38 jobannoncer matcher din søgning 38 jobannoncer fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Vordingborg Kommune

Kulsbjerg Skole i Vordingborg Kommune søger en ny inklusions-AKT-vejleder

Stensved

Kulsbjerg Skole er en matrikelskole med to matrikler. Skolen løser en helt særlig opgave i et lokalsamfund, der vil skolen, så på Kulsbjerg Skole oplever vi et godt samarbejde med forældre, øvrige borgere i lokalsamfundet, andre institutioner og forenings- og forretningsliv.

Stillingen kan være en fuldtidsvejlederstilling – hvis du ønsker det, vil stillingen også indeholde administrative opgaver i forhold til visitation, re-visitation og evalueringsmøder.

Vordingborg Kommune

Medarbejder med fokus på KMD Vagtplan til en ny administrativ enhed i Center for Psykiatri og handicap

Vordingborg

Har du lyst og evner til at være med til at gøre en forskel for både medarbejdere, borgere og organisationen i en spændende hverdag?

Du kommer til at indgå i et administrativt team med 11 medarbejdere. Udover at drifte den administrative del af organisationen, yder vi også administrativ service til medarbejderne i centret, samt de mange borgere, som får støtte i vores center.

Arbejdsopgaverne er med hovedfokus på KMD Vagtplan

 • KMD Vagtplan herunder indberetning af ugentlige tjenesteplaner og rulleplaner
 • Administration af normtid, afspadsering, ferie, sygemeldinger
 • Besvare henvendelser fra medarbejderne m.fl.
Vordingborg Kommune

Medarbejder med fokus på økonomi til en ny administrativ enhed i Center for Psykiatri og handicap

Vordingborg

Har du lyst og evner til at være med til at gøre en forskel for både medarbejdere, borgere og organisationen i en spændende hverdag?

Ud over at blive en del af vores administrative team, vil du være med til at binde alle områder sammen i vores nyetablerede center, hvor tre centre for nyligt er blevet lagt sammen.

Arbejdsopgaverne er med hovedfokus på økonomi KMD OPUS.

 • Månedligt budget og regnskabsopfølgninger
 • Budgetvejledning og koordinering til afdelingsledere
 • Borgerøkonomi herunder revision af beboerregnskaber, samt vejledning og oplæring af medarbejdere i regnskabsføring
Vordingborg Kommune

Centersygeplejerske til Solhøj

Vi har ansat vores første nyuddannede centersygeplejerske på Solhøj. Grundet den store efterspørgsel på stillingen, og vores vision om at skabe kvalitet i sygeplejen, ønsker vi at søge endnu en centersygeplejerske.

Vi mangler dig som har lyst til at blive en del af et plejecenter i rivende udvikling. Hos os vil du opleve en bred vifte af arbejdsopgaver som giver dig rig mulighed for ny viden og udvikling.

Hos os får du også muligheden for at præge egen hverdag i samspil med vores anden centersygeplejerske, som vil blive din nye tætte samarbejdspartner.

Vordingborg Kommune

Kontinenssygeplejerske

Stege

Vil du være med til at udfordre kultur og tabuer, så inkontinens fremover anskues med et forebyggende, rehabiliterende og sundhedsfremmende perspektiv, så skal du søge denne stilling.

Formålet med jobbet som kontinenssygeplejersker er at:

 • Styrke og øge livskvaliteten for borgere med kontinensudfordringer
 • Sikre høj faglig kvalitet i forbindelse med kontinensproblemer samt udredning, vejledning og uddannelse af medarbejderne

Du får en fast stilling på 37 t/uge, hvor arbejdsopgaverne primært varetages i dagtimerne, samt fri i weekender og på helligdage.

Vordingborg Kommune

Afdeling Grimstrupvej søger tilkaldevikarer til aften og/eller nat

Næstved

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn- og dagtilbud, STU samt aflastningstilbud, vejledning og støtteopgaver.

Som tilkaldevikar arbejder man uden fast timetal. Der kan være perioder hvor man kan blive ansat i et kort vikariat hen over f.eks. en sommerferieperiode.

Du tilbydes grundig introduktion og kursus i grundlæggende viden om autisme samt kolleger som værdsætter samarbejde og godt arbejdsmiljø.

Vordingborg Kommune

Tandlæge søges til attraktiv stilling

Vordingborg, Stege og Præstø

Har du lyst til at blive en del af en særdeles velkørende tandpleje med et højt fagligt niveau og har du lyst til at få nogle af landets måske bedste kolleger, hvor vi sætter en ære i et godt arbejdsmiljø med højt til loftet?

