35 job matcher din søgning 35 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 35 resultater.
Grønlands Selvstyre
Jurist til Lovafdelingen i Formandens Departement

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Lovafdelingen i Formandens Departement søger en jurist med interesse for og kendskab til offentlig ret til at indgå i varetagelsen af lovafdelingens opgaver, herunder juridisk faglig sikring af lovgivning, sagsbehandling og lovfortolkning.

Lovafdelingens arbejdsopgaver omfatter blandt andet:

 • Lovforberedende arbejde i form af bistand og projektsamarbejde med de enkelte departementer og Inatsisartuts administration, samt de danske myndigheder.
 • Lovkvalitets og lovteknisk sikring af forslag til Inatsisartutlove og Selvstyrets bekendtgørelser, samt stadfæstelse og kundgørelse af disse.
 • Afholdes af kursen inden for lovkvalitet, lovteknik og andre juridiske emner.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Behandler søges til Allorfik Sermersooq i Nuussuaq

Grønlands Selvstyre

Allorfik Sermersooq søger behandler til rusmiddel- og spilafhængige borgere per 1. september 2020 eller efter aftale.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse som fx lærer, pædagog eller socialrådgiver.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse. Herudover er det en fordel, hvis du har en supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning, men ellers sørger Allorfik for, at du har den nødvendige uddannelse på feltet.

Som behandler skal du bl.a.:

 • Motivere til behandling med Motivational Interviewing
 • Behandle og vejlede borgere med problemer med alkohol, hash og spil
 • Efterbehandle og undervise pårørende
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Ledende konsulent med interesse for socialområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet varetager det grønlandske socialområde, herunder udarbejdelse, fortolkning og tilsyn med sociallovgivningen. Du vil blive placeret som fagansvarlig for socialområdets målgrupper i afdelingen for strategi og udvikling.

Afdelingen for strategi og udvikling er en tværgående afdeling i departementet, der har til opgave at udarbejde bl.a. beslutningsgrundlag for politiske lovtiltag, strategier og handlinger. Du vil være med i hele processen fra forberedelsen af politiske oplæg, strategier mv., nedsættelse af projektgrupper, dialog med samarbejdsparter mv., frem til den politiske beslutning og opfølgning. Du vil derudover skulle indgå i departementets daglige opgaver, bl.a. udarbejdelse af høringssvar, svarnotater, bidrag til afrapporteringer mv.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Psykolog Nuuk

Grønlands Selvstyre

Psykolog søges til vores nationale studenterrådgivning i Grønland, Nuuk afdeling

Vi søger lige nu en fast psykolog. Stillingen ønskes besat 1. september 2020 eller hurtigst muligt herefter. Studenterrådgivningen består af 5 afdelinger over hele landet med ca. 12 ansatte.

Vi er i gang med at udvikle og tilpasse vores tilbud til vores målgruppe. Udover samtalebehandling har vi fokus på forebyggelse, og vi arbejder med at udvikle og etablere samarbejde med vores uddannelsesinstitutioner.

Dine primære opgaver bliver samtaler og behandling med studerende og elever og medvirke til oplæg og gruppeprocesser i samarbejde med vores uddannelsesinstitutioner.

Vores målgruppe er unge og voksne i uddannelse, og det er derfor en fordel at have kendskab til uddannelses-, samt social- og sundhedssystemet.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Forfatningskommissionens Sekretariat søger en AC-fuldmægtig

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Sekretariatet søger en dobbeltsproget AC-fuldmægtig med interesse for forfatningsarbejde til ansættelse pr. 1. august 2020, eller efter nærmere aftale.

Der er tale om en tidsbegrænset ansættelsesperiode med forventelig afslutning ved udgangen af 2021, men med mulighed for forlængelse.

Sekretariatet er ansvarlig for betjeningen og rådgivningen af Forfatningskommissionen, der har til opgave at skrive et udkast til Grønlands kommende forfatning.

AC-fuldmægtigen skal primært varetage følgende funktioner:

 • Tovholderfunktion i forhold til høringssvar samt efterbehandling af høringssvar
 • Koordinering samt sekretariatsbetjening af udvalg
 • Analysearbejde og strukturering af input til forfatning
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Underviser i biologi, kemi og fysik

Grønlands Selvstyre, Narsaq

Her er dit nye job som underviser i biologi, kemi og fysik på Inuili - Food College Greenland.

Er du en ildsjæl, og brænder du for dit fag og for formidling? Vil du hjælpe med at uddanne vores elever og inspirere til livslang læring? Så må du hjertens gerne nærlæse denne jobannonce, for så er det dig, vi gerne vil arbejde sammen med.

Arbejdets indhold - Det vi forventer, du kan:

 • Forberede og udøve involverende og nærværende undervisning i forhold til fagplaner.
 • Skabe læring og viden i hele klassen - og koble det til praktiklokalet.
 • Arbejde med fastholdelse.
 • Være glad, kreativ og inspirerende.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
It-supportelever

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vil du være en del at It-udviklingen i Grønland?

Så kan det være dig, vi leder efter til vores IT-supportelev, som betjener ansatte i Grønlands Selvstyre.

Du vil deltage i følgende opgaver:

 • Varetage 1st og 2nd line it-support både remote og på brugernes kontor
 • Brugeradministration og rettighedsstyring
 • Opdatering af software samt distribution af dette til brugerne

Vi tilbyder et alsidigt, selvstændigt og udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kollegaer.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kontorfuldmægtig til ledelsessekretariatet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vi søger en person, som er glad for struktur, klart definerede arbejdsopgaver, og som er effektiv.

Arbejdsopgaverne for den kontorfuldmægtige vil være; dagsordenssamler, økonomistyring, rejsebestillinger og andre koordineringsopgaver og bestemte sagsbehandlingsopgaver, der er i forbindelse med betjeningen af Naalakkersuisut.

Stillingen er placeret i Ledelsessekretariatet i Formandens Departement i Grønlands Selvstyre.

Vi tilbyder dig:

 • Et godt og spændende arbejdsmiljø
 • Faglig og personlig udvikling
 • Mange spændende arbejdsopgaver
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Udadvendt og struktureret kollegiepædagog til Gux-Aasiaat

Grønlands Selvstyre

Til at arbejde med de unge bosat på kollegierne ved GUX Aasiaat søger vi en kollegiepædagog eller socialassistent, der har erfaringer inden for dette område, der med respekt for de unge og deres situation som studerende kan medvirke til at strukturere elevernes hverdag og medvirke til at opbygge et fritidsliv, der spiller fornuftigt sammen med de unges studier.

De unge på kollegierne kommer fra hele Nordgrønlands vestkyst og vil derfor typisk i udgangssituationen være langt fra familie og venner. Savn og hjemve fylder derfor i hverdagen.

Tilknyttet gymnasiets kollegier er der derfor et korps af kollegiepædagoger, der medvirker til at strukturere hverdagen for de unge, og som i et vist omfang udfylder det tomrum, som familie og venner efterlader hos den enkelte.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Forfatningskommissionens Sekretariat søger en oversætter/tolk

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Kommissionens sekretariat søger en oversætter/tolk til snarest ansættelse, om muligt pr. 1. august eller efter nærmere aftale.

Vi søger en fuldt dobbeltsproget oversætter/tolk, der har gode kvalifikationer og erfaringer inden for tolkning og skriftlig oversættelse. Det er en fordel, at vedkommende har erfaring som oversætter/tolk inden for offentlig forvaltning og det juridiske område.

Opgaver og ansvar

 • Diverse skriftlige oversættelser, tolkning ved møder i kommissionen, arbejdsgrupper og lignende, ved offentlige møder, som hovedsageligt foregår på grønlandsk.
 • Ansvarlig for indsamling af termer, terminologiarbejde og -udvikling inden for forfatningsarbejde, i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i sekretariatet.
 • Deltagelse i rejser ud på kysten i forbindelse med kommissionens arbejde er en del af opgaverne.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Afdelingschef

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Afdelingschef for Økonomi, Koncern og Studieservice søges til Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke

Kan du lede en vigtig afdeling i departementet med højt kvalificerede medarbejdere, der har det økonomiske ansvar for udviklingen af nogle af de mest centrale elementer i vores samfund: skoler, kulturen og kirken?

Som afdelingschef for Økonomi, Koncern og Studieservice vil du få ansvaret for en afdeling, der varetager opgaver vedrørende bevillingslove på Finanslovens område 40, økonomistyring på uddannelses-, kultur- og kirkeområdet, udgiftsanalyser af politiske initiativer, uddannelsesstøtte- og kollegieområdet, bygninger og byggerier samt organisationsudvikling.

Du vil blive ansvarlig for finanslovsarbejde, budgetanalyser, udgiftsberegninger i forbindelse med reformudspil. Som afdelingschef skal du stå i spidsen for organisationsudviklingsopgaver, der både indeholder personaleadministration og koncernfælles opgaver.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en AC-fuldmægtig til Boligafdelingen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Boligområdet er i rivende udvikling – og der er travlt i Boligafdelingen. Vi har både daglig sagsbehandling, men også større projekter i udsigt.

Vi søger derfor en medarbejder med flair for blandt andet projektledelse og koordinering til afdelingen. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. indbefatte styring og gennemførelse af tværgående projekter, samtidig med at daglig sagsbehandling og drift skal varetages.

Vi er en lille afdeling, der arbejder tæt sammen og som favner en meget bred opgaveportefølje. Vores opgaver er lovgivning inden for boligområdet, implementering af Helhedsplan for Boliger, høringssvar inden for afdelingens område, besvarelse af henvendelser fra Ombudsmanden samt borgerhenvendelser.

Afdelingen har også ansvaret for bevillingsstyring inden for boligområdet.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Barselsvikar for styrelseschefen til Miljøstyrelsen for Råstofområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen) har brug for en barselsvikar for styrelseschefen i perioden 1. august 2020-1. april 2021.

Du er en tydelig og rummelig leder, der formår at holde en fast kurs i komplekse arbejdsgange, på tværs af faggrænser i et internationalt miljø. I det tværgående samarbejde er du i stand til konstruktivt at forhandle gode løsninger på plads gennem tydelig og anerkendende kommunikation.

I funktionen som styrelseschef skal du varetage den daglige ledelsesmæssige drift af afdelingens opgaver og ledelse af fire medarbejdere.

Det indebærer ud over personaleledelse blandt andet driftsmæssig koordinering og styring af forhandlingsprocesser, styring af projektaftaler og projektadministration samt sparring ved sagsbehandling af miljømæssige forhold ved råstofaktiviteter.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Landslægeembedet søger akademisk medarbejder med sundhedsfaglig interesse

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Landslægeembedet søger en ny medarbejder til varetagelse af et bredt udsnit af vores stigende mængde opgaver. Vi varetager en række spændende myndighedsopgaver inden for sundhedsområdet og har derfor brug for en ny medarbejder til at bistå med opgavevaretagelsen. Stillingen er nyoprettet.

Opgaverne spænder vidt og vil inkludere de fleste af vores arbejdsområder. Vi har brug for en medarbejder, som kan indgå i tilsyns- og klagesagsbehandling, besvare henvendelser fra borgere og andre myndigheder og udarbejde analyser om sundhedsfaglige forhold. Vi er desuden i gang med at løse en række opgaver vedrørende ioniserende stråling, herunder registrering og tilsyn med radioaktive kilder og apparater, som fremkalder ioniserende stråling (røntgenapparater).

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Departement for Sundhed søger en sprogkonsulent til Ledelsessekretariatet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Departementet for Sundhed er den øverste myndighed på sundhedsområdet. Vores primære opgave er at sikre Naalakkersuisut et solidt beslutningsgrundlag i udviklingen af sundhedsområdet.

Vi er et alsidigt team bestående af 14 personer, herunder jurister, sundhedsfaglige konsulenter, tolk og AC-fuldmægtige, som sætter samarbejde og faglighed højt. Vi har et godt kollegaskab, hvor vi gerne sparrer og hjælper hinanden.

Vi søger en sprogkonsulent, der kan stå i spidsen for departementets tolk, oversættelsesopgave og sprogpolitik.

Arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Skriftlig oversættelse grønlandsk/dansk og omvendt
 • Kvalitetssikring af oversættelser fra eksterne tolke
 • Simultantolkning ved møder m.m.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Genopslag - Studieadjunkt/-lektor/adjunkt til undervisning på Institut for Læring

Grønlands Selvstyre

Studieadjunkt/-lektor/adjunkt søges til undervisning i fysik/kemi og andre naturfag på Institut for Læring til besættelse pr. 1. august 2020 eller efter aftale.

Institut for Læring søger en underviser der brænder for at ruste vores studerende til at kunne kvalificeret varetage arbejdet som lærere i Grønlands folkeskoler, samt styrke det eksisterende lærerkorps i folkeskolerne gennem relevante efter- og videreuddannelser.

Stillingen som underviser på Institut for Læring er et udfordrende job og stiller krav til at kunne arbejde systematisk og fokuseret, samt at kunne se hvordan eget arbejdsområde spiller sammen med og kan optimeres i forhold til forskellige faggrupper på læreruddannelsen.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kollegieinspektør til Campus Kujalleq (Genopslag)

Grønlands Selvstyre, Qaqortoq

Udadvendt og struktureret kollegieinspektør til kollegieadministrationen Campus Kujalleq (Genopslag)

Til at arbejde med de unge bosat på kollegierne ved Campus Kujalleq i Qaqortoq søger vi en kollegieinspektør, der med respekt for de unge og deres situation som studerende kan medvirke til at strukturere de administrative opgaver og medvirke til at opbygge et fritidsliv, der spiller fornuftigt sammen med de unges studier.

Som kollegieinspektør får du den ledende kollegieinspektør som overordnet. I vores kollegieafdeling arbejder også 3 kollegiepædagoger, kollegiemadmødre, kollegiepedeller, en rengøringsafdeling og kontorpersonale.

Som kollegieinspektør skal du have et tæt samarbejde med vores uddannelseschefer, GUX-rektor og den tilknyttede elevservice. Du skal også samarbejde med Campus Kujalleqs centrale administrationsafdeling.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Paarisa søger konsulent til 6 måneders vikariat i MANU

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Har du lyst til at udvikle og implementere MANU i hele Grønland? Så er dette en stilling for dig.

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en ny kollega, der brænder for at arbejde med udvikling inden for børne-, unge- og familieområdet. Stillingen er forankret i den tværfaglige forebyggelsesenhed Paarisa, som bl.a. arbejder med udvikling af nye metoder og sundheds- og socialfaglige indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder. En kerneopgave for afdelingen er udvikling af tværfaglige tiltag, der både henvender sig til myndighedspersoner og borgere.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte:

 • Understøtte og sørge for fremdrift af MANU
 • Udvikle, forny og implementere MANU i hele Grønland
 • Instruere, undervise, rådgive og vejlede fagpersonale i hele landet
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kantineleder til Pinngortitaleriffik

Grønlands Selvstyre

Kantineleder til Grønlands Naturinstitut

Vil du lave god mad til fantastiske kollegaer?

Grønlands Naturinstitut søger en faglært køkkenleder med tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale. Du bliver leder for 2 køkkenmedhjælpere, og dine opgaver vil spænde over alle almindeligt forekomne funktioner i en kantine.

Jobbeskrivelse:

 • Produktion af den daglige buffet med kolde og varme retter, pålæg og salatbar.
 • Anretning til morgenmad nogle dage.
 • Anretning til møder/gæster.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik søger en faglærer barselsvikar

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Som faglærer barselsvikar er det et krav, at du skal være uddannet i Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik. Arbejdet som faglærer i Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik er et udfordrende job, som kræver, at man er forpligtet til uddannelsesinstitutionens retningslinjer for studieordningen.
Du kommer ind til en livlig og spændende hverdag som faglærer i Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik. I Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik er der ca. 15 elever, hvor eleverne kommer fra forskellige dele af kysten samt fra Sisimiut.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Design gennem pc-programmer: Perler og Avittat
 • Skindsyning
 • Sy med symaskine
 • Bearbejdning af diverse sælskindstyper
 • Evaluering af elevernes faglige indsats
Grønlands Selvstyre