27 jobannoncer matcher din søgning 27 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Københavns Politi

Detaljeorienteret HR-medarbejder med gode samarbejdsevner til bemandingsplanlægning

København

Som medarbejder i HR-afdelingen får du en spændende og udfordrende arbejdsdag, hvor du sammen med dine kollegaer skal sikre god og professionel understøttelse af bemandingsplanlægningen på tværs af politikredsen.

Bemandingsplanlægningen skal i videst mulig omfang tage hensyn til medarbejdernes egne ønsker, men også til gældende arbejdstidsaftaler og kravet til en omkostningsbevidst planlægning. Det kan skabe modstridende hensyn, hvor du som medarbejder skal være ihærdig, vedholdende og gerne se det som en personlig udfordring at få tingene til at gå op i en højere enhed.

Rigspolitiet

Projektledere til psykisk arbejdsmiljø i Rigspolitiet

København V

Trives du med at styre spændende projekter i en dynamisk organisation, som gennemgår store forandringer? Vil du gøre en forskel for de ansatte i dansk politi, som passer på os og samfundet?

Er du solidt funderet i psykisk arbejdsmiljø og har du erfaring med at samarbejde med ledere og medarbejderrepræsentanter på alle niveauer? Så er du måske vores nye kollega i sektionen for Ledelse og Psykisk arbejdsmiljø, Koncern HR, Rigspolitiet.

National enhed for Særlig Kriminalitet

Administrativ medarbejder til bekæmpelse af organiseret kriminalitet i NSK

Glostrup

Vil du have et meningsfyldt job, hvor du med din administrative baggrund og strukturerede tilgang til opgaverne, gør en forskel i efterforskningen af de største og mest komplekse sager om organiseret kriminalitet?

Så har du her mulighed for at blive en vigtig del af en effektiv efterforskningsgruppe, hvor det er dig, der holder styr på sagerne. Du spiller en vigtig rolle i forhold til at holde styr på de administrative processer i efterforskningsarbejdet.

National enhed for Særlig Kriminalitet

Administrativ medarbejder til Laboratoriesektionen

Glostrup

Har du øje for detaljen og kan du lide at sikre en høj kvalitet i administrative sager og processer? Trives du i en rolle, hvor du er det administrative bindeled, der får dine specialiserede kollegers arbejde til at køre effektivt og problemfrit?

Så har du her muligheden for at blive en del af Nationalt Kriminalteknisk Center, som sikrer kriminaltekniske spor fra effekter, der har været involveret i alvorlig kriminalitet.

Dine opgaver er at sikre, at der er overensstemmelse mellem de indleverede effekter og de anmodninger vi har modtaget. Du fordeler effekterne til de rette arbejdsstationer, hvor den videre undersøgelse foretages.

Københavns Vestegns Politi

Fagligt stærk administrativ profil til Anklagemyndigheden

Albertslund

Anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi søger en administrativ medarbejder, som har lyst til at blive en del af en dynamisk enhed, der arbejder med sager med stort samfundsmæssig fokus.

Som administrativ medarbejder i anklagemyndighedens Kvalitetsadvokatur, vil du primært skulle løse administrative opgaver i forbindelse med behandlingen af straffesager. Vores hverdag er fyldt med mange og forskelligartede arbejdsopgaver, og da vi er en afdeling i konstant udvikling, vil du have mulighed for at være med til at påvirke den ramme, som du og dine kollegaer arbejder indenfor.

Gem
Politi

Generalister med forretningsanalytisk flair til politiets operative it-løsninger

Glostrup

I Center for Forretningssystemejerskaber binder vi systemer og brugerbehov sammen for at understøtte den operative hverdag for vores kolleger i den skarpe ende. Som en del af centeret skal du derfor være med til at opbygge og sikre en robust forretningsvendt drift og videreudvikling af politiets operative it-systemer.

Systemerne bruges i den daglige operation af op mod tusindvis af brugere inden for blandt andet beredskab, efterforskning og grænsekontrol. Med dit forretningsanalytiske flair vil du i rollen som forretningsrepræsentant få direkte indflydelse på politiets evne til ”i den skarpe ende” at virke for tryghed og sikkerhed i samfundet.

Rigspolitiet

Centerchef til nyt juridisk center i Rigspolitiet

Glostrup

Vil du stå i spidsen for et nyt juridisk center og lede engagerede jurister, der betjener det politiske niveau og understøtter politikredsene?

Vi søger en centerchef, der kan være med til at etablere og drive det nye juridiske center med tre sektioner; Sektion for Organiseret Kriminalitet, Sektion for Databeskyttelse og Sektion for Bevismidler.

