Jobannonce: Vikar til Enheden for Jordforurening og Grundvandbeskyttelse

Region SjællandVikar til Enheden for Jordforurening og Grundvandbeskyttelse

Region Sjælland, Sorø

Region Sjælland søger en medarbejder til jord- og grundvandsforurening. Stillingen er tidsbegrænset til 28. februar 2022.

Regionen har hovedansvaret for indsatsen overfor jordforurening. Vi kortlægger, undersøger og håndterer risikoen overfor grundvand, overfladevand og menneskers sundhed.

Region Sjælland

Vi søger en medarbejder, som ønsker at arbejde med gas fra lossepladser samt andre forefaldende opgaver.

Dine hovedopgaver vil være:

  • Datavask af regionens oplysninger om gasproducerende lossepladser
  • Myndighedsbehandling i relation til regionens undersøgelser af lossepladser for gas
  • Andre forefaldende opgaver i enheden, f.eks. revurdering af gamle sager og myndighedsbehandling

Andre relevante job