36 job matcher din søgning 36 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 36 resultater.
Grønlands Selvstyre
Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat søger en tolk

Grønlands Selvstyre

Har du mod på nye udfordringer og er klar til nye horisonter, så har vi en stilling til dig som tolk ved PI/SPS Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat. PI/SPS er det eneste socialpædagogiske seminarium i Grønland, beliggende tæt op ad verdens største og smukkeste Isfjord, som er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

Da vi er en tosproget arbejdsplads, har vi jævnligt behov for at få oversat skriftligt materiale primært til/fra grønlandsk og dansk. Ved nogle eksamenssituationer på professionsbacheloruddannelsen til socialpædagog og ved nogle møder tilbydes simultantolk. Derudover bruger Seminariet ofte tolk til kursusaktivitet i hele Grønland, hvorfor der må forventes nogen rejseaktivitet.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik søger en faglærer - barselsvikar

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Som barselsvikar for faglærer er det et krav, at du skal være uddannet i Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik.

Arbejdet som faglærer i Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik er et udfordrende job, som kræver, at man er forpligtet til uddannelsesinstitutionens retningslinjer for studieordningen.

Du kommer ind til en livlig og spændende hverdag som faglærer i Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik. I Kalaallisuuliornermik Ilinniarfik er der ca. 15 elever, hvor eleverne kommer fra forskellige dele af kysten samt fra Sisimiut.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Design gennem pc-programmer: Perler og Avittat
 • Skindsyning
 • Sy med symaskine
 • Bearbejdning af diverse sælskindstyper
 • Evaluering af elevernes faglige indsats
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Administrationschef til Grønlands Fiskerilicenskontrol

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) søger en administrationschef, der er serviceminded, har mod på forandringsledelse og ikke er bange for at tænke ud af boksen og finde alternative løsninger.

Arbejdsopgaver

 • Ansvarlig for HR, herunder ansættelse, afskedigelse, tillæg, forfremmelser, MUS, kurser og efteruddannelse, arbejdstidsregistrering, udarbejdelse af instrukser, sikkerhedsleder, ferie og rejser.
 • Ansvarlig for økonomistyring, herunder finanslovsbidrag og budget, faktura, månedsregnskab, afstemning af konti, rejseregnskab.
 • Ansvarlig for uddannelse af fiskeri- og jagtkontrolelever.
 • Ansvarlig for bygninger, kontorer, fartøjer, køretøjer mv. samt materiel og uniformer.

Vi ser også gerne, at du har kendskab til det grønlandske samfund og forståelse for samfundsforhold samt ønsker at arbejde i en uformel, men seriøs organisation.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
AC-fuldmægtig til Afdeling for Arbejdsmarked

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Har du lyst til at være med til at udvikle arbejdsgange, implementere og håndhæve ny lovgivning inden for lærlingeområdet, der fremmer de unges mulighed for at tage og gennemføre en erhvervsuddannelse? Har du let ved at indgå i konstruktivt samarbejde? Så har vi brug for dig som vores nye kollega!

Vores arbejdsfællesskab søger en AC-fuldmægtig, der skal varetage nye opgaver inden for lærlingeområdet med ansvar for udvikling af procedurer og arbejdsgange, implementering og håndhævelse af ny lovgivning.

Naalakkersuisut har i disse år stort fokus på at styrke arbejdskraftudbuddet og opkvalificering af borgerne til fremtidens arbejdsmarked. Vi søger en medarbejder, som kan varetage sagsbehandling, undervisning og udviklingsopgaver inden for lærlingeområdet.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Tømrerfaglærer til Teknikimik Ilinniarfik – Tech College Greenland

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Er du en dygtig snedker eller tømrer, der er så god til dit fag, at du kan undervise i det på KTI Bygge- og Anlæg i Sisimiut? Er du klar til nye udfordringer? Vil du undervise Grønlands kommende tømrersvende?
Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål, så er det DIG, vi søger.
OBS. Der er indgået nye aftaler på området, der har medført stort lønløft.

Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede tømrere.

Vi tilbyder:

 • et godt arbejdsmiljø med engagerede og fagligt højt kvalificerede kolleger.
 • et job med udfordringer og et team, der lægger vægt på dialog og samarbejde.
 • muligheder for selvstændigt at udfylde jobbets indhold.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Controller til Teknikimik Ilinniarfik, Tech College Greenland

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Teknikimik Ilinniarfik, Tech College Greenland søger en controller til spændende og alsidig økonomistilling. Stillingen er placeret i Sisimiut.

