Jobannonce: Social- og sundhedshjælper, Farupvej 8E, Udviklingscenter Vest

Gem
Esbjerg Kommune
Social- og sundhedshjælper, Farupvej 8E, Udviklingscenter Vest

Esbjerg Kommune, Ribe

Udviklingscenter Vest, Botilbuddet Farupvej 8E, søger 1 natmedarbejder på 36 timer pr. uge, med tiltrædelse pr. 1. oktober 2021.

Arbejdstiden er fra 22:00- 07:00. Du skal påregne arbejde hver 2. weekend, samt nogle helligdage. Der køres efter fast rulleplan: 5 arbejdsdage – 5 fridage – 2 arbejdsdage – 2 fridage.

På 8E bor 18 borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, fordelt i 3 huse. (SEL § 108 ). Kendetegnende for borgergruppen er, at det er borgere over 18 år, visiteret til et døgndækkende botilbud.

I det pædagogiske arbejde lægges der vægt på en struktureret og ensartet tilgang, for at skabe tryghed og forudsigelighed for den enkelte borger. Udadrettet og selvskadende adfærd kan forekomme i mødet med borgeren. Dette arbejdes der målrettet på at minimere, bl.a. i form af struktur, skabelse af nødvendige rammer og kompenserende støttebehov.

Andre relevante job