Jobannonce: Socialkoordinator til det nyoprettede Center Sandvad

Gem
Røde Kors Asylafdeling
Socialkoordinator til det nyoprettede Center Sandvad

Røde Kors Asylafdeling, Jelling

Center Sandvads målgruppe er særligt udsatte voksne asylansøgere. Det er personer med en adfærd eller funktionsnedsættelse, der gør, at de ikke kan rummes på et ordinært indkvarteringssted. De fleste har som følge af deres lidelser stort behov for støtte og vejledning i hverdagen.

Røde Kors

Center Sandvad er et åbent døgnbemandet center med en kapacitet på 20 beboere. Centret skal yde en kvalificeret og tværfaglig indsats for målgruppen, hvor beboerne introduceres til en hverdag med struktur, faste rammer og almindelig døgnrytme.

Som socialkoordinator vil din overordnede opgave være at varetage og udvikle den socialfaglige indsats, sikre en tværfaglig koordinering af sociale indsatser på centeret og socialfaglig sparring med øvrige faggrupper på centeret.

Røde Kors Asylafdeling

Andre relevante job