Jobannonce: 2 medarbejdere til jord- & vandområdet

Gem
Esbjerg Kommune
2 medarbejdere til jord- & vandområdet

Esbjerg Kommune

Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune, søger to medarbejdere til faste stillinger i Jord & Vandteamet. En grundvandsmedarbejder til vandindvinding og en sagsbehandler til generel sagsbehandling ift. miljøbeskyttelsesloven.

Grundvandsmedarbejder
Opgaverne vil hovedsageligt være generel administration og sagsbehandling på grundvandsområdet, vandindvinding, tilladelse & tilsyn med vandværker, tilladelser til grundvandssænkning, høringer/grundvandsvurderinger i forbindelse med planlægning og projekter, vandforsyningsplanlægning.

Miljøsagsbehandler
Opgaverne vil hovedsageligt være godkendelse af jordvarmeanlæg, spildevandsanlæg i det åbne land, nedsivningstilladelser, affald og afbrænding i det åbne land, anvisning af bygge- & anlægsaffald samt udledningstilladelser.