38 job matcher din søgning 38 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 38 resultater.
Vordingborg KommunePlejecenter Fanefjord søger engagerede Social- og sundhedshjælpere og –assistenter til aftenvagt

Vordingborg Kommune

Brænder du for at være en nøgleperson i det nære sundhedsvæsen – at medvirke til at borgerne oplever en meningsfyldt hverdag og opnår øget livskvalitet så er dette måske noget for dig.

Du kommer til at arbejde sammen med dygtige og erfarende kollegaer med hjertet og fagligheden på rette sted.

Vi tilbyder dig:

 • en god introduktion
 • dygtige og engagerede kollegaer, der lægger vægt på faglig sparring
 • medindflydelse på egen arbejdsdag
 • røgfri arbejdstid
 • fastholdelsestillæg i aftenvagt
Vordingborg KommuneAssisterende distriktsleder søges til Distrikt Solhøj

Vordingborg Kommune, Mern

Vi tilbyder en spændende stilling som assisterende distriktsleder i vores ældrepleje, hvor relationer og samarbejde på tværs, er vigtige nøgleord.

Vi er et team bestående af en distriktsleder og 2 assisterende distriktsledere. Vi har et tæt samarbejde om at sikre høj faglig kvalitet, organisatorisk udvikling, en stabil drift med fokus på vores kerneopgave, hvor vi hjælper borgeren til at anvende egne ressourcer og leve et for dem værdigt liv.

En effektiv vagtplanlægning og medvirken til at sikre optimal udnyttelse af de driftsmæssige ressourcer, vil være en vigtig del af din ledelsesopgave.

Derudover har vi i distriktet ofte komplicerede sygeplejefaglige problemstillinger, hvor der er behov for tæt sparring og ledelsesmæssig involvering.

Vordingborg KommuneMedarbejder til Ledelsessekretariatet og Afdeling for IT

Vordingborg Kommune

Vi søger en medarbejder med juridiske kompetencer og erfaring indenfor aftaleindgåelse, IT-kontrakter, licensstyring og persondatabeskyttelse, samt med viden om sikkerhedsmæssige aspekter af informationsteknologi og med mod på administrative opgaver.

I stillingen skal du indgå i kommunens arbejde med forhandling af IT-kontrakter med leverandører, køb af licenser og licensstyring, med vedligeholdelse af kommunens systemoverblik i KITOS for så vidt angår databehandleraftaler og arkiveringsforpligtelser, og med sikring af kommunens overholdelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, herunder indgåelse af og tilsyn med databehandleraftaler.

Vordingborg Kommune1 fysioterapeut på 37 t/u pr. 3/5 2021 til nyoprettet stilling i Forebyggelse