Jobannonce: Jurist til varetagelse af politiets whistleblowerordning

RigspolitietJurist til varetagelse af politiets whistleblowerordning

Rigspolitiet

Whistleblowerordningen skal medvirke til at øge mulighederne for, at ansatte og samarbejdspartnere kan ytre sig om kritisable forhold i politiet uden at frygte for negative konsekvenser, at beskytte personer, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, og at opdage fejl og forsømmelser. Derved bidrager ordningen til, at politiet kan blive gjort opmærksom på eventuelle regelbrud eller uhensigtsmæssigheder, der skal rettes op på, og dermed hæves niveauet for varetagelsen af politiets opgaver.

Dine primære arbejdsopgaver er at sagsbehandle de sager, der kommer ind i forbindelse med whistleblowerordningen. Det indebærer, at du arbejder med at afdække fakta, identificere problemstillinger, som skal belyses, sætte rammerne for arbejdet hermed, koordinere undersøgelser, partshøre, udføre juridiske undersøgelser, yde vejledning og sparring samt at formidle dine resultater skriftligt i afgørelser, notater mv.

Indrykket: 

Andre relevante job