44 job matcher din søgning 44 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 44 resultater.
Grønlands Selvstyre
Sundhedsfaglig konsulent/fuldmægtig – barselsvikar til Departementet for Sundhed

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Trives du i en politisk organisation med vekslende arbejdsopgaver inden for sundhedsområdet, så har vi brug for dig.

Stillingen er placeret i afdelingen for Strategi, Planlægning og Ligestilling. Afdelingen betjener Naalakkersuisoq for Sundhed og har ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver samt departementale opgaver inden for sundhedsområdet.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet være:

 • Sundhedsfaglig rådgivning af Naalakkersuisoq.
 • Udarbejdelse af sundhedsfaglige analyser, redegørelser, planer og overordnede sundhedsfaglige strategier samt monitorering og evaluering af disse.
 • Behandling af sundhedsfaglige spørgsmål fra Inatsisartut og Naalakkersuisut.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Forstander til Gertrud Rask Minde i Sisimiut

Grønlands Selvstyre

Er du fagligt funderet og har ledelseserfaring – så er denne stilling måske noget for dig?

Gertrud Rask Minde er en døgninstitutionen for anbragte børn med handicap i alderen 4-18 år.

Der er to børnegrupper. En børnegruppe kaldet Nanuaqqat med plads til 6 multihandicappede børn og den anden børnegruppe kaldet Akulliit med plads til 8 børn, som i dag rummer børn med ADHD, autismespektrumforstyrrelser, døve/hørehæmmede og udviklingshæmmede børn.

Der er i alt tilknyttet ca. 40 medarbejdere på døgninstitutionen.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
AC-fuldmægtig til Departementet for Sundhed

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Du skal bidrage til serviceringen af Medlemmet af Naalakkersuisut og medvirke til at realisere Naalakkersuisuts og Inatsisartuts politiske beslutninger på sundhedsområdet.

Derudover skal du som akademisk medarbejder bistå med løsning af opgaver i afdelingen for Strategi, Planlægning og Ligestilling.

Du skal understøtte og medvirke til, at ledergruppens initiativer bliver implementeret bl.a. ved at sikre en tværfaglig koordinering med relevante parter.

Herudover består arbejdsopgaverne bl.a. af:

 • Sekretariatsbetjening af departementschefen, herunder mødeforberedelse og besvarelse af henvendelser og sagsbehandling af DC’s løbende opgaver
 • Håndtering af pressemeddelelser og taleudkast
 • Kvalitetssikring af materiale, der skal forelægges departementschef og Naalakkersuisoq
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Præst i Upernavik

Grønlands Selvstyre

Ledig præstestilling i Upernavik, Grønland

Under Kalaallit Nunaanni Ilagiit er 1 præstestilling ledig til besættelse 1. november 2020 eller efter aftale. Stillingen er placeret i: Palaseqarfik Upernavik, Provsteqarfik Avannaa.

Stillingen: Ansøgerne skal opfylde kravene i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010, med senere ændringer, kap. 7.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Vi søger en Afdelingschef til afdelingen for information i Forfatningskommissionen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi søger en afdelingschef til Afdelingen for Information, som bl.a. arbejder med understøttelse af de tiltag som Forfatningskommissionen har lagt ud, nemlig i forhold til at inddrage borgerne i forhold til arbejdet med et udkast til en Forfatning.

Vi søger en afdelingschef med personlig og professionel gennemslagskraft. Der er tale om en spændende stilling, hvor du bliver ansvarlig for en professionel og sikker drift og udvikling, samtidig med at du har blik for de overordnede linjer og politiske vinde. Som informationschef har du det faglige ansvar i forhold til Informationsarbejdet i huset og har ledelsesansvar over for en medarbejder.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Afdelingschef søges til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked søger en afdelingschef til Økonomi- og Analyseafdelingen.

Stillingen som afdelingschef stiller store krav til at have overblik – både på kort og på langt sigt. Derudover vil sparring med departementets øvrige afdelinger samt koordinering med Forbruger- og Konkurrencestyrelsen være en del af dagligdagen.

