Jobannonce: Væksthusgartner til Beskæftigelsen Pile Allé 2 ved Udviklingscenter Vest

Gem
Esbjerg Kommune
Væksthusgartner til Beskæftigelsen Pile Allé 2 ved Udviklingscenter Vest

Esbjerg Kommune

Beskæftigelsen søger en uddannet væksthusgartner med erfaring indenfor drivhusproduktion og også gerne indenfor parkpleje samt stor lyst til at arbejde ud fra en pædagogisk dagsorden. Stillingen er på 37 timer ugentligt og med opstart senest 1. december, men gerne tidligere.

Udviklingscenter Vest er et bo-, støtte- og aktivitetstilbud under Esbjerg Kommune, inden for Serviceloven, der yder støtte og hjælp til 701 borgere med varigt psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

En del af borgerne bor i et af Udviklingscenter Vest 22 døgntilbud (SEL §§ 107/108 og ABL § 105 stk. 2), mens andre bor i egne lejligheder rundt i Esbjerg, Ribe og Bramming by (SEL § 85).

Der er 522 årsværk repræsenteret ved dygtige kolleger som vægter faglighed, tværfaglighed og samarbejde meget højt.

Andre relevante job