18 job matcher din søgning 18 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 18 af 18 resultater.
Hillerød KommuneBørnehaveklasseleder til Fællesskabets Skole

Hillerød Kommune

Efter 15 år har vores ene børnehaveklasseleder besluttet sig for at skifte spor og forlade folkeskolen, og derfor søger vi en ny.

Sophienborgskolen er en to-sporet skole med vægt på KVALITET, solid faglighed, stærk trivsel og det gode samarbejde.

Vi drømmer om en dygtig og engageret uddannet børnehaveklasseleder, der har øje for både fællesskabet og den enkelte elev.

Du har et godt og stabilt humør, du gider gøre dig umage, er langtidsholdbar og brænder for at ALLE elever får den bedst mulige chance for et godt liv.

Indrykket: 
Hillerød KommuneErfaren Contract Manager til Indkøbs- og udbudssektionen

Hillerød Kommune

Vil du være med til at øge værdien af Hillerød Kommunes kontrakter? Vil du være med til en succesfuld gennemførelse af mange forskellige typer kontrakter? Kan du lide at arbejde proaktivt og struktureret? Så er stillingen som Contract Manager i Hillerød Kommune måske noget for dig.

I Hillerød Kommune er vi i fuld gang med at opbygge en contract management funktion, og vi søger derfor en kollega, som brænder for dette område.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå af

 • opfølgning på kontrakter i drift, herunder afholdelse af statusmøder med leverandører
 • forhandling med leverandører for eksempel i forbindelse med indkøb uden for kontrakt
 • sparring med afdelingerne i forhold til indgåelse af nye kontrakter
Indrykket: 
Hillerød KommuneKontorelever

Hillerød Kommune

Hillerød Kommune søger fire nye kontorelever.

Vil du have en uddannelse som kontorelev i Hillerød Kommune, Kongernes Nordsjælland, så er det nu, du skal til tasterne og skrive din ansøgning.

Vi er en kommune i vækst; med cirka 5.000 ansatte til at servicere over 50.000 indbyggere, så du vil blive en del af en meget spændende arbejdsplads.

Kontoruddannelsen er en uddannelse med stor bredde, hvor du blandt andet opnår færdigheder i kommunikation og sagsbehandling. Du lærer gennem forløbet at betjene borgere og brugere både digitalt, personligt, telefonisk og skriftligt. Du vil derfor blive en attraktiv medarbejder, når du er udlært.

Indrykket: 
Hillerød KommuneTo erfarne kollegaer til Huset på Clausensvej

Hillerød Kommune

Huset på Clausensvej søger to erfarne familiekonsulenter, som har indgående kendskab til, og brænder for at gøre en forskel for udsatte unge og deres familier. Er det dig, så hører vi meget gerne fra dig.

Vores nye kollegaer skal arbejde henholdsvis i fagteamet Bånd og Broer og fagteamet Model-hjemmeboende.

Som familiekonsulent hos os vil dine arbejdsopgaver særligt være rettet mod at gennemføre behandlende og udviklende samtaler. Indsatsen foregår både i hjemmet og/eller i ”Huset”, alt efter hvad der giver mening for opgaveløftet.

Herudover består dine primære opgaver blandt andet af

 • praktisk pædagogisk støtte
 • helhedsorienteret indsats i samarbejde med henholdsvis teamets tilknyttede fritidsjobkonsulent/kontaktperson
 • at arbejde ressourceorienteret ved inddragelse af familiens eget netværk og fagprofessionelle netværk
Indrykket: 
Hillerød KommuneSundhedsfagligt personale til Hillerød Hjemmepleje, Område SKOV

Hillerød Kommune

I Hillerød hjemmepleje er der blevet omorganiseret, så hjemmeplejen i dag består af fire områder: BY, SØ, LAND og SKOV.

I den forbindelse har vi i SKOV brug for flere friske kræfter, der vil være med til at opbygge en fantastisk arbejdsplads med fokus på trivsel og det gode arbejdsmiljø.

