58 job matcher din søgning 58 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Hillerød Kommune SSA elev - hovedforløb

Hillerød Kommune

Hillerød Kommune søger social- og sundhedsassistentelever til Hovedforløb. For at søge SSA hovedforløb, skal du have bestået Grundforløb 2, eller være uddannet social- og sundhedshjælper.

Som social- og sundhedsassistent kan du varetage opgaver inden for mange grene af sundhedsvæsenet – både i kommuner, i psykiatrien og på sygehuse. Du bliver autoriseret til at varetage sammenhængende borgerforløb. Opgaverne består for eksempel i personlig pleje, rehabilitering sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, dokumentation, medicinadministration og sygeplejeopgaver.

Som social- og sundhedsassistent skal du arbejde med koordinerende funktioner, pædagogiske opgaver og med kvalitetssikring. Dette vil også være opgaver i elevtiden på hovedforløbet.

Hillerød Kommune Børnesynskonsulent til Kommunikationscenteret i Hillerød

Hillerød Kommune

Brænder du for børn og unge med særlige behov, og har du kendskab til synsområdet, så læs mere her.

Vi har travlt på børnesynsområdet og opnormerer nu med endnu en børnesynskonsulent 30 timer ugentligt fra den 1. august 2022.

Stillingen som børnesynskonsulent er en særdeles spændende stilling for dig, der har lyst til at arbejde med børn og unge med nedsat syn på både almen- og specialområdet.

Dine arbejdsopgaver bliver at yde synsrådgivning til børn og unge i alderen fra 0-18 år. Du får som konsulent ansvaret for de synsbørn, som tilknyttes dig, og du indgår i et tæt samarbejde med resten af synsteamet bestående af tre konsulenter og tre optikere, der hver især arbejder med forskellige målgrupper og problematikker inden for synsområdet.

Hillerød Kommune Uddannet pædagog til Vuggestuen Margrethevej

Hillerød Kommune

Vuggestuen Margrethevej er en selvejende vuggestue, som holder til i Hillerød Midtby på Margrethevej 26. Her huser vi 40 skønne vuggestuebørn i alderen 0-3 år. Vores hus er indrettet så børnene er fordelt på tre stuer og vi har en dejlig fælles have / legeplads. Vores personalegruppe består af; 6 pædagoger, 6 medhjælpere, 1 studerende (i perioder), 1 køkkenleder samt 1 leder.

Vi arbejder ud fra en science didaktisk tilgang til det pædagogiske arbejde, og har for tiden stor opmærksomhed på at højne vores faglighed omkring børnenes sproglige udvikling. Dette gør vi bl.a. ved at tilbyde alle medarbejdere i huset en uddannelse i Hanen-metoden, samt lave forskellige processer her i Vuggestuen, hvor vi i fællesskab får teorien omsat til at blive bæredygtig i hverdagens rutiner og læringsmiljøer.

Hillerød Kommune Social- og sundhedsassistent/-hjælper til Plejehjemmet Bauneparken

Hillerød Kommune, Skævinge

Vil du være vores nye kollega på Bauneparken? Er du SSA/SSH og har du lyst til et job på et velfungerende plejehjem? – Så bliv vores nye kollega på plejehjemmet Bauneparken snarest eller pr. 1 juli.

Vi søger selvstændighed, høj faglighed, overblik, ansvarlighed – godt humør og et positivt menneskesyn.

Vi kan tilbyde følgende

 • Dagvagt, aftenvagtstillinger - 28 - 37 timer ugentlig.
 • Stor indflydelse på egen vagtplan – hvad passer ind i dit liv.
 • Et spændende og afvekslende job med mange faglige udfordringer, hvor du selv har mulighed for at være med til at sætte dagsorden, samt give dit besyv med til et godt arbejdsmiljø med gode samarbejdspartnere.
Hillerød Kommune Skal du være vores nye Teknisk Serviceleder?

Hillerød Kommune

Vi er omkring 230 medarbejdere i alt i Ejendomme, der drifter og vedligeholder ca. 220 ejendomme. Vi er fordelt på 5 sektioner, som tager sig af alt fra bl.a. anlægsprojekter, digitalisering, bygningsvedligehold til rengøring, grøn vedligeholdelse og teknisk service. Vi er 35 medarbejdere i vores Teknisk Service gruppe bestående af 4 teams – og det er her, vi mangler et par hænder.

Er det dig?

