Jobannonce: Omsorgsmedarbejdere til det nyoprettede Center Sandvad

Gem
Røde Kors Asylafdeling
Omsorgsmedarbejdere til det nyoprettede Center Sandvad

Røde Kors Asylafdeling, Jelling

Center Sandvads målgruppe er voksne asylansøgere og personer med en adfærd, som ikke kan rummes på et ordinært indkvarteringssted. De fleste har som følge af deres lidelser varige funktionsnedsættelser og stort behov for støtte og vejledning i hverdagen.

Røde Kors

Som naturligt led i arbejdet med målgruppen arbejdes der med risikovurderinger, handleplaner og indsatser, der på individniveau sikrer bedst muligt samarbejde med den enkelte beboer og bidrager til et stressreducerende og trygt bomiljø.

Du skal være i besiddelse af relationelle kompetencer til at kunne samarbejde med den enkelte beboer, og du skal samtidigt være i stand til at vurdere beboerens behov, forudsætninger og ressourcer.

Røde Kors Asylafdeling