Du refererer til KTIs forstander, og dine nærmeste samarbejdspartnere vil blive KTIs administration og øvrige afdelinger, der er placeret både i Nuuk og Sisimiut, Arctic DTU samt Grønlands Selvstyre.

De væsentligste arbejdsopgaver:

 • Bidrage til budgetlægning, løbende budgetkontrol og opfølgning i samarbejde med KTIs ledelse.
 • Samarbejde med KTIs ledelse om udarbejdelse af budgetbidrag til finanslovsforslag.
 • Samarbejde med ekstern revisor vedr. materiale til Selvstyret, bl.a. aktivitetsregnskaber til departementet.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Teknikimik Ilinniarfik KTI søger ernæringsassistent

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Teknikimik Ilinniarfik, KTI i Sisimiut, søger ernæringsassistent til kollegiets kantine samt til kantinen i KTI til tiltrædelse snarest muligt eller efter nærmere aftale.

I kollegiets hovedbygning er der centralkøkken, som primært betjener kursister samt driver kantinevirksomhed på selve uddannelsesinstitutionen. Til kollegiet er endvidere knyttet pedeltjeneste og rengøring.

Primære arbejdsopgaver:

 • Deltage i menuplanlægning og varedisponering.
 • Deltagelse i tilberedningen af dagens måltider til 120-200 elever og studerende, der bor på skolen samt elever.
 • Deltage i produktudvikling af ernæringsbevidst mad og opskrifter samt kalkulationer.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Afdelingen for Teknik og Tilsyn i Råstofstyrelsen søger nye medarbejdere/specialkonsulenter

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Har du lyst til at arbejde i en internationalt præget organisation, som tager hånd om mineralefterforskning og -udnyttelse? Vil du være med til at sikre, at udnyttelse af råstoffer i Grønland foretages forsvarligt mht. sikkerhed og sundhed? Så er et job som ingeniør/geolog/naturvidenskabelig akademiker/specialkonsulent i Afdelingen for Teknik og Tilsyn noget for dig!

Den stigende udvikling i aktivitetsniveauet omkring mineralefterforskning i Grønland betyder, at Råstofstyrelsen søger to ingeniører/geologer/naturvidenskabelige akademikere/specialkonsulenter til at bistå i myndighedsbehandling af udnyttelsesprojekter, efterforskningsprojekter samt tilsynsopgaver forbundet hermed. Den store interesse fra råstofindustrien betyder, at omfanget af opgaver stiger. Derfor spiller Råstofstyrelsen en nøglerolle i denne udvikling, som du kan være en del af.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke søger fuldmægtig/specialkonsulent til Uddannelsesafdelingen

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Brænder du for at arbejde med uddannelse? Vil du være med til at skabe en endnu bedre gymnasial uddannelse for vores unge? Så er du måske den helt rigtige til vores gymnasieteam.

Departement for Uddannelse, Kultur & Kirke søger nemlig en ny dygtig ny kollega med hovedfokus på den gymnasiale uddannelse.

Af kerneopgaver som løftes i teamet kan følgende fremhæves, hvor du får tildelt fokusområder alt efter din profil og match med teamets øvrige medlemmer:

 • Sikre den løbende evaluering og udvikling af uddannelsen og arbejdsprocesserne
 • Den daglige administration og drift af den gymnasiale uddannelse
 • Udvikling og optimering af sagsgange samt procedurer i forbindelse med eksempelvis eksamen & optag
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Mineingeniør til undervisning på KTI Råstofskolen - Greenland School of Minerals & Petroleum

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Aktivitetsniveauet inden for mineindustrien i Grønland er i vækst, og derfor udvider KTI Råstofskolen sine uddannelsesaktiviteter og projekter.
KTI Råstofskolen søger en mineingeniør til undervisning, samt til skolens projekter.
Råstofskolen udbyder erhvervsuddannelser og kurser inden for olie, mineral- og entreprenørområdet med fokus på et internationalt arbejdsmiljø.
Da KTI Råstofskolen har samarbejdsaftaler med udenlandske institutioner vedr. udvikling af Råstofskolens aktiviteter inden for mineområdet, skal du forvente rejseaktivitet til udlandet.