Vi søger

 • en social-og sundhedsassistent på 32-37 timer om ugen til dagvagt
 • en social- og sundhedshjælper på 32-37 timer om ugen til dagvagt
 • timelønnede til dag- og aftenvagt - gerne studerende inden for social- og sundhedsområdet - til weekend og under ferie.
Indrykket: 
Hillerød KommuneBarselsvikar til vores vuggestue - Børnestien

Hillerød Kommune

Barselsvikar søges, 32-34 timer ugentligt til Børnestien, i vuggestuen.

En af vores pædagoger går på barsel til marts, og vi søger derfor en barselsvikar. Vi er 18 pædagogiske medarbejdere, der har ansvaret for cirka 100 børn mellem 0 og 6 år. Derudover har vi vores køkkenpersonale, som laver mad til os hver dag samt studerende.

Vi kan blandt andet tilbyde dig følgende

 • en spændende og alsidig hverdag, hvor der jongleres med mange bolde i luften
 • en arbejdsplads med fokus på godt arbejdsmiljø
 • gode kolleger, søde børn og et godt samarbejde med forældrene.
Indrykket: 
Hillerød KommuneGenopslag: Pædagog til Chili

Hillerød Kommune

Dagtilbud Chili søger en pædagog til 35 timer ugentligt pr. 1. april 2021 eller tidligere.

Chili er en aldersintegreret institution med cirka 100 fantastiske børn fordelt på tre vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Vi er i en spændende udviklingsproces, hvor børnetallet er steget, personalegruppen vokser, vi skal finde sammen og finde retning og den styrkede læreplan skal gøres levende i Chili.

Stillingen er som udgangspunkt i en vuggestuegruppe, men da vi er en integreret institution, er der en forventning om at alle medarbejdere kan være med til at løfte opgaver i hele huset.

Indrykket: 
Hillerød KommuneTilkaldevikarer til specialundervisning for unge - CSU Egedammen

Hillerød Kommune

Er du interesseret i at arbejde med 16-20-årige unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser?

CSU Egedammen i Hillerød søger medarbejdere, som i dagtimerne kan vikariere under sygdom, kurser, ferier og lignende. Uddannelsesmæssig bagrund er ikke afgørende, men det er en fordel, hvis du har erfaring på området.

Du skal være

 • indstillet på at kunne varetage plejeopgaver
 • villig til at gå med i vandet i svømmeundervisning.
Indrykket: 
Hillerød KommunePædagoger til Børnehuset Kildedalen/Favrholm

Hillerød Kommune

Børnehuset Kildedalen/Favrholm søger pædagoger på 34-37 timer til både vuggestue og børnehave.

Vi har udvidet vores børnehus med endnu en matrikel. Vi har etableret vores vuggestue i Kildedalen og vores børnehave på Favrholm.

I takt med at vi har udvidet og fået flere børn, søger vi nu nye pædagoger til vores fantastiske team. P.t. er der stilling både i vuggestuen og i børnehaven. Du bliver dog som udgangspunkt ansat til hele børnehuset på begge matrikler.

Vi har en sciencedidaktisk tilgang til det pædagogiske arbejde og ser børnene som medskabere af dagen. Det vil sige, at vi hele tiden har for øje hvad børnene er optagede af, hvor vi kan koble os på eller hvor vi skal ændre retning ud fra et børneperspektiv.

Indrykket: 
Hillerød KommuneKostansvarlig til Herluf Trolle Børnehus

Hillerød Kommune

Vi får brug for en dygtig og erfaren kostansvarlig i det nye Herluf Trolle Børnehus.

Vi søger en uddannet køkkenassistent 37 timer ugentligt i Herluf Trolle Børnehus fra den 1. april 2021.

Vi åbner i første omgang i et fint pavillonbyggeri med plads til 70 børn, både vuggestuebørn og børnehavebørn. Vi forventer at vi rykker over i det permanente nybyggende hus, som bliver bygget på nabogrunden, i foråret 2022.

Vi forventer, at du

 • har en køkkenrelevant uddannelse som for eksempel ernæringsassistent, PB i ernæring og sundhed eller kok
 • laver sund, varieret og ernæringsrigtig mad til børnene
 • kan se måltidet som et pædagogisk læringsrum og samarbejde med personalet om dette.
Indrykket: 
Hillerød KommuneProjektleder til vejområdet

Hillerød Kommune

Hillerød Kommune søger en erfaren projektleder med stor faglig viden og erfaring inden for vejområdet.

Hillerød Kommune er under en hastig udvikling med mange store igangværende byudviklingsprojekter og kommunale anlægsopgaver. Trafik, Vej og Park varetager alle opgaver inden for vej- og parkområdet, dvs. drift, anlæg, myndighed og kollektiv trafik.

Dine opgaver omfatter

 • Projektledelse i forbindelse med detailprojektering, udbud og byggefase af Favrholm Station. Du får ansvaret for stationens forplads, pendlerparkeringsplads og stibro samt ombygninger af tilstødende arealer i samarbejde med stationsprojektets eksterne parter.
 • Deltagelse i kommunens interne projektgruppe i forbindelse med Favrholm projekterne, herunder sparring med landskabsarkitekter med flere om vej- og afløbsteknik.
Indrykket: 
Hillerød KommuneFaglig dygtig SSA til Skansebo

Hillerød Kommune

Brænder du for at arbejde med demente er det dig, vi søger!

Skansebo søger en fagligt dygtig SSA'er på 32-34 timer i et barselsvikariat fra d. 1. marts eller 1. april 2021 med evt. mulighed for fastansættelse.

Stillingen indebærer dag- og aftenvagter med weekendvagt hver 3. weekend.

Vi er et plejehjem i udvikling, - hvor vi arbejder med Eden Alternative, trivsel, - og det gode liv for borgerne. Vi har fokus på triage i hverdagen og arbejder med ” I sikre hænder”.

Skanselyet er et af Hillerød Kommunes i alt 6 plejehjem , og danner rammen for 80 plejeboliger, der er opdelt i 4 afdelinger heraf en demensafdeling.

Indrykket: 
Hillerød KommuneMedarbejder til natursagsbehandling og vandområdeplaner

Hillerød Kommune

Vil du være med til at passe på og udvikle vores natur- og vandområder?

Vi søger en naturmedarbejder med kompetencer og engagement i både den tørre og våde del af vores natur. Du kommer til at arbejde bredt med både planlægning, drift og myndighedsbehandling inden for natur- og vandløbsområdet.

Stillingen er en 1-årig projektstilling. Mulighed for eventuel forlængelse afhænger af tildeling af midler til arbejdet i næste vandplanperiode.

Dine overordnede opgaver vil være, at

 • behandle sager efter naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven
 • være projektleder på vandområdeplanlægning og vandløbsindsatser
 • indgå i øvrig opgaveløsning på natur- og vandløbsområdet, herunder arbejde med indsatser jf. strategi for bynatur.
Indrykket: 
Hillerød KommuneAkademisk medarbejder til klima og samskabelse i By og Miljø

Hillerød Kommune

Vil du være med til at skabe synlige resultater på klima- og energiområdet, og kan du skabe involverende processer med mange forskellige parter?

Vi søger en akademisk medarbejder med stor interesse og gode kompetencer inden for klima- og energiområdet samt involvering, processer og facilitering.

Du skal være med til at løfte implementeringen af klimastrategien, som vil kræve en indsats i hele kommunen. Her vil du sammen med vores klimakoordinator blive teamet bag den rejse, som vi sammen skal ud på, og hvor du skal være med til at stå i spidsen for at skabe konkrete resultater sammen med virksomheder og borgere.

Du skal være med til at løfte By og Miljøs niveau for borgerinvolvering, hvor du er personen som andre projektledere og kolleger kan sparre med. Du videndeler og rådgiver kolleger, så vi fortsat kan styrke afdelingens niveau for borgerinvolvering.

Indrykket: 
Hillerød KommunePædagog til Firkløverens Børnehus

Hillerød Kommune, Gørløse

Brænder du for pædagogik i et 0-6 års børnehus og formår du at skabe spændende læringsmiljøer for alle børn – så er det dig vi mangler.

Vi søger en pædagog 35 timer ugentligt til vuggestuen.

Firkløverens Børnehus er en stor lys integreret institution med 90 børn i alderen 0-6 år. Vi er beliggende i Gørløse, lige uden for Hillerød, hvor vi er tæt på naturen. Vi har gode fysiske rammer og en dejlig inspirerende legeplads.

I Firkløverens Børnehus vægter vi barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse højt. Vi er optaget af barnets del af fællesskabet læring i børnehøjde. Vi arbejder science didaktisk, anvender dialogisk læsning, og har fokus på inkluderende børnefællesskaber, samt hvordan vi bedst understøtter børnene.

Indrykket: 
Hillerød KommuneSocial- og sundhedsassistentelever - august 2021

Hillerød Kommune

Hillerød Kommune søger social- og sundhedsassistentelever med start den 2. august 2021.

Som social- og sundhedsassistent kan du varetage opgaver indenfor mange grene af sundhedsvæsenet – både i kommuner, i psykiatrien og på sygehuse. Du bliver autoriseret til at varetage sammenhængende borgerforløb. Opgaverne består for eksempel i personlig pleje, rehabilitering, sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, dokumentation, medicinadministration og sygeplejeopgaver.

Som social- og sundhedsassistent skal du arbejde med koordinerende funktioner, pædagogiske opgaver og med kvalitetssikring. Dette vil også være opgaver i elevtiden.

Indrykket: 
Hillerød KommuneJurist til Byrådssekretariatet

Hillerød Kommune

Er du nyuddannet jurist eller har du et par års erfaring? Synes du lejeret er spændende, og har du lyst til at arbejde i en kommune, med afvekslende arbejdsopgaver? Så er du måske vores nye kollega.

Som jurist i Byrådssekretariatet kommer du til at indgå i et team, der yder juridisk rådgivning til hele organisationen.

Du bliver sekretær for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet. Nævnene behandler ca. 60 klagesager årligt, og din opgave bliver bl.a. at besvare telefoniske henvendelser til nævnene og forberede sagerne, herunder at gennemføre partshøringer, udarbejde sagsfremstillinger, deltage på nævnsmøderne og skrive afgørelser.

Du kommer også til at behandle juridiske problemstillinger og yde rådgivning/sparring på andre områder inden for den kommunale forvaltning og behandle anmodninger om aktindsigt.

Indrykket: 
Hillerød KommuneBredde- og eliteidrætskonsulent til Kultur og Udvikling

Hillerød Kommune

Et spændende job, hvor arbejdet aldrig bliver rutine.

Kultur og Udvikling i Hillerød Kommune søger en bredde- og eliteidrætskonsulent med tiltrædelse snarest eller senest 1. april 2021.

Til sektionen Kultur, Idræt og Folkeoplysning søger vi en engageret og udviklingsorienteret bredde- og eliteidrætskonsulent til en arbejdsplads, hvor talentudvikling, idræt, sundhed og bevægelse står højt på dagsordenen.

Du kommer eksempelvis til at arbejde med at have ansvar for opfyldelsen af Hillerød Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, herunder at

 • facilitere talentudviklingsarbejdet i Hillerød Kommune
 • koordinere uddannelsesforløb for foreningerne, herunder at facilitere klubudvikling og klubevalueringer
 • samarbejde med kommunens talentidrætskoordinator omkring vedligehold og udvikling af skoletilbud inden for talentidrætsklasser, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser
Indrykket: