41 job matcher din søgning 41 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Grønlands Selvstyre
Projektkonsulent til udvikling af Socialstyrelsens kursusoverblik

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Brænder du for koordinering og projektudvikling, og vil du være med til at gøre en forskel for ansatte på børne- og ungeområdet? Kan du skabe overblik, fremdrift og koordinere tiltag mellem mange forskellige aktører på opkvalificeringsområdet? Så er du måske vores nye projektmedarbejder.

Vi søger en engageret og struktureret projektmedarbejder, som er en udpræget teamplayer. Du skal være med til udvikling af kursusportalens indhold og procedurer og indgå i samarbejder på tværs af Socialstyrelsens afdelinger, flere departementer og uddannelsesinstitutioner.

For at passe til jobbet skal du derfor trives med en veksling mellem udvikling og administration, overblik, struktur og resultater, og du skal kunne arbejde opsøgende, proaktivt og som en god sparringspartner med projektlederen.

Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
Namminersorlutik Oqartussat Departementet for Fiskeri og Fangst søger en kontorfuldmægtig til afdeling for HR, Økonomi, Administration og ESU

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Departementet for Fiskeri og Fangst beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland inden for følgende hovedområder: fiskeri, fangst, erhvervsstøtte, kontrol og inspektion samt veterinær- og fødevareområdet. Vores arbejdsområder er genstand for stor politisk bevågenhed, hvor mange forskellige og ofte modstridende interesser gør sig gældende.

De primære arbejdsopgaver i stillingen vil være at varetage sagsbehandling af ansøgninger om tilskud, og hertil samlede bogholderfunktion, herunder betaling af fakturaer, anvisning af betalinger og afstemning efter Selvstyrets interne retningslinjer, og arbejdsopgaver indenfor Erhvervsstøtte. Endvidere skal vedkommende også varetage visse opgaver indenfor HR.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kontorleder til KTI

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Teknikimik Ilinniarfik, KTI i Sisimiut søger Kontorleder til tiltrædelse 1. januar 2022 eller efter nærmere aftale. Har du mod på at tage en udfordring op som kontorleder, og har du ledelseserfaring, samt økonomisk flair, så er det dig vi søger.

Kontorlederens ansvars- og arbejdsopgaver:

 • Daglig leder af administrativt personale i KTI Sisimiut, bogholderi, herunder for undervisningsområderne samt kollegiet.
 • Personale- og lønadministration i samarbejde med afdelingerne.
 • Budget- og regnskabsfunktion – herunder medvirke ved udarbejdelse af budgetbidrag til finanslovsforslag og budgetopfølgning over for departementet og budgetkontrol i samarbejde med administrationschefen og specialkonsulenten.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Jurist søges til arbejdsmarkeds- og udlændingeområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Departement for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked søger en jurist til varetagelse af arbejdsmarkedsafdelingens juridiske rådgivning generelt og særligt i forhold til spørgsmål vedrørende udefrakommende arbejdskraft m.m.

Et særligt fokus vil være at sætte sig ind i lovkomplekset omkring regulering af udefrakommende arbejdskraft, og varetage departementets dialog med de danske myndigheder, som har det ressortmæssige ansvar. Derudover er der revision i gang vedr. lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring i samarbejde med de danske myndigheder.

Organisatorisk er stillingen placeret under afdelingschefen for arbejdsmarked. Du vil være afdelingens primære jurist, og vil have et tæt samarbejde med jurister i departementets stab.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Dygtig medarbejder til kantinen på Inuili - Food College Greenland

Grønlands Selvstyre, Narsaq

Her er dit nye job i kantinen på Grønlands levnedsmiddelskole - Inuili – Food College Greenland.

Brænder du for madlavning, og er du en ildsjæl, der kan sætte gang i udvikling? Så må du meget gerne læse denne jobannonce, fordi så er det dig, vi gerne vil ansætte i vores kantine!

Du skal arbejde i et kantineteam med 2 faglærte kolleger. Sammen skal I løse kantinens opgaver og lede vores skolepraktikanter til dagens måltider morgen, middag og aften.

Vagtplan i hverdage er fra kl. 06:30-14:30 og fra kl. 12:00-20:00.
Vagtplan i weekender er fra kl. 08:30-12:00 og fra kl. 16:00-20:00.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
2 Personalekonsulenter søges til Personaleservice

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Har du lyst til at være en del af et team på en spændende arbejdsplads, hvor vores formål er at frigøre ressourcer til at udvikle Grønland ved at levere en høj personaleadministrativ kvalitet til Grønlands Selvstyre?

Vi arbejder med behandling af personalesager for hele Grønlands Selvstyre, de underliggende enheder og Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Derudover rådgiver og vejleder vi lederne om overenskomster og aftaler samt udarbejder ansættelseskontrakter og skrivelser.

Du vil komme til at samarbejde med 10 personalekonsulenter, som alle referer til kontorchefen i Personaleservice.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
AC-fuldmægtig eller specialkonsulent til Infrastrukturafdelingen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Grønlands infrastruktur er i rivende udvikling – og der er travlt i infrastrukturafdelingen.

Vi søger en AC-fuldmægtig eller specialkonsulent, som ønsker at arbejde med et bredt område og med et meget dybt opgavefelt. Hele infrastrukturområdet nyder offentlighedens bevågenhed.

Din funktion vil være at yde politisk betjening og sagsbehandling der sikrer, at Naalakkersuisut kan træffe beslutninger om den grønlandske infrastruktur på et oplyst grundlag.

Du skal holde mange bolde i luften på samme tid, kunne begå dig politisk og på tværs af organisatoriske niveauer. Du skal kunne varetage en professionel og diplomatisk sparring med samarbejdspartnere og ikke mindst kunne se og omsætte det langsigtede perspektiv i konkrete handlinger.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
AC-fuldmægtig/konsulent til styrkelse af Tidlig Indsats

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Socialstyrelsen søger en AC-fuldmægtig/konsulent med kendskab til og erfaring med tidlig indsatsområdet til styrkelse af koordinering af tværfagligt samarbejde og udvikling af programmet Tidlig Indsats for gravide familier.

Du vil være projektleder og ansvarlig for at koordinering og udvikling af programmet Tidlig Indsats for gravide familier. Tidlig indsats-området er et af initiativerne under det dansk-grønlandske samarbejde.

Den løbende programkoordinering af Tidlig Indsats involverer bl.a. koordinering af tværfagligt samarbejde nationalt og lokalt, hvor projektlederen skal sikre, at udførelsen af programmet lever op til de opstillede mål for målgruppen af sårbare gravide og familier, der deltager i programmet. Herunder skal projektlederen med sin faglige viden medvirke til, at sårbare familier sikres den bedste start på familielivet.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Telefonrådgiver til Tusaannga

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Er du god til at lytte, og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte borgere i hele landet?

Tusaannga søger to dedikerede medarbejdere til telefon- og sms-rådgivningen. Som rådgiver er dine hovedopgaver at imødekomme borgernes behov for rådgivning, vejledning og støttende samtaler.

Som telefonrådgiver skal du bl.a.:

 • Betjene vores telefoner og sms-system i samspil med kollegaer.
 • Praktisere aktiv lytning og give støtte til børn/unge og voksne med problemstillinger, der kan spænde meget bredt.
 • Eksempler på tematikker: vold, samlivsproblemer, ensomhed, selvmordstanker og trusler, seksuelle krænkelser mv.
Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
Behandler søges til Allorfik Avannaa i Ilulissat

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Allorfik Avannaa søger en ekstra behandler til behandling af rusmiddel- og spilafhængige borgere per 1. januar 2022 eller efter aftale.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse, som fx lærer, pædagog eller socialrådgiver.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse.

Herudover er det en fordel, hvis du har en supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Behandler til Allorfik Qeqqata i Sisimiut

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse.

Som behandler skal du bl.a.:

 • Motivere til behandling med Motivational Interviewing
 • Behandle og vejlede borgere med problemer med alkohol, hash og spil
 • Efterbehandle og undervise pårørende
 • Lave kortlægningssamtaler og indrapportere til den nationale misbrugsdatabase
Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
HR-udviklingspartner

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vil du arbejde i en spændende afdeling med tværgående ledelse, kompetence- og organisationsudvikling?
Vil du møde mange forskellige og dygtige medarbejdere i Selvstyrets Centraladministration, som alle har vidt forskelligartede personlige og faglige baggrunde?
Brænder du for at arbejde med udvikling af kompetencer blandt medarbejdere, organisationsudvikling samt HR? Så glæder vi os til at modtage din ansøgning.

Dine primære opgaver

 • Planlægning, koordinering og facilitering af tiltag, der sikrer fastholdelse af Selvstyrets ansatte
 • Funktion som HR-partner for Selvstyrets departementer og styrelser
 • Udvikling af HR-koncepter og projekter, herunder tværgående ledelse og strategiske politikker
 • Bistå i forskellige HR-udviklingsopgaver såsom branding og rekruttering.
Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
HR-konsulent – barselsvikar

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi søger en alsidig profil, som kan jonglere alt fra rekruttering og stillingsopslag til budgetopfølgning og økonomi. Ønsker du et job med mange udviklingsmuligheder? Så læs videre.

Som HR-konsulent i HR Udvikling kommer du til at beskæftige dig med hele udviklingspaletten. I denne stilling vil der særligt være fokus på rekruttering, hvor du vil være ansvarlig for hele Grønlands Selvstyres stillingsopslag og rekrutteringssystem.

Det bliver dit job at sikre, at stillingsopslagene er bygget rigtigt op, at de indeholder de nødvendige oplysninger, og at de bliver distribueret til de rigtige medieplatforme. Det er et job, som kræver stort ansvar og sans for detaljen. Derudover vil du have en bred snitflade, da du kommer til at yde support til selvstyrets brugere af rekrutteringssystemet, så du skal også have et stort servicegen.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kontorfuldmægtig til GFLK

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) forestår kontrol og overvågning af fiskeri, fangst og jagt. GFLK har som hovedmålsætning at sikre overholdelse af Grønlands Selvstyres fiskerilovgivning og herunder også de regler, som udstedes i henhold til bilaterale fiskeriaftaler eller i medfør af Grønlands deltagelse i internationale organisationer eller tiltrædelse af internationale konventioner om udøvelse af fiskeri.

Stillingen som kontorfuldmægtig fordrer gode styrings- og planlægningsmæssige evner samt gode evner til at kommunikere.

Stillingen indeholder følgende hovedopgaver:
Kontakt til indhandlingssteder, opkøbere og rederier, udsendelse af rykkerskrivelser mv. Behandling og indtastning af logbøger og indhandlingsoplysninger fra det kystnære fiskeri. Kvalitets- og datavalidering af indtastningsdata. Ad hoc-opgaver samt deltagelse i forhold til resten af organisationen.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Fysioterapeut søges til Ivaaraq

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi søger en Fysioterapeut med arbejdstid 40 timer ugentligt.

Ivaaraq er en landsdækkende døgninstitution for børn, unge og voksne med fysisk/psykisk handicaps. De fleste af beboerne er kørestolsbrugere. Beboerne skal have støtte, hjælp og pleje i alle daglige gøremål.

Dit arbejdsområde:

 • Vedligeholdelse og optræning af børn-/og unges fysiske tilstand.
 • Udarbejdelse af træningsprogrammer og behandlingsplaner for beboerne.
 • Deltagelse i tværfaglige behandlingsmøder.
Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
Departementet for Fiskeri & Fangst, Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland søger embedsdyrlæge til Qaqortoq

Grønlands Selvstyre

Har du lyst til at bruge dine dyrlægefaglige kompetencer bredt, arbejde visionært og selvstændigt med afvekslende opgaver – så kan vi tilbyde dig en spændende og udfordrende stilling i Sydgrønlands smukke natur.

Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har ansvaret for det veterinærfaglige og fødevarefaglige arbejde i hele Grønland. Som embedsdyrlæge i Sydgrønland er det veterinærfaglige arbejde som rådgivning af fåreholdere, konsultationer, besætningsbesøg samt tilsyn af fåre- og kvægbesætninger en essentiel del af stillingen, hvilket kræver klinisk erfaring og selvstændighed. Som en naturlig del af tilsynet med besætningerne vil embedsdyrlægen udføre kødkontrol samt tilsyn på slagterier og andre fødevarevirksomheder i Sydgrønland. Dette foregår primært i sensommeren og efteråret.

Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
Præst i Nanortalik

Grønlands Selvstyre

Under Kalaallit Nunaanni Ilagiit er 1 præstestilling ledig til besættelse 1. december 2021 eller efter aftale. Stillingen er placeret i: Palaseqarfik Nanortalik, Provsteqarfik Kujataa.

Stillingen: Ansøgerne skal opfylde kravene i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010, med senere ændringer, kap. 7.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på tjenestemandslignende vilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For pensionerede tjenestemænd gælder, at stillingen udelukkende kan erhverves som en tidsbegrænset stilling for 5 år. (70 år).

Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
Faglærte medarbejder til Qasapermiut

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Har du evnen og lyst til at være en del af et team i udslusningen og Qasapermiut også i vores udendørs pædagogiske tiltag i arbejde med unge mellem 13-23 år og være med til at varetage den daglige arbejde til vores både, køretøjer, og materialer, samt sejlads? Så er det måske dig vi søger.

De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.

Om stillingen

 • Være med til sikre at alt udendørs inventar vedligeholdelse, efter årets sæson. Du kommer til at sejle med vores Q32 ”Qasapi” og Poca-joller, køre snescooter i sæsoner med personale og beboere.
 • Være med til at holde opsyn med vores hytter rundt omkring i fjordene, samt opsyn og styr på alt inventar som bruges til transport.
 • Være med i jagtsæsoner vinter og sommer.
  Alt dette gøre med hensyn til vores pædagogiske tiltag.
Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri & Fangst, Veterinær- og fødevaremyndigheden, søger embedsdyrlæge til Ilulissat

Grønlands Selvstyre, Ilulissat

Har du lyst til at bruge dine dyrlægefaglige kompetencer bredt, arbejde visionært og selvstændigt med afvekslende opgaver – så kan vi tilbyde dig en spændende og udfordrende stilling i Nordgrønlands smukke natur.

Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har ansvaret for det veterinærfaglige og fødevarefaglige arbejde i hele Grønland. Som embedsdyrlæge i Nordgrønland er det veterinærfaglige arbejde såsom rådgivning af slædehundeejere, tilsyn med hundehold og i begrænset omfang dyrlægeservice en essentiel del af stillingen, hvilket kræver klinisk erfaring og selvstændighed.

Strukturelt er vi fordelt på 3 lokaliteter i Grønland, og du vil blive placeret i Ilulissat. Du vil referere til ledende dyrlæge for Veterinær- og Fødevaremyndigheden, der er placeret i Nuuk.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Ernæringsassistent

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Peqqissaanermik Ilinniarfik er Brancheskole for de grundlæggende sundhedsuddannelser samt udbyder og afvikler af kurser og andre modulopbyggede uddannelser. Der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling for de ansatte. Vi er en velfungerende arbejdsplads med ca. 30 ansatte. Vi arbejder efter Ernæringsrådets anbefalinger og har vores eget koncept.

Har du lyst til i samarbejde med vores kantineleder at forestå den daglige forplejning af elever, kursister, undervisere og øvrige medarbejdere ud fra den fastsatte kostpolitik samt at bidrage til et godt kursus-, studie- og arbejdsmiljø?

Så tilbyder vi et nyere køkken og kantine og afveksling i hverdagen.

Grønlands Selvstyre