54 job matcher din søgning 54 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Grønlands Selvstyre
To AC-fuldmægtige til forskningsenheden hos Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Tiltrædelse: 1. juli 2022 eller efter nærmere aftale.

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke søger to AC-fuldmægtige til Forskningsenheden. Forskningsområdet skal styrkes og skal bestå af en forskningskoordinator og to sagsbehandlere, med hver deres og samtidigt overlappende ansvars- og arbejdsområder.

Forskningsenhedens kerneområder består af myndigheds- og udviklingsopgaver på forskningsområdet. Du får medansvar for at komme frem til helhedsorienterede løsninger, for realisering af vedtagne politiske målsætninger.

Som AC-fuldmægtig skal du være med til varetage nationale og internationale samarbejdsrelationer indenfor arktisk forskning, herunder Grønlands Forskningsråd, International Arktisk Hub, forskningsinstitutioner, forskningsstationer, Nordiske og Europæiske samt øvrige interessenter, relationer mv.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Talstærk regnskabsmedarbejder/-analytiker søges til Sundhedsvæsenets stab for Økonomi

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Økonomi i Styrelsen for Sundhed søger 1 regnskabsmedarbejder med tiltrædelse 1. august 2022 eller efter aftale.

Økonomi er en stabsfunktion i Styrelsen for Sundhed og arbejder med den centrale økonomistyring for hele Sundhedsvæsenet.

Økonomi består af 20 engagerede kollegaer fordelt på en reception, boligafdeling, indkøbsafdeling, og økonomiafdeling. Vi arbejder tværfagligt og lægger stor vægt på at have et godt arbejdsmiljø.

Da vi er en relativ lille gruppe i økonomiafdelingen, vil der forventes en fleksibilitet og udvikling i arbejdsopgaverne, men du vil som udgangspunkt få ansvaret for disse opgaver:

 • Afstemning af balancepostering
 • Controlling og lave bilagskontrol
 • Udarbejde regnskaber for én eller flere af Sundhedsvæsenets kursusfonde
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Vi søger en AC-fuldmægtig, Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vil du være med til at skabe endnu bedre uddannelser for landets ungdom?

Udviklingen af ungdomsuddannelsesområdet har høj prioritet, så der kan skabes de bedste uddannelsesmuligheder for alle unge og sikre kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke søger en ny kollega som skal have tværgående opgaver i forhold til ungdomsuddannelserne. En kollega som kan være med til at udvikle og styrke samspillet mellem de forskellige områder.

Vi søger en AC-fuldmægtig til følgende opgaver:

 • Varetage opgaver i forhold til erhvervsuddannelsesområdet, opgaver under Socialpædagogisk seminarium og Brancheskolen for Sundhedsuddannelser, herunder:
  • Udvikling, igangsættelse af initiativer, evaluering og implementering af initiativer, rådgivning, finanslovsarbejde, indhentning og analyse af økonomisk data
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Minesvend/entreprenørsvend eller tilsvarende – ønsker du nye udfordringer?

Grønlands Selvstyre

Greenland School of Minerals & Petroleum – KTI Råstofskolen i Sisimiut, vil udvikle dig til faglærer.

Vi ønsker at indgå et ansættelsesforhold med en dygtig faglært minesvend, entreprenørsvend eller tilsvarende, der kan nikke genkendende til hovedparten af vores forventninger.

Du vil blive tilbudt intern oplæring og støtte, samt en pædagogisk uddannelse.

Aktivitetsniveauet inden for mineindustrien i Grønland er i vækst, og da KTI Råstofskolens aktiviteter følger samfundets behov og ønsker, søger vi en engageret faglært minesvend/entreprenørsvend eller tilsvarende til undervisning og skolens projekter.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Engageret afdelingschef til handicapafdelingen i Socialstyrelsen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Hvis du har lyst til en central placering som afdelingschef i en afdeling, hvor arbejdet med at løfte handicapområdet og hvor udvikling er i højsædet, så er denne stilling til dig.

Vi søger en afdelingschef, det kan stå i spidsen for udviklingen og kvalificering af indsatsen inden for handicapområdet. Handicapafdelingen varetager den overordnet ledelse, koordinering og drift af selvstyreejede landsdækkende døgntilbud til borgere med handicap.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Daglig ledelse af og tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne i handicapafdelingen
 • Udvikling af den socialfaglige råd- og vejledning omkring handicaplovgivningen til kommunerne, såsom kurser og sidemandsoplæring
 • Ansvar for driften samt understøttelse af døgntilbuddenes administration, økonomisk bistand
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kontorfuldmægtig til KTI's kollegieadministration

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Som kontorfuldmægtig vil du være tilknyttet KTI's kollegieadministration, der på nuværende tidspunkt har ansvaret for driften af KTI's ca. 360 kollegieboliger i Sisimiut.

Som kontorfuldmægtig vil du være tilknyttet KTIs kollegieadministration, der på nuværende tidspunkt har ansvaret for driften af KTIs ca. 360 kollegieboliger i Sisimiut.

Du skal refererer til KTI Sisimiuts kontorleder og dine nærmeste kollegaer består af den ledende kollegie inspektør og 9 administrative kollegaer fordelt rundt i uddannelsesinstitutionen.

Udover de nævnte væsentligste opgaver, skal du være klar til, at stedfortræde i opgaver som bl.a. udarbejdelse af partshøringer, advarsler og bortvisninger, når den ledende kollegieinspektør er fraværende.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kontorfuldmægtig til KTI Råstofskolens administration

Grønlands Selvstyre

Vores nuværende kontorfuldmægtig rejser tilbage til hendes hjemby. Derfor søger Teknikimik Ilinniarfik, KTI en engageret og dygtig kontorfuldmægtig til vores administration ved Råstofskolen i Sisimiut.

KTI er en moderne uddannelsesinstitution, der på adresser i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Gymnasiale Uddannelser og sprogkurser.

Som kontorfuldmægtig er dine primære ansvars- og arbejdsopgaver:

 • Elevekspedition
 • Daglig håndtering af økonomisystem IRIS
 • Daglig håndtering af elevsystem IT-reg, Lectio og Mit Perspektiv
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Socialstyrelsen søger en barselsvikar til implementering af Inuuneritta III

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Brænder du for at arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og mental sundhed, og ønsker du at gøre en forskel for børn og deres familier i hele landet?

Som barselsvikar i Paarisa bliver du en del af et team bestående af en faglig leder og 6 medarbejdere. I teamet arbejder vi for at fremme et sundt og aktivt børneliv med fokus på, at børn bliver en del af et meningsfuldt og inkluderende fællesskab, der hvor de bor. Indsatser udvikles i partnerskaber på tværs af sektorer og ved at gå i dialog med lokalsamfundet om, hvad der er ønskeligt, meningsfuldt og muligt at igangsætte på lokalt niveau.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:

 • Afholde workshops og dialogmøder med kommuner, samarbejdspartnere og andre aktører
 • Sikre borgerinddragelse i forbindelse med projekt- og udviklingsarbejde
 • Udvikling, implementering og løbende opfølgning på nye og igangsatte indsatser
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
1-2 Sundhedsfaglige konsulenter / AC fuldmægtig til Departementet for Sundhed

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Trives du i en politisk organisation med vekslende arbejdsopgaver inden for sundhedsområdet, så har vi brug for dig.

Departementet for sundhed søger 1-2 sundhedsfaglige konsulenter / AC fuldmægtig til snarlig tiltrædelse. Stillingen er placeret i afdelingen for Strategi og Planlægning. Afdelingen har ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver samt departementale opgaver inden for sundhedsområdet.

Arbejdsopgaverne vil blandt andet være:

 • Sundhedsfaglig rådgivning af Naalakkersuisoq
 • Udarbejdelse af sundhedsfaglige analyser, redegørelser, planer og overordnede sundhedsfaglige strategier
 • Behandling af sundhedsfaglige spørgsmål fra Inatsisartut og Naalakkersuisut
 • Samarbejde med øvrige departementer og underliggende enheder
 • Deltagelse i de koordinerende møder i Departementet
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Inuili søger Kontorelev

Grønlands Selvstyre

Erhvervsskolen for fødevareuddannelserne i Grønland, INUILI i Narsaq, mangler en kontorelev (TNI) inden for administration.

Vi forventer at du:

 • er stabil
 • er fleksibel i forhold til arbejdsopgaverne
 • er serviceminded
 • har ordenssans
Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
Barselsvikar, AC-fuldmægtig til Fiskeriafdelingen, Departementet for Fiskeri og Fangst

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Fiskeriafdelingen varetager den daglige administration og udmøntning af den grønlandske fiskeripolitik. Fiskeriet i Grønland har stor politisk bevågenhed med mange modstridende interesser. Netop derfor er det et spændende og udfordrende arbejdsområde.

Arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt efter kompetencer og kan bl.a. bestå af;

 • Udvikling og drift af eksisterende kystnære fiskerier
 • At udstede licenser og tilladelser til fiskeriet
 • Strategisk, politisk og administrativ udvikling af nye fiskerier og forvaltningsområder
 • Udarbejdning af forvaltningsplaner og koordinering af bæredygtighedsindsatser og certificeringer
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Departementet for Uddannelse søger en projektleder

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Projektleder søges til undersøgelse og afdækning af muligheder, behov for etablering af nye uddannelser samt for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik.

Projektlederen skal nedsætte et udvalg blandt andet med henblik på undersøgelse af behovet for eksportorienterede erhvervsuddannelser/erhvervsskoler samt med henblik på en undersøgelse af etablering af en basisuddannelse og behandling af emner vedrørende erhvervsuddannelsesområdet og den tilhørende arbejdsmarkeds- og erhvervsudvikling. Undersøgelserne skal i videst muligt omfang inddrage kommunerne og relevante institutioner, samt erfaringer og igangværende initiativer på uddannelsesområdet.

Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
Landslægeembedet søger afdelingslæge

Grønlands Selvstyre

Er du nysgerrig på det samfundsmedicinske speciale? Så er her en spændende stilling ved Landslægeembedet, hvor du får mulighed for at bruge din lægefaglighed i et samfundsmedicinsk perspektiv.

Landslægeembedet er en sundhedsfaglig enhed med 5-6 medarbejdere. Vi yder sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder og sundhedspersoner i relation til bl.a. retslægelige opgaver, forebyggelse af smittespredning ved smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver og miljøforurening. Vi fører endvidere tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner i Grønland og varetager klagesagsbehandling.

I dit arbejde som læge i landslægeembedet vil du efter grundig oplæring få opgaver inden for en bred vifte af enhedens områder, herunder sundhedsfaglig rådgivning af andre myndigheder, statistiske opgaver, klagesagsbehandling samt tilsyn med sundhedspersoner og behandlingssteder.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Programkoordinator/Forskningstekniker til Grønlands Klimaforskningscenter

Grønlands Selvstyre

Grønlands Klimaforskningscenter er en afdeling ved Grønlands Naturinstitut. Centret er en forsknings, rådgivnings og uddannelsesafdeling, som forsker i effekterne af klimaforandringer på havets økosystem og miljø, samt det grønlandske samfund.

Vi søger en programkoordinator/forskningstekniker, som kan indgå i det dynamiske, udfordrende og sjove arbejde ved Grønlands Klimaforskningscenter. Arbejdsopgaverne er alsidige og ansøgeren vil indgå i tæt samarbejde med centrets øvrige teknikere og forskere. Vi søger en engageret og fleksibel person med gode samarbejds- og koordineringsevner, en med ”hands-on” tilgang til at løse praktiske udfordringer i dagligdagen og som har lyst til at arbejde i et internationalt forskningsmiljø.

Primære arbejdsopgaver:

 • Udføre analyser i samarbejde med afdelingens laboranter og forskere
 • Optimering og verificering af analysemetoder i laboratoriet
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Genopslag: 3-4 Fiskeri- & Jagtkontrollørelever søges til Grønlands Fiskerilicenskontrol i Nuuk

Grønlands Selvstyre

Kunne du tænke dig at være en del af Grønlands vigtigste erhverv med fokus på kontrol, overvågning og tilsyn?

Som en del af ansættelsen gennemgår du en toårig videregående uddannelse på akademiniveau til Fiskeri- og jagtkontrollør.

Som fiskeri- og jagtkontrollør består dit arbejde hovedsageligt i at føre tilsyn og kontrol med, at love og bestemmelser for fiskeriområdet og for jagtområdet bliver overholdt.

Det drejer sig bl.a. om fangstmetoder, redskaber, forudanmeldt/uanmeldt kontrolbesøg osv. Det gælder både i forbindelse med fiskeri til sø og til lands. En vigtig del af en fiskerikontrollørernes opgaver er at vejlede fiskerne om de bestemmelser, der gælder for fiskeriet. Herudover holde øje med og fører tilsyn, samt kontrol med de forskellige former for fiskeri og jagt.

Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
Genopslag - Elever til GFLK, region Sisimiut

Grønlands Selvstyre

Kunne du tænke dig at være en del af Grønlands vigtigste erhverv med fokus på kontrol, overvågning og tilsyn?

Som en del af ansættelsen gennemgår du en toårig videregående uddannelse på akademiniveau til Fiskeri- og jagtkontrollør.

Som fiskeri- og jagtkontrollør består dit arbejde hovedsageligt i at føre tilsyn og kontrol med, at love og bestemmelser for fiskeriområdet og for jagtområdet bliver overholdt.

Det drejer sig bl.a. om fangstmetoder, redskaber, forudanmeldt/uanmeldt kontrolbesøg osv. Det gælder både i forbindelse med fiskeri til sø og til lands. En vigtig del af en fiskerikontrollørernes opgaver er at vejlede fiskerne om de bestemmelser, der gælder for fiskeriet. Herudover holde øje med og fører tilsyn, samt kontrol med de forskellige former for fiskeri og jagt.

Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
GUX-Aasiaat søger en pedelmedarbejder

Grønlands Selvstyre

Nordgrønlands Gymnasiale Skole søger en pedelarbejder. Til GUX-Aasiaat hører der ca. 17 huse og 4 lejligheder til, som benyttes som kollegier, samt gymnasiets kantine.

På nuværende tidspunkt er der 2 pedelmedarbejdere og den tekniske leder bliver din nærmeste overordnede.

Pedelmedarbejderens arbejdsopgaver er følgende:p>

 • Vedligeholdelse af alt der vedrører Nordgrønlands Gymnasiale Skole
 • Vagter i henhold til planlagte vagtplaner. Der er faste opgaver i forbindelse med åbning og lukning under vagten
 • Sikre at der er ryddeligt i Nordgrønlands Gymnasiale Skole både udenfor og indenfor
 • Kørsel og transport med bil, heriblandt transport for kantinen og kørsel for kontormedarbejdere ifm. postafhentning
Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
Genopslag - Elever til GFLK, region Ilulissat

Grønlands Selvstyre

Genopslag: 3-4 Fiskeri & Jagtkontrollør-elever søges til Grønlands Fiskerilicenskontrol i Ilulissat

Kunne du tænke dig at være en del af Grønlands vigtigste erhverv med fokus på kontrol, overvågning og tilsyn?

Som en del af ansættelsen gennemgår du en toårig videregående uddannelse på akademiniveau til Fiskeri- og jagtkontrollør. Uddannelsen er modulopbygget, kombination af teori og praktisk sidemandsoplæring.

Som fiskeri- og jagtkontrollør består dit arbejde hovedsageligt i at føre tilsyn og kontrol med, at love og bestemmelser for fiskeriområdet og for jagtområdet bliver overholdt.

Det drejer sig bl.a. om fangstmetoder, redskaber, forud anmeldt/uanmeldt kontrolbesøg osv. Det gælder både i forbindelse med fiskeri til sø og til lands.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Applikationssupporter

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Står du for service og kvalitet?

Er du serviceminded til fingerspidserne, med stærke kommunikations- og organisatoriske evner, der vil medvirke til at skabe synlige resultater inden for offentlig applikationspleje.

Så kan det være dig, vi leder efter til vores applikationssupport-team, som betjener ansatte i Grønlands Selvstyres centraladministration.

Dine opgaver bliver blandt andet:

 • Varetage systemejerskab af F2 ESDH-systemsagsbehandling, og opgaver med brugere og leverandør
 • MS Teams og NemKonto-supportopgaver - både remote og på brugernes kontor
 • Undervisning i både F2 og MS Teams
Grønlands Selvstyre
Gem
Grønlands Selvstyre
Departementet for FIskeri og Fangst, Veterinær- og fødevaremyndigheden i Grønland, søger Embedsdyrlægevikar

Grønlands Selvstyre, Qaqortoq

Har du lyst til at bruge dine dyrlægefaglige kompetencer bredt, arbejde visionært og selvstændigt med afvekslende opgaver – så kan vi tilbyde dig en spændende og udfordrende vikar stilling i Sydgrønland.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har ansvaret for det veterinærfaglige og fødevarefaglige arbejde i hele Grønland. Som embedsdyrlægevikar for Sydgrønland er det veterinærfaglige arbejde som rådgivning af fåreholdere, konsultationer, besætningsbesøg samt tilsyn af fåre- og kvægbesætninger en essentiel del af stillingen, hvilket kræver klinisk erfaring og selvstændighed.

Som en naturlig del af tilsynet med besætningerne vil embedsdyrlægen udføre kødkontrol samt tilsyn på slagterier og andre fødevarevirksomheder i Sydgrønland. Dette foregår primært i sensommeren og efteråret.

Grønlands Selvstyre