Vi tilbyder:

 • En pædagogisk uddannelse de 2 første år af ansættelsesforholdet, såfremt du ikke har pædagogisk erfaring.
 • En spændende arbejdsplads som har stor betydning for den grønlandske mineindustri.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Institutleder til Institut for Kultur, Sprog og Historie

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Institut for Kultur, Sprog og Historie på llisimatusarfik søger en erfaren og engageret institutleder med en faglig og ledelsesmæssig stærk profil til et velfungerende institut med mange stærke profiler inden for uddannelse og forskning.

Stillingen er ledig til besættelse den 1. august 2021 eller efter aftale.

Det forventes, at institutlederen

 • kan fungere som en samlende lederfigur på instituttet og kan træffe beslutninger på baggrund af dialog.
 • er visionær og handlekraftig og har evnerne til at udvikle instituttet til et attraktivt forsknings- og uddannelsesmiljø iht. universitetets strategi.
 • kan lede og samarbejde med afdelingslederne.
 • kan motivere og støtte et engageret medarbejderteam til udvikling og kvalificering.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
AC-fuldmægtig/konsulent til Beredskabsområdet

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Dine arbejdsopgaver kommer primært til at være inden for beredskabsområdet. Området omfatter udarbejdelse af lovgivning, tilsyn med de kommunale redningsberedskaber og formidling af oplysninger inden for beredskabsområdet.

Du vil også skulle udføre anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg på sprængstofmagasiner og på byggepladser, hvor der anvendes eksplosivstoffer. Derudover kommer du til at være sekretærfunktion for Beredskabskommissionen.

Du vil endvidere blive en del af sekretariatet for Beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen rådgiver Naalakkersuisut i spørgsmål om beredskabet i Grønland. Beredskabskommissionen indkaldes derfor også ved større ulykker og katastrofer.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Underviser med faglært uddannelsesbaggrund til KTI Råstofskolen - Greenland School of Minerals & Petroleum

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Aktivitetsniveauet inden for mineindustrien i Grønland er i vækst. Da KTI Råstofskolens aktiviteter følger samfundets behov og ønsker, søger vi en faglært minesvend/entreprenørsvend eller tilsvarende til undervisning og skolens projekter. Råstofskolen udbyder erhvervsuddannelser og kurser inden for olie-, mineral- og entreprenørområdet med fokus på et internationalt arbejdsmiljø.

Vi forventer:

At du er faglært og har erfaring og kompetencer inden for følgende områder:

 • Store entreprenørmaskiner.
 • Sprængningsarbejder.
 • Entreprenøropgaver.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Sprogkurser, KTI søger underviser i grønlandsk

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Har du mod på at lære nye borgere i Grønland grønlandsk og interesse for at udvikle og nytænke grønlandsk som sprogfag? Så er det dig, vi søger til vores stilling som grønlandskunderviser hos Sprogkurser, KTI i Sisimiut.
Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Som underviser hos Sprogkurser, KTI har du den kreative og spændende sprogundervisning i fokus. Du er klar til at møde kursisterne på deres niveau og til at vejlede dem på deres vej mod at kunne begå sig på grønlandsk. Vores kursister er voksne, der ønsker at opkvalificere sig sprogligt. Grønlandskkurserne er p.t. primært for udlændinge, der arbejder i Grønland, men som endnu ikke kan sproget, eller kan lidt, men ikke er flydende.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger jurister til Ankecenteret

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Vil du være vores nye kollega i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen?

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger jurister til vores Ankecenter. Brænder du for sagsbehandling, og vil du være en del af en arbejdsplads, hvor fokus på sagsgange, processer og kvalitet vægtes i samspillet med effektivitet? Så er du måske vores nye kollega i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

Arbejdsopgaverne bliver tilrettelagt efter erfaringsgrundlag og baggrund. Derudover vil arbejdet også, i mindre omfang, omfatte andre opgaver som f.eks. afgivelse af høringssvar på relevante lovforslag.

Dine primære arbejdsopgaver i Ankecenteret vil være:

 • Sagsbehandling af klagesager i Det Sociale Ankenævn, Førtidspensionsklagenævnet og Boligklagenævnet
 • Rådgivning og sparring om det socialretlige regelsæt
 • Sekretariatsbetjening af klagenævn.
Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Telefonrådgivere til Tusaannga

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Er du god til at lytte og har du lyst til at gøre en forskel for udsatte borgere i hele landet?

Tusaannga søger to nye dedikerede medarbejdere til telefon- og sms-rådgivningen. Som rådgiver bliver dine hovedopgaver at imødekomme borgernes behov for rådgivning og vejledning.

Tusaannga er Grønlands samlede rådgivningstilbud, som yder landsdækkende rådgivning til børn, unge og voksne via telefon 801180 og sms 1899. Tusaannga er et tilbud til borgere, der har brug for at tale med nogen om problemstillinger, som de ikke føler, de kan få hjælp til i deres vanlige omgangskreds eller lokalsamfund.

Problemstillingerne, der skal varetages, kan have mangeartede karakterer. Derfor er det vigtigt, at rådgiverne er empatiske og omstillingsparate. Tidligere erfaring med rådgivning er et plus, men ikke en nødvendighed, da vi gør brug af sidemandsoplæring, og der vil løbende blive udbudt kompetenceudviklingskurser.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Socialstyrelsen søger socialrådgiver til Task Force

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Er du et udpræget strukturmenneske med sans for høj kvalitet i sagsbehandling inden for børne- og ungeområdet? Er du som person vejledende og støttende i samarbejdet med andre mennesker? Vil du være en del af et team, hvor du kan gøre en forskel for at kompetenceløfte andre kommunale sagsbehandlere inden for børne- og ungeområdet i hele Grønland?

Vi søger en medarbejder, der skal kunne bistå kommuner, der har akut brug for hjælp i form af råd og vejledning ved sidemandsoplæring, så de bliver bedre rustet til at håndtere sager om alvorlig omsorgssvigt af børn så lovgivningen overholdes og barnets og familiens rettigheder styrkes. Task Force-enheden skal kunne sidemandsoplære og støtte kommunens ansatte gennem sagsbehandlingsforløbet og yde faglig bistand til sagsbehandlerne i at bruge myndighedsvejledningen, tjeklister og skabelonmaterialet, der er udarbejdet på området.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Ernæringsassistent til Aaqa

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Sungiusarfik Aaqa er en landsdækkende socialinstitution med 7 afdelinger. 6 afdelinger med i alt 32 beboere og 1 værested til 15 brugere. Beboerne har diagnosen skizofreni. Aaqa er en arbejdsplads i udvikling. Der er mulighed for supervision, medarbejderudviklingssamtaler og relevante kurser.

Vi søger en engageret kollega, som aktivt vil deltage i de daglige opgaver i køkkenet.

De primære opgaver er, sammen med det øvrige køkkenpersonale, at lave mad til Aaqas beboere og personale. Arbejdet starter kl. 7.00 og slutter ca. kl. 15.00, herunder 2 arbejdsdage i weekend/helligdage, 2 gange månedligt. Det forventes, at medarbejderen kan arbejde i et heftigt og tempofyldt køkken og være med til at fremstille sund mad. Der laves både varm og kold mad til ca. 70 personer hver dag. Der bages også i køkkenet.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
GUX v./KTI søger undervisere

Grønlands Selvstyre, Sisimiut

Grundet øget undervisningsaktivitet og kommende ledige stillinger søger vi undervisere til at dække flere fag indenfor GUX-fagrækken. Vi foretrækker fastansættelser, men har også mulighed for at tilbyde tidsbegrænsede ansættelser i et begrænset omfang.

GUX Sisimiut er en del af uddannelsesorganisationen KTI, der omfatter gymnasiet GUX, Råstofsskole, Jern- og Metalskole, Bygge- og Anlægsskole, Sprogcenter og DTU Artek. Miljøet på GUX Sisimiut er derfor præget af en såvel faglig som menneskelig diversitet, både blandt elever og undervisere, hvilket skaber et inspirerende læringsmiljø.

Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre
Allorfik søger psykolog

Grønlands Selvstyre, Nuuk

Allorfik søger endnu en psykolog med behandlingserfaringer i arbejdet med borgere, der har problemer med alkohol, hash og pengespil. Stillingen ønskes besat 1. april 2021 eller efter aftale.

Du kommer til at arbejde med kvalitetssikring af vores behandlinger og behandlingstilbud, som sker gennem et tæt samarbejde med behandlerne i de lokale Allorfikcentre. Du bliver tilknyttet Allorfik, Videncenter om Afhængighed og vil få base i Nuuk.

Grønlands Selvstyre