Ønsker til kvalifikationer og kompetencer:

 • Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Ledelseserfaring
 • Erfaring med at arbejde med administrative processer, herunder økonomi
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Forfatningskommissionens sekretariat søger oversætter/tolk

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Kommissionens sekretariat søger en oversætter/tolk til snarest ansættelse om muligt eller efter nærmere aftale.
Kommissionens arbejdssprog er grønlandsk og dansk. I sjældne tilfælde også engelsk.

Vi søger en fuldt dobbeltsproget oversætter/tolk, der har gode kvalifikationer og erfaringer inden for tolkning og skriftlig oversættelse. Det er en fordel, at vedkommende har erfaring som oversætter/tolk inden for offentlig forvaltning og det juridiske område.

Opgaver og ansvar

 • Diverse skriftlige oversættelser, tolkning ved møder i kommissionen, arbejdsgrupper og lignende, ved offentlige møder, som hovedsageligt foregår på grønlandsk.
 • Ansvarlig for indsamling af termer, terminologiarbejde og -udvikling inden for forfatningsarbejde i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i sekretariatet.
 • Deltagelse i rejser ud på kysten i forbindelse med kommissionens arbejde er en del af opgaverne.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
PI/SPS i Ilulissat søger en IT-medarbejder

Grønlands Selvstyre

Vi søger en IT-medarbejder med en bred erfaring indenfor IT-verdenen og AV-udstyr
IT-afdelingen består i dag af en datatekniker og en IT-supporterlærling, og I fordeler selv arbejdsområderne og opgaverne i afdelingen. Vi hjælper hinanden og sørger for at dele vores viden, og der er gode muligheder for at lære nyt.

Dine primære jobfunktioner vil være alt fra slutbrugersupport til vedligehold af vores serverinstallation.

Vi kan tilbyde:

 • Initiativrige og dygtige kollegaer
 • Gode arbejdsforhold
 • Et seminarium, der hele tiden forandrer og udvikler sig
 • Vi giver selvfølgelig en introduktion og oplæring i vores specifikke systemer
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
PI/SPS søger en kontorassistent

Grønlands Selvstyre, Ilulissat

Socialpædagogisk Seminarium søger en kontorassistent.

En stilling som kontorassistent er ledig til besættelse snarest eller efter nærmere aftale.

Du skal sammen med det øvrige personale være medvirkende til at skabe et inspirerende og spændende studie- og arbejdsmiljø.

Kontorassistentens primære opgaver:

 • Bogholderi for seminariet
 • Elevadministration
 • Almindeligt forefaldende kontorarbejde
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Teknikimik Ilinniarfik, KTI Sisimiut søger kollegievejleder

Grønlands Selvstyre

Er du frisk på nye udfordringer, og har du det, der skal til for at støtte vores elever og lærlinge, så har vi alle tiders spændende job til dig.

Vi søger en kollegievejleder til vores elever og lærlinge, herunder især for de unge elever under 18 år. Du skal som kollegievejleder gennem aktiviteter være med til at skabe gode inkluderende rammer, trivsel og tryghed for vores elever og lærlinge.

Som kollegievejleder skal du bl.a.

 • Varetage den daglige kontakt med kollegianerne i de kollegier, som du bliver ansvarlig for.
 • Fremme det sociale liv og fællesskabet på kollegiet.
 • Iværksætte rengøringsordninger for kollegianerne og sikre, at de bliver fulgt.
 • Kunne vejlede om hygiejne og om elementær sund madlavning.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Presserådgiver

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Formandens Departement søger en presserådgiver, som har mod på at nytænke Naalakkersuisuts pressehåndtering, og som tør tage teten i forhold til Selvstyrets samspil med medierne. En stor del af opgaven bliver at rådgive Naalakkersuisut, Formandens Departement og andre departementer i håndteringen af pressen.

Vi tilbyder en stor indsigt i central politisk ageren, en spændende arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder og engagerede kolleger. Du får mulighed for at bidrage til Naalakkersuisuts synlighed i samfundet og kan sætte dit eget præg på Naalakkersuisuts strategiske kommunikation med ind- og udland.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Socialstyrelsen søger to konsulenter til Økonomiafdelingen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Socialstyrelsen søger to konsulenter til Økonomiafdelingen med tiltrædelse 1. november eller efter aftale.

Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 6 afdelinger: Økonomiafdelingen, Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Døgn- og visitationsafdelingen, Myndighedsafdelingen, Foranstaltningsafdelingen og Sekretariatet.

Som konsulent i Økonomiafdelingen vil du primært skulle varetage følgende arbejdsopgaver:

 • Kontering af bilag i IRIS for Styrelsen og Departementet, herunder hjælpen fra Danmark
 • Månedlige og årlige afstemninger
 • Bestilling af rejser, hotel, mv. til besøgsrejser og kontrol af rejseafregninger
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Økonomisk konsulent til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Økonomiafdelingen i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse søger 1 økonomisk konsulent med tiltrædelse 1. november 2020 eller efter aftale.

Økonomiafdelingen består af en gruppe engagerede kollegaer, som arbejder tværfagligt og lægger stor vægt på at have et godt arbejdsmiljø.

Du vil i stillingen få ansvaret for varetagelse af administrative og regnskabsmæssige funktioner i Nuuk.

De administrative/regnskabsmæssige opgaver:

 • Kontering af bilag i IRIS
 • Månedlige og årlige afstemninger
 • Ansvarlig for ansøgninger til kursusfondene
 • Bestilling af rejser, hotel, mv. til besøgsrejser og kontrol af rejseafregninger
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
GENOPSLAG: Psykolog søges til vores nationale Studenterrådgivning i Nuuk-afdeling

Grønlands Selvstyre

Vi søger lige nu en fast psykolog. Stillingen ønskes besat 1. november 2020 eller hurtigst muligt herefter. Studenterrådgivningen består af 5 afdelinger over hele landet, med ca. 12 ansatte. Stillingen er placeret i Nuuk og uden bolig.

Vi er i gang med at udvikle og tilpasse vores tilbud til vores målgruppe. Ud over samtalebehandling, har vi fokus på forebyggelse, og vi arbejder med at udvikle og etablere samarbejde med vores uddannelsesinstitutioner.

Dine primære opgaver bliver samtaler og behandling med studerende og elever og medvirke til oplæg og gruppeprocesser i samarbejde med vores uddannelsesinstitutioner.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Socialstyrelsen søger en AC-fuldmægtig til Økonomiafdelingen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 6 afdelinger: Økonomiafdelingen, Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Døgn- og visitationsafdelingen, Myndighedsafdelingen, Foranstaltningsafdelingen og Sekretariatet. Socialstyrelsen er en arbejdsplads som byder på masser af faglige udfordringer og hvor sparring og samarbejde mellem afdelingerne vægtes højt. Vi har som mål at opbygge en kultur, hvor alle har mulighed for at bidrage med udvikling og nytænkning til organisationen.

Som AC-fuldmægtig i Økonomiafdelingen vil du primært skulle varetage følgende arbejdsopgaver:

 • Økonomistyring for det Grønlandsk-Danske tværgående arbejde vedr. udsatte børn og unge
 • Udarbejde finanslovsbidrag for Socialstyrelsen og dens underliggende enheder
 • Udarbejdelse af takster for døgninstitutionerne
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Central Rådgivningsenhed i Nuuk søger 3 socialrådgivere til Task Forcehold

Grønlands Selvstyre

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger 3 socialrådgivere til Central Rådgivningsenhedens Task Force.

Central Rådgivningsenhed er en enhed under Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold. Enheden er oprettet for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner der arbejder med udsatte børn og unge.

