Jobannonce: Kontorfuldmægtig til GFLK

Gem
Grønlands Selvstyre
Kontorfuldmægtig til GFLK

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) forestår kontrol og overvågning af fiskeri, fangst og jagt. GFLK har som hovedmålsætning at sikre overholdelse af Grønlands Selvstyres fiskerilovgivning og herunder også de regler, som udstedes i henhold til bilaterale fiskeriaftaler eller i medfør af Grønlands deltagelse i internationale organisationer eller tiltrædelse af internationale konventioner om udøvelse af fiskeri.

Stillingen som kontorfuldmægtig fordrer gode styrings- og planlægningsmæssige evner samt gode evner til at kommunikere.

Stillingen indeholder følgende hovedopgaver:
Kontakt til indhandlingssteder, opkøbere og rederier, udsendelse af rykkerskrivelser mv. Behandling og indtastning af logbøger og indhandlingsoplysninger fra det kystnære fiskeri. Kvalitets- og datavalidering af indtastningsdata. Ad hoc-opgaver samt deltagelse i forhold til resten af organisationen.

Grønlands Selvstyre

Andre relevante job