Måske – hvis du er dygtig og har hænderne skruet godt på, så du kan løse håndværksmæssige og tekniske opgaver i en høj kvalitet!

Du må gerne være ejendomstekniker, have en håndværkeruddannelse eller besidde kvalifikationer, der gør dig i stand til at løse opgaverne, som naturligt opstår ved brug af vores bygninger.

Hillerød Kommune Tilkaldevikarer til specialundervisning for unge - CSU Egedammen

Hillerød Kommune

Er du interesseret i at arbejde med 16-20-årige unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser?

CSU Egedammen i Hillerød søger medarbejdere, som i dagtimerne kan vikariere under sygdom, kurser, ferier og lignende. Uddannelsesmæssig bagrund er ikke afgørende, men det er en fordel, hvis du har erfaring på området.

Du skal være

 • indstillet på at kunne varetage plejeopgaver
 • villig til at gå med i vandet i svømmeundervisning.
Hillerød Kommune Daglig leder til Børnehuset ELVA

Hillerød Kommune

Hillerød Kommune søger en stærk lederprofil til attraktivt dagtilbud

Vores dygtige daglige leder har valgt at investere sit arbejdsliv i at lede et nyt dagtilbud i Hillerød Kommune. Derfor er der nu mulighed for, at DU kan stå i spidsen for ELVA og de mange engagerede medarbejdere i et berigende samarbejde om at sikre børnenes trivsel og udvikling.

Som daglig leder i ELVA skal du sikre den fortsatte positive udvikling, - og du skal gå forrest, så vores ca. 32 medarbejdere og interesserede forældre ved, hvor vi er, og hvor vi er på vej hen. Du skal videreudvikle den høje kvalitet, som kendetegner ELVA, i en hverdag hvor børn, energi, sammenhold, struktur og udvikling danner rammen.

Lyder det som noget for dig, så ser vi frem til at modtage din ansøgning.

Hillerød Kommune Lærere til dansk, matematik og engelsk i 10. klasse

Hillerød Kommune

10. klasseskolen i Hillerød søger engagerede lærere til de obligatoriske fag: Dansk, matematik og engelsk.

Så kan du se dig selv i skolens værdier: anerkendelse, engagement, samhørighed og mestring? Har du lyst til at gøre nogle skønne unge mennesker helt klar til at tage en ungdomsuddannelse? Er du en dygtig faglig formidler? Har du stærke relationskompetencer? Kan du lære fra dig på en kreativ måde? Har du fokus på undervisningsdifferentiering? Og kan du måske noget helt særligt, som du kan berige vores skole med? Så læs endelig videre!

Da vi er en skole i vækst, søger vi pr. 1. august 2022 tre lærere til fastansættelse på fuld tid. Lærerne skal indgå i skolens undervisning i almenklasser, modtagelsesklasse og specialklasse.

Hillerød Kommune Pædagog til Skolen ved Skoven

Hillerød Kommune

Er du pædagog og har interesse og erfaring inden for det vidtgående specialpædagogiske felt, er du måske den, vi søger.

Vi har brug for en pædagog i 35-37 ugentlige timer fra 1. august 2022, evt. før.

Børnene er inddelt efter alder og funktionsniveau i klasser. Om morgenen fra kl. 07-08 og om eftermiddagen tilbydes der HFO/Klub. Vi lægger stor vægt på, at vi er én skole med én fælles opgave, nemlig at sikre læring, trivsel og udvikling for alle elever både i undervisning og i HFO.

I et job hos os siger man ja til at anvende alternative og varierede tilgange ift. læring og social træning, da mange af eleverne har brug for en særlig tilrettelagt og differentieret tilgang. Vi har fokus på bevægelse og er en DGI-certificeret skole.

Hillerød Kommune Dygtig faglig pædagog til vuggestueafdeling i Herluf Trolle Børnehus

Hillerød Kommune

Har du lyst og mod på at være en del af noget helt nyt?

Herluf Trolle børnehus søger en fagligt dygtig pædagog til vuggestueafdeling med ansættelse fra 1. august 2022.

Herluf Trolle Børnehus er et helt nyt børnehus, der starter op 13. juni 2022. Vi er et integreret dagtilbud med 2 børnehavegrupper, 2 vuggestuegrupper og en specielgruppe. Stillingen er i vuggestuen, men vi arbejder som én helhed.

