligt og foreløbig frem til den 31. maj (det vides endnu ikke, om der er mulighed for forlængelse).

Vi er et integreret dagtilbud normeret til 80 børn fordelt på to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Vi er for nuværende 16 ansatte med variation i køn, alder og erfaring, og du skal have lyst til at være en aktiv og engageret del af personale gruppen.

Hillerød Kommune

Social- og sundhedsassistentelever til sammenhængende forløb GF2 - maj 2024

Som social- og sundhedsassistent kan du varetage opgaver inden for mange grene af sundhedsvæsenet – både i kommuner, i psykiatrien og på sygehuse. Opgaverne består for eksempel i personlig pleje, rehabilitering, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, dokumentation, medicinadministration og sygeplejeopgaver.

Som social- og sundhedsassistent skal du arbejde med koordinerende funktioner, pædagogiske opgaver og med kvalitetssikring. Dette vil også være opgaver i elevtiden på hovedforløbet.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV