Jobannonce: Pædagog til Specialbørnehaven Kornvangen, Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune
Pædagog til Specialbørnehaven Kornvangen, Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune

Specialbørnehaven Kornvangen søger en pædagog på 37 timer ugentligt med tiltrædelse 1. december 2020

Specialbørnehaven Kornvangen er normeret til 20 pladser. Målgruppen er børn fra 0-6 år, med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne jf. Servicelovens §32.

Formålet er, at yde en særlig pædagogisk indsats og behandling m.v., der ikke kan dækkes i et alment dagtilbud.

Specialbørnehaven har tilknyttet et Snoezelhus. I specialbørnehaven Kornvangen er der ansat pædagoger, fysioterapeuter og vi har pædagogstuderende.

Andre relevante job