Vi søger en pædagog, som kan se sig selv i at være med til bygge en ny kultur og en ny personalegruppe op, og som kan tåle at der er noget der ikke er, som det plejer.

Du skal være: Fagligt velfunderet, dygtig, reflekterende, være positiv og have en anerkendende tilgang til andre. Du skal have lyst og mod til at udvikle pædagogik, praksis, rutiner og traditioner, imens vi gør det.

Hillerød Kommune Aftenvagter til Sophienborg Plejehjem

Hillerød Kommune

Vi mangler kollegaer til aftenvagter – hvad skal der til for at du søger en stilling hos os?

På Sophienborg Plejehjem har vi udvidet. Vi har i den forbindelse fået ansat rigtig mange nye kompetente kollegaer. Men vi mangler de sidste til aftenvagtsstillinger.

Vi mangler til vores somatiske enhed, til demensafsnit, til enhed for mennesker med udadreagerende adfærd og til vores midlertidige pladser.

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet. Hvor vi alle står sammen om opgaverne og hvor vi løfter i flok. Vi er kendetegnet for, at være inddragende i vores tilgang til hinanden. Det gælder både mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere imellem. Det kommer særligt til udtryk i vores samarbejde med beboerne og de pårørende.

Hillerød Kommune Pædagogmedhjælper med autismeerfaring

Hillerød Kommune

Vil du gøre en forskel?

Vi søger 1 pædagogmedhjælper med autismeerfaring til Harløse Skole, et specialtilbud for normaltbegavede elever med autismespektrumforstyrrelse.

Du skal kunne genkende dig selv i skolens overordnede værdier for undervisningsmiljøet, som er kendetegnet ved at vi:

 • værdsætter det hele menneske med autisme
 • er engagerede og nysgerrige lærere med stor viden om autisme
 • anerkender den enkelte elevs måde at forstå verden på
 • værdsætter forskellighed og arbejder fleksibelt ift. den enkelte elevs behov
Hillerød Kommune Pædagoger til nyt dagtilbud

Hillerød Kommune

Vil du være med til at starte et nyt dagtilbud op?

Birgitte Gøye er et nyt dagtilbud der åbner 1. august 2022. Vi søger i den forbindelse pædagoger der vil være med til at etablere det nye dagtilbud.

Birgitte Gøye børnehus starter op i de pavilloner, der lige nu er kendt som Herluf Trolle børnehus, som ligger ved siden af Rådhuset. Vi starter med en vuggestuegruppe, to børnehavegrupper og én specialgruppe.

Vi søger medarbejdere til vuggestue i almen delen, som kan se det spændende i at bygge en ny kultur og en ny personalegruppe op. Dig som har lyst til at være med til at skabe og forankre det pædagogiske grundlag, som det er beskrevet i den styrkede læreplan.

Hillerød Kommune Pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælper til nyt dagtilbud

Hillerød Kommune

Vil du være med til at starte et nyt dagtilbud op?

Birgitte Gøye er et nyt dagtilbud der åbner 1. august 2022. Vi søger i den forbindelse pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere der vil være med til at etablere det nye dagtilbud.

Birgitte Gøye børnehus starter op i de pavilloner, der lige nu er kendt som Herluf Trolle børnehus, som ligger ved siden af Rådhuset. Vi starter med en vuggestuegruppe, to børnehavegrupper og én specialgruppe.

Vi søger medarbejdere til vuggestue i almen delen, som kan se det spændende i at bygge en ny kultur og en ny personalegruppe op. Dig som har lyst til at være med til at skabe og forankre det pædagogiske grundlag, som det er beskrevet i den styrkede læreplan.

Hillerød Kommune To pædagoger, 33-35 timer til Sommerengens Børnehave

Hillerød Kommune, Skævinge

Er du pædagogen, også den nyuddannede, der har lyst til at arbejde inkluderende i små og store fællesskaber med udgangspunkt i det enkelte barns behov? Ser du muligheder i og har interesse for at arbejde i netværk? Vil du være med til at præge vores arbejde med den nye styrkede læreplan og vores fokus på læring i hverdagsrutinerne? Så skal du da arbejde i Sommerengen.

Sommerengen er en stor og lys 0-6 års institution med en dejlig legeplads med mange legefaciliteter. Sommerengen er normeret til 84 vuggestue- og børnehavebørn. Børnene er fordelt på 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Vi har en stor pædagogandel i personalegruppen, en aktiv forældregruppe og et engageret Dagtilbudsråd. Alt personale deltager i Ledelsesstyret supervision og Fremskudt rådgivning.

Hillerød Kommune Sommerferievikariat og timelønnet personale til Hillerød Hjemmepleje

Hillerød Kommune

I Hillerød hjemmepleje søger vi sommerferievikariater og timelønnede medarbejdere til sommerafløsning, samt vagter i weekend og ved sygdom m.v. hele året. Vi forventer ikke uddannelse inden for området, men lyst og engagement for at lære, samt glæde ved at gøre en forskel for andre. Opgaverne spænder vidt, og består bl.a. af, rengøring, servering af mad, af og påklædning.

Vi tilbyder

 • God introduktion.
 • En arbejdsplads i konstant udvikling med mange udfordringer.
 • Gode kollegaer med imødekommenhed, engagement og humor.
 • Faglig sparring.
 • Mulighed for personlig udvikling.
Hillerød Kommune GENOPSLAG - Psykolog pr. 1. august 2022, 37 timer

Hillerød Kommune

Harløse Skole søger pr. 1. august 2022 en autoriseret psykolog, 37 timer

Harløse Skole i Hillerød, er en stor specialskole for ca. 80 børn i alderen 6-18 år. Børnene er normalt begavede og har alle en autismediagnose. En del har også andre diagnoser, eksempelvis ADHD, angst etc.

Vi har brug for en autoriseret psykolog med lyst til at deltage i udviklingen af vores pædagogiske praksis med engagement og en tydelig psykologisk vinkel.

Arbejdet med elevernes komplekse problemstillinger forstås i en tværfaglig kontekst. Derfor arbejder det pædagogiske personale tæt sammen med skolens Vejlederteam, som du bliver en del af.

Hillerød Kommune Talstærk konsulent til økonomistyring og analyseopgaver

Hillerød Kommune

Er du motiveret af at arbejde i en skoleafdeling, hvor vi brænder for skoleudvikling, har fokus på solid økonomistyring og brug af data til at kvalificere prioriteringer og beslutninger? Har du selv en stærk analytisk profil med flair for tal? Er du samarbejdsorienteret, og formår du at tænke i helheder i en politisk styret organisation? Hvis ja, så kan vi tilbyde dig en spændende og attraktiv stilling som konsulent i Skoleafdelingen.

Vi forestiller os, dine opgaver bl.a. vil omfatte

 • økonomi-controlling og produktion af ledelsesinformation ift. økonomi
 • ledelsesbetjening og politisk betjening af Børn, Familie og Ungeudvalget bl.a. igennem udarbejdelse af sagsfremstillinger
 • deltagelse i budgetlægningsprocessen, budgetopfølgning på området samt arbejde med økonomisk dokumentation
Hillerød Kommune SSA'ere til dagvagt 30-35 timer pr. uge på Plejehjemmet Skovhuset

Hillerød Kommune

Kan du give vores borgere den bedste hverdag, som social- og sundhedsassistent? Så kan det være, at du kan blive vores nye kollega i Skovhuset.

Vi søger 2 dygtige SSA’er, den ene på 30-32 timer ugentligt i dagvagt, og med vagt hver 2. weekend, og den anden kunne være 32-35 timer ugentligt med hver 2. weekend, begge stillinger med mødetider i tidsrummet 7.00 til kl 15.30.

Vi har aftalt med dine kommende kollegaer, at vi ikke går på kompromis, da vi søger efter ”guldet”, og ved at du er derude et sted.

I Skovhuset bliver du en del af et fagligt stærkt og udviklende team, som sætter fagligheden højt, og har øje for beboernes trivsel.

Hillerød Kommune Leder til byggesagsområdet

Hillerød Kommune

Vil du lede byggesagsområdet i en kommune med mange nye spændende byudviklingsprojekter og med en rivende erhvervsudvikling? Vil du være med til at sikre en fortsat effektiv sagsbehandling for borgere og erhvervsliv? Så søg stillingen som sektionsleder for Byg og Geodata.

Du bliver leder for 12 erfarne, engagerede og kompetente medarbejdere med en høj grad af fællesskab, både fagligt og socialt. Du vil indgå i et tæt og konstruktivt samspil med både afdelingens ledergruppe, chefer, direktion og politikere. Du får samarbejdsflader ud i hele kommunen, både internt og med eksterne aktører.