Jobannonce: Uddannelsesleder

Frederiksberg Hf-Kursus

Uddannelsesleder

Frederiksberg HF er en almen dannende ungdomsuddannelse med en bred målgruppe.

Som uddannelsesleder på Frederiksberg HF bliver du en del af skolens ledelsesteam, og din primære opgave er at sikre god ledelse af såvel medarbejdere som elever. Du varetager sammen med ledelsesteamet og skolens undervisere kvalitetssikringen af den pædagogiske udvikling og de rammer, der understøtter god læring i dagligdagen for en mangfoldig elevgruppe.

Frederiksberg HF ønsker at være en rummelig skole, både når det gælder elever og medarbejdere. Kollegialt præges kulturen af et godt sammenhold, hvor lærerne f.eks. sparrer med og støtter hinanden i håndteringen af udfordringer.