I Vordingborg kommunale tandpleje har vi tilknyttet flere end 8.000 børn og unge og knap 400 patienter inden for social, special og omsorgstandpleje. Som vores nye kollega kan du derfor få gode muligheder for at varetage opgaver inden for det/de områder, du brænder mest for.

Vordingborg Kommune

Sundhedsfaglig udviklingskonsulent til Center For Pleje og Omsorg

Stege

Vil du være med til at skabe udvikling, der er med til at gøre en reel forskel for borgerne i Vordingborg Kommune?

Din arbejdsopgave vil bl.a. være at arbejde med læring på tværs i Center for Pleje og Omsorg, hvilket sker på baggrund af forskellige former for feedback fra organisationen fra f.eks. auditering, dataindsamling fra områderne i forbindelse med forbedringsarbejde. Forbedringsarbejdet tager afsæt i forbedringsmodellen og foregår i et tæt og forpligtende samarbejde med praksis, ledelsen og evt. tværfaglige samarbejdspartnere.

Vordingborg Kommune

Pædagog til Autismecenter Storstrøm med erfaringer fra §107 og autismeområdet

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor der er et seriøst og målrettet arbejdsmiljø. Kollegaer som værdsætter samarbejde og ærlighed.

Dine arbejdsopgaver spænder vidt, og omhandler;

 • Mødet med den enkelte borger i et §107 tilbud, med fokus på at udvikle den enkelte til egen bolig
 • Gennemførelse af bestilling via en VUM/BUM
 • Skriv på handleplaner og deltagelse i møder med den enkelte borger

Vi tilbyder faglig udvikling, kursus i grundlæggende viden om autismespektrum forstyrrelse samt tilbud om specialpædagogisk diplomuddannelse.

Vordingborg Kommune

Pædagog fuldtid søges til botilbud i Vordingborg

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne til at leve det liv, de ønsker og evner?

Borgerne har generelt behov for støtte til økonomi, relationer/konflikthåndtering, alle praktiske gøremål i eget hjem; herunder oprydning og rengøring, indkøb, opretholdelse af beskæftigelse samt strukturering af dagligdagen.

Vi tilbyder dig bl.a. en ledelse med tillid til medarbejderne samt faglig sparring og udviklingsmuligheder.

Vordingborg Kommune

Pædagog søges til botilbud, Sankelmarksvej i Vordingborg

Vordingborg

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne, til at leve det liv de ønsker og evner? - så er denne stilling oplagt til dig. Vi søger nemlig en ny kollega til Sankelmarksvej, som er en døgnbolig i Vordingborg.

Borgerne har blandt andet behov for struktur, ligeværdig kommunikation og støtte til sociale arrangementer. Du skal være i stand til at møde borgerne i øjenhøjde samt finde og dyrke succesoplevelserne sammen med dem.

Borgergruppen rummer mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, hvor forflytning og personlig hygiejne er stor og en naturlig del af personalets hverdag.

Vordingborg Kommune

Administrativ medarbejder til Distrikt Solhøj

Vi søger dig, som har lyst og evne til at være administrativ sparring og back-up til distriktsledelsen i Distrikt Solhøj. Vi søger dig der i hverdagen kan møde borgerne og personalet med et smil og venlighed.

Du vil sammen med en kollega arbejde med løn, lønstyring og ledelses information, samt varetagelse af bogholderi og øvrige opgaver i den daglige drift. Opgaver, som at godkende kørsler, arbejde i vagtplan, oprette stillingsopslag i Emply, samt varetage forskellige ad hoc-opgaver og telefonpasning, vil blive en fast del af hverdagen.

Vordingborg Kommune

Pædagog søges til §85 udekørende team i Præstø

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne til at leve det liv, de ønsker og evner?

Borgerne har generelt behov for støtte til økonomi, relationer/konflikthåndtering, alle praktiske gøremål i eget hjem, herunder oprydning og rengøring, indkøb, personlig hygiejne, opretholdelse af beskæftigelse samt strukturering af dagligdagen.

Vi tilbyder dig en ledelse med tillid til medarbejderne samt et godt og dynamisk arbejdsmiljø.

Vordingborg Kommune

Sommeren nærmere sig... Botilbuddet Platanvej har brug for mere personale

Stege

Vi søger sundhedsfaglig eller pædagogisk medarbejdere med psykiatrisk erfaring til Botilbud Platanvej i Center for Socialpsykiatri.

Stillingen er på 37 timer ugentligt, i blandede vagter, med arbejde hver anden weekend. Stillingen er ledig pr. 01.04.2024 eller hurtigst muligt.

