Jobannonce: Studentermedhjælpere

Gem
Fyns Politi Studentermedhjælpere

Fyns Politi, Odense

Fyns Politi søger et antal studentermedhjælpere til tiltrædelse snarest muligt.

Som studentermedhjælper i Politisøjlen skal du hovedsageligt lave udkast til diverse underretningsskrivelser til borgere om afvisning af anmeldelse, indstilling af efterforskning og opgivelse af tiltalte. Der er tale om udfærdigelse af individuelle juridiske begrundelser for afgørelsen af borgerens sag.

Som studentermedhjælper i Anklagemyndigheden skal du som hovedregel lave udkast til retsmødebegæringer og anklageskrifter samt andre dokumenter i straffesager, herunder færdselssager, der skal indbringes for retten, eller indstillinger til Statsadvokaten i sager om erstatning inden for strafferetsplejen.