Jobannonce: Autismecenter Storstrøm søger pædagog

Vordingborg KommuneAutismecenter Storstrøm søger pædagog

Vordingborg Kommune, Nørre Alslev

Er du nysgerrig og refleksiv, både i forhold til egen og kollegaers praksis og faglige tilgang? Har du lyst til at være med til at skabe kvalitet i hverdagen, tænke i hvordan man bibringer beboerne højst mulig grad af selvhjulpenhed?

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn- og dagtilbud samt aflastningstilbud, vejledning og støtteopgaver.

Vores arbejdsmetoder bygger på TEACCH-principperne og har forudsigelighed – overskuelighed – visualisering og tryghed som nøgleord.

Du skal primært arbejde i eftermiddags- og aftentimerne, samt hver anden weekend og på helligdage i henholdsvis morgen- og aftenvagter.

Andre relevante job