Task Forceholdet skal kunne bistå kommuner, der har akut brug for hjælp, f.eks. i større sager om seksuel misbrug af børn. Task Forceholdet skal kunne levere ekspertviden og -rådgivning på særlige områder, hvor der efterspørges hjælp lokalt. I sager om seksuelle overgreb skal holdet f.eks. kunne sendes ud til kommunerne med henblik på at bistå kommunens ansatte i hele forløbet, både i forhold til anmeldelse, afhøring af politi, samtaler med børn og forældre samt opfølgning.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Psykolog barselsvikar i Qaqortoq

Grønlands Selvstyre

Psykolog barselsvikar i 9 måneder søges til vores nationale Studenterrådgivning i Qaqortoq

Vi søger lige nu en psykologvikar fuld tid i 9 måneder. Stillingen ønskes besat 1. december 2020 eller hurtigst muligt herefter. Studenterrådgivningen består af 5 afdelinger over hele landet, med ca. 12 ansatte. Vikariatet er placeret i Qaqortoq. Du vil indgå i et tværfagligt team bestående af psykologer, psykoterapeuter og socialrådgivere fordelt på de 5 afdelinger. Alle ansatte refererer til chefpsykologen for den landsdækkende Studenterrådgivning.

Den landsdækkende Studenterrådgivning er et offentligt tilbud i Center for National Vejledning under Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling. Der tilbydes gratis terapi og rådgivning til uddannelsessøgende, herunder også personer i Majoriaq forløb. Formålet er bl.a., at øge studerende og elevers trivsel og støtte dem i at gennemføre deres uddannelse.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Jurist søges til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked

Grønlands Selvstyre

Brænder du for at arbejde i en politisk styret organisation? Er du fagligt skarp, og trives du i en hverdag, hvor der skal handles og tænkes hurtigt. Passer det på dig, er du måske vores nye jurist i departementets stabsfunktion.

Departementet er en del af Grønlands Selvstyres centraladministration og varetager myndighedsopgaver inden for områder som erhvervsfremme, turisme, arbejdsmarked, udlændingeområdet, handel og forsyning samt markedsføring af Grønland. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er ligeledes en del af departementets ressortområde.

Du bliver placeret i stabsfunktionen under departementschefen. Dine nærmeste kollegaer bliver de tre øvrige jurister, som vil være gode sparringspartnere. Det daglige arbejde er præget af en kort afstand til både politikere og det omgivende samfund.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
AC-fuldmægtig/specialkonsulent til styrkelse af den frivillige indsats på børneområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Socialstyrelsen søger en AC-fuldmægtig/specialkonsulent med erfaring fra frivilligområdet til styrkelse af rammerne for den frivillige indsats på børneområdet.

Du vil stå i spidsen for oprettelsen af en national koordineringsenhed, der kan skabe grundlag for etablering af et mere formaliseret samarbejde mellem de frivillige foreninger, Selvstyret og kommunerne, så de frivillige organisationer i højere grad medinddrages i løsningen af de socialpolitiske problemstillinger.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Udvikling af den nationale koordineringsenhed
 • Udvikling af partnerskaber og netværk på tværs af frivillige foreninger, Selvstyret og kommunerne
 • Indsamle og udbrede viden om værdien af frivilligt arbejde, som kan styrke den frivillige indsats på nationalt plan og understøtte foreningerne i rekruttering og fastholdelse af frivillige
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en engageret chefkonsulent til de borgerrettede tilbud i Foranstaltningsafdelingen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

I Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold arbejder vi med sociale problemstillinger, udfordringer og har store ambitioner. Vi vejleder, rådgiver og udvikler nye tiltag inden for forebyggelse og sociale forhold.

Vi søger en chefkonsulent til de borgerrettede tilbud. De borgerrettede tilbud består p.t. af rejsehold til behandling af seksuelle overgreb, telefonrådgivningsenhederne Tusaannga og Alliaq mv., ansøgninger til nordisk pension samt tilskudsansøgninger.

Chefkonsulenten skal være med til at sikre driften, til at kvalitetssikre de borgerrettede tilbud samt til at være med til at udvikle området. De borgerrettede tilbud skal matche borgernes behov og være fagligt funderede.

Grønlands Selvstyre