Botilbud Platanvej er en del af Center for Psykiatri og Handicap i Vordingborg Kommune og er et socialpsykiatrisk botilbud, der tilbyder målrettet og struktureret længerevarende støtte til voksne borgere med sindslidelser.

Vordingborg Kommune

Vågen nattevagt til botilbud Topasvænget

Stege

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne til at leve det liv, de ønsker og evner?

Du vil blive den ene af et lille nattevagtsteam, som varetager borgernes behov i nattetimerne. Andre lettere forefaldende praktiske opgaver, samt hjælp i morgenoptag kan forekomme.

Vi tilbyder bl.a. en ledelse med tillid til medarbejderne samt faglig sparring og udviklingsmuligheder.

Vordingborg Kommune

Omsorgsmedhjælper søges til botilbud i Vordingborg

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor vi med faglighed og personlig relation støtter mennesker med nedsat funktionsevne til at leve det liv de ønsker og evner?

Borgerne har generelt behov for støtte til økonomi, relationer/konflikthåndtering og alle praktiske gøremål i eget hjem.

Vi tilbyder dig et godt og dynamisk arbejdsmiljø med faglig sparring og udviklingsmuligheder.

Vordingborg Kommune

Bliv kontorelev i Vordingborg Kommune og vær med til at skabe en god og tryg fremtid for dig og kommunens borgere

Vordingborg

Drømmer du om en uddannelse, der giver dig en bred vifte af karrieremuligheder og et dybere indblik i de mange forskellige administrative karriereveje i vores kommune? Så er en kontoruddannelse i offentlig administration hos Vordingborg Kommune med start den 1. september 2024 lige noget for dig.

Vi tilbyder en arbejdsplads i udvikling med en række administrative, økonomiske og lovgivningsmæssige opgaver, hvor du får kendskab til og arbejdserfaring med flere af vores mangfoldige kommunale ansvarsområder.

Hos os vil du lære selvstændigt at planlægge og arbejde med blandt andet digitale opgaver, kommunikation og formidling, diverse sagsbehandling, økonomi og serviceopgaver.

Vordingborg Kommune

Vil du sejle en af Danmark ældste træfærger – Færgen Ida?

Stubbekøbing

Har du en baggrund som skibsfører/navigatør, gerne med erfaring fra passagerfærger – Så vil vi glæde os til at modtage din ansøgning.

Færgen Ida er en af Danmarks ældste træfærger, som hvert år sommeren igennem fragter glade turister og lokale mellem Bogø og Stubbekøbing, på farvandet Grønsund. Til sæson 2024 søger vi dig, der har kompetencerne til at føre Færgen Ida sikkert over Grønsund, samtidig med, du har overskud og lyst til smil og snak, med de mange danske og udenlandske gæster, der hver sommer krydser Grønsund med Færgen Ida.

Vi prioriterer højt, at vores gæster ombord får en god oplevelse, så derfor skal du kunne lide at tale med gæster og have let til smil.

Vordingborg Kommune

Vi søger en ny befaren skibsassistent til Færgen IDA - vil du med ombord?

Stubbekøbing

Har du en baggrund som befaren skibsassistent, gerne med erfaring fra passagerfærger – Så vil vi glæde os til at modtage din ansøgning.

Færgen Ida er en af Danmarks ældste træfærger, som hvert år sommeren igennem fragter glade turister og lokale mellem Bogø og Stubbekøbing, på farvandet Grønsund.

Til sæson 2024 søger vi dig, der har kompetencerne til at føre Færgen Ida sikkert over Grønsund, samtidig med, du har overskud og lyst til smil og snak, med de mange danske og udenlandske gæster, der hver sommer krydser Grønsund med Færgen Ida.

Vordingborg Kommune

Rådgiver søges til Børn og Familie

Præstø

Børn og Familie har brug for en ny kollega. Vi arbejder med at få den kommende Barnets Lov godt ind under huden og vi arbejder benhårdt på at styrke vores faglighed endnu mere.

Du skal sammen med en række super dygtige kollegaer og faglige ledere arbejde med at skabe de bedste muligheder for udsatte børn og unge i alderen 0-14 år. Dine arbejdsopgaver består bl.a. i at lave afdækninger og børnefaglige undersøgelser samt følge op på forebyggende indsatser og anbringelser. Dette sker i tæt samarbejde med børnene og deres forældre, kommunens skoler og daginstitutioner, anbringelsessteder og plejefamilier, PPR, rusmiddelcentret m.fl.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV