Jobannonce: Medarbejder til jord & vandområdet i Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune
Medarbejder til jord & vandområdet i Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune

Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune, søger en medarbejder til en fast stilling i Jord & Vandteamet. Opgaven omfatter indvindingstilladelser til markvanding og vandværker, hydrologiske og geologiske vurderinger, godkendelse af jordvarmeanlæg og private spildevandsanlæg.

Afhængigt af dine interesser og kvalifikationer vil det evt. være mulig at løfte andre af teamets opgaver som f.eks. grundvandsbeskyttelse, tilsyn og godkendelse af almene vandværker og drikkevandskvalitet, nedsivnings- og udledningstilladelser til recipient, badevand & svømmebade, jordforurening, jordflytning osv.

Vi forestiller os at du

  • Har en uddannelse, der er relevant for jobbet som f.eks. geolog, ingeniør eller lignende.
  • Har lyst til og gerne erfaring med at arbejde med sagsbehandlingsopgaver og lovgivning.
  • Kan kommunikere både skriftligt og mundtligt.

Andre relevante job