Jobannonce: Omsorgsmedarbejdere til det nyoprettede Center Sandvad

Gem
Røde Kors Asylafdeling
Omsorgsmedarbejdere til det nyoprettede Center Sandvad

Røde Kors Asylafdeling, Jelling

Center Sandvad er et døgnbemandet center med en kapacitet på 20 beboere. Målgruppen er voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold med en adfærd, som ikke kan rummes på et ordinært indkvarteringssted. Denne adfærd kan være forårsaget af fx misbrugsproblematikker, traumer eller psykisk sygdom. De fleste har som følge af deres lidelser varige funktionsnedsættelser og stort behov for støtte og vejledning i hverdagen.

Røde Kors

Centret yder en kvalificeret og tværfaglig indsats, hvor den pædagogiske opgave er at introducere beboerne til en hverdag med struktur, faste rammer og almindelig døgnrytme. Det er formålet med indsatsen at fastholde og styrke beboernes ressourcer, så de trives og mestrer hverdagen, og for nogle, at de bliver selvhjulpne og med tiden kan fungere på et ordinært indkvarteringssted for voksne.

Røde Kors Asylafdeling

Andre relevante job