Jobannonce: Projektleder og seniorkonsulent til afdelingen for jord- og grundvandsforurening

Gem
NIRAS
Projektleder og seniorkonsulent til afdelingen for jord- og grundvandsforurening

NIRAS, Kolding

Søger du nye udfordringer, hvor du kan videreudvikle dine kompetencer med afvekslende, tværfaglige opgaver? Måske er det i vores stærke fællesskab, hvor vi arbejder projektbaseret på tværs af hierarki og faggrænser og spiller hinanden gode.

Du bliver tilknyttet vores jordforureningsafdeling bestående af 50 fagkollegaer, som indgår i forretningsenheden Miljø Vest med over 100 medarbejdere.

Dine opgaver vil bl.a. være

  • Planlægning, koordinering og afrapportering af forureningsundersøgelser
  • Skitsering, dimensionering og beregning af omkostninger til afværgeforanstaltninger
NIRAS