Jobannonce: Aflastningstilbuddet Ryttermarksvej søger pædagog til 32 timers stilling, genopslag

Gem
Kolding KommuneAflastningstilbuddet Ryttermarksvej søger pædagog til 32 timers stilling, genopslag

Kolding Kommune

Aflastningstilbuddet Ryttermarksvej er for hjemmeboende unge mellem 15-55 år med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som kommer på Ryttermarksvej i aflastning på et sted, der rart og trygt at være.

De unge bor i egen lejlighed og indgår med de andre unge i et fællesskab med gode rammer for et godt ungdomsliv, hvor de sociale relationer udvikles og udbygges. Som personale er der en spændende opgave i at understøtte de unges fokus på selvværd, selvindsigt, identitetsdannelse, sundhed og seksualitet. Alle unge har naturligvis en kontaktperson.

Vi er vigtige sparringspartnere i frigørelsesprocessen mellem det enkelte unge menneske og deres forældre/netværk, og vi understøtter den enkelte unge i at håndtere friheden til selvbestemmelse over eget liv. Derfor støtter vi også overgangene til fremtidig bo- og/eller udviklingstilbud, når det er relevant.

Andre relevante job