Som centerchef leder du gennem sektionsledere. Du skal være med til at sikre et tæt samarbejde internt i afdelingen og i forhold til resten af Rigspolitiet. Herudover skal du indgå i tæt og tillidsfuldt samarbejde med bl.a. politikredsene, Rigsadvokaten, Justitsministeriets departement og Bevismiddeltilsynet.

National enhed for Særlig Kriminalitet

Jurastuderende søges til National enhed for Særlig Kriminalitet i Vestdanmark

Aarhus

Har du interesse og flair for strafferetten, og kunne du tænke dig et studenterjob, hvor du får indblik i, hvad National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) arbejder med?

Som studentermedhjælper i NSK får du et udviklende job på en dynamisk arbejdsplads, der har alsidige og udfordrende opgaver og fokus på høj faglighed og kvalitet.

Arbejdet i NSK giver dig praktisk erfaring, hvis du på studiet beskæftiger dig med strafferet eller straffeproces. Du får et unikt indblik i politiets og anklagemyndighedens arbejde, ligesom du også får rig mulighed for at prøve din forvaltningsret af i praksis.

Midt- og Vestjyllands Politi

Administrativ medarbejder til Særlov Efterforskning

Viborg

Særlov Efterforskning er en central sektion, som organisatorisk hører til afdelingen Viborg-Skive Lokalpoliti og er placeret som en selvstændig sektion i Viborg.

Som administrativ medarbejder løser man en lang række faste opgaver for Særlov Efterforskning, men også efter nærmere aftale arbejde med andre forekommende administrative opgaver, der er i de andre sektioner.

Opgaverne indbefatter bl.a. håndtering af post, modtagelse og journalisering af anmeldelser, rekvirering af attester, håndtering af tilkendegivelser, opdatering af afgørelser, indberetning til Kriminalregisteret, arkivopgaver, pakning, kopiering, digitalisering og telefonbetjening.

National enhed for Særlig Kriminalitet

Sporteknikere til kriminaltekniske undersøgelser i NSK

Glostrup

Har du en særlig sans for detaljer, flair for at genkende mønstre og god teknisk forståelse? Og har du lyst til at prøve kræfter med noget helt nyt, hvor du får uddannelse og oplæring til at blive en af politiets højt specialiserede eksperter i spor fra gerningssteder i hele Danmark?

Som sportekniker udfører du sammenligningsundersøgelser af opbrudsspor samt værktøjsspor, dæk- og sålaftryk. Du kan også undersøge køretøjer og andre brugsgenstande med henblik på at afdække spor, forfalskninger m.m.

Rigspolitiet

Juridisk sagsbehandler til Rigspolitiets Arbejdsskadeforsikring

København V

Synes du, det er spændende at arbejde på et område, der har væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvor du har det overordnede juridiske ansvar for arbejdsskadeområdet, så har du nu chancen for at blive en del af Rigspolitiets Arbejdsskadeforsikring.

Du kommer primært til at arbejde med konkret sagsbehandling af juridisk karakter, hvor de fleste sager er arbejdsskadesager for hele dansk politi. Det kunne blandt andet være:

  • Indhentelse af relevante oplysninger i de konkrete arbejdsskadesager
  • Sagsbehandling, rådgivning og sparring med den tilskadekomne via telefon og mail
National enhed for Særlig Kriminalitet

Ballistisk analyse- og systemspecialist til NSK

Glostrup

Har du næse for IT og er du nysgerrig på kriminalteknik?

Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) udvider våbenteamet med et meningsfuldt job, hvor du kan være med til sikre præcise og pålidelige beviser i forbrydelser, hvor der er anvendt våben.

Du bliver en del af våbenteamet i Sektionen for Våben og Spor, hvor vi håndterer sagsbehandling af våbensager, udfører undersøgelser af våben og foretager ballistiske analyser.

Du får en grundig introduktion og uddannelse til, at du kan få en god start i jobbet.

Københavns Politi

Analytiker med generalistkompetencer

Kastrup

Er du glad for data, og er du dygtig til at omsætte tal til indsigt? Har du lyst til at arbejde med en bred vifte af opgaver lige fra kriminalitetsanalyse til strategiske projekter? Og vil du være med til at sikre Danmarks grænser mod illegal migration og grænseoverskridende kriminalitet? Så er du den rette analytiker til Center for Grænsekontrol i Københavns Politi.

Vi tilbyder et spændende job, som du i høj grad selv kan være med til at præge, og hvor effekten af dit arbejde er tydelig. Du vil få spændende faglige udfordringer og kompetenceudvikling inden for dit felt.

Rigspolitiet

Erfaren AC-medarbejder til central koordinatorrolle i Rigspolitiet

København V

Trives du i en funktion, hvor struktur, overblik og samarbejde er nøglen til succes? Hvor projekters fremdrift afhænger af din understøttelse? Hvor både ledere og medarbejdere kigger på dig for hjælp. Så skal du måske kigge nærmere nedenfor – vi har nemlig en spændende stilling, hvor muligheden for indflydelse er stor.

Politiet præges af skiftende politiske dagsordner og skiftende behov for prioritering af opgaver og personale. Derfor er systematisk processtyring og gode samarbejdsevner afgørende for at nå i mål med dagsordner og få succes i projekterne. Til dette arbejde søger vi en erfaren AC-medarbejder.

National enhed for Særlig Kriminalitet

Akademiske medarbejdere til efterforskning af økonomisk kriminalitet i NSK

Glostrup

Søger du et meningsfyldt og udfordrende job, hvor du dagligt anvender dine analytiske evner til at afsløre og fange de ”banditter i habitter”, som hvert år svindler danske skatteborgere og virksomheder for et tocifret milliardbeløb?

Dine opgaver er efterforskning i bred forstand, men din rolle afhænger i høj grad af dine specifikke kompetencer og interesser. Det kan være inden for et eller flere områder og kan eksempelvis være analyse af skriftlig kommunikation mellem to eller flere mistænkte, analyse af data fra IT-systemer, teledata eller økonomisk analyse.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Kolleger med flair og lyst til tal søges til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i enheden for kvalitet

Næstved

Elsker du at arbejde med ledelsesinformation, interne kontroller og risikostyring? Er du god til at identificere risici og har erfaring med effektive interne kontroller? Så har vi nogle spændende opgaver i vores Kvalitetsafdeling.

Den primære opgave er at understøtte effektive forretningsgange og et betryggende kontrolmiljø i Politiet, herunder overholdelse af gældende lovgivning og interne retningslinjer.

Du vil blive en del af en faglig, velfungerende, munter og kollegial afdeling, der fejrer både de små og store succeser. Der vil være mulighed for løbende faglig og personlig udvikling.

National enhed for Særlig Kriminalitet

Systemadministrator til operativ understøttelse af efterforskningen i National enhed for Særlig Kriminalitet

København

Er du en erfaren systemadministrator med interesse for drift og support, og har du lyst til at udfordre din faglighed i en ny sammenhæng?

Så har vi her et job til dig i et spændende efterforskningsmiljø, hvor du skaber tekniske overvågningsløsninger med både video og IT, som kan være med til at fælde bagmændene i bander og andre kriminelle netværk.

Du får et tæt samarbejde med efterforskerne og vil nærmest på daglig basis se, hvordan dit arbejde giver konkret værdi i efterforskningen.

Rigspolitiet

Rigspolitiet søger en ny kollega til behandling af sager om eksport af våben og militært udstyr

Glostrup

I eksportteamet arbejder du med en samfundsmæssig vigtig opgave, hvor du er med til at sikre, at våben og militært udstyr kun eksporteres til modtagerlande og slutbrugere, som man fra dansk side kan give tilladelse til.

Arbejdet består i telefonisk betjening af vores ansøgere og sagsoprettelse, visitation, udarbejdelse og afsendelse af tilladelser, samt eventuelle andre ad hoc-opgaver. Endvidere består arbejdet i løbende at føre statistik over sagerne til brug for afrapportering til politisk niveau og til diverse internationale organer om meddelte tilladelser mv.

Midt- og Vestjyllands Politi

Er regnskab i staten dit fagområde?

Holstebro

Så vil vi gerne høre fra dig!

Vi har nemlig behov for at styrke vores hold med en ny kollega, der kan bidrage til vores regnskabsmæssige faglighed i Midt- og Vestjyllands politikreds. Vores hovedopgave er hver eneste dag at sikre, at regnskabet i kredsen i al sin væsentlighed er korrekt.

I forhold til stillingen forventer vi, at du konkret skal varetage opgaver som:

  • Fakturahåndtering
  • Bank- og kasseafstemninger
  • Månedsafstemninger
Rigspolitiet

Arbejdsmiljøkonsulent til Rigspolitiets Arbejdsmiljøenhed

København

Vil du være med til at passe på vores politi og hjælpe med til, at ulykker og farlige situationer reduceres? Kunne du tænke dig at arbejde i en organisation, som spiller en vigtig rolle i samfundet, og hvor den politiske lyskegle ofte peger i din retning? Trives du i et job, hvor du skal veksle mellem udvikling og drift, analyse og formidling, politik og praktik?

I Center for Flåde- og Materielstyring har vi nu en ledig stilling i enheden for fysisk arbejdsmiljø. Du vil blive en vigtig brik i udviklingen af enheden, i en mere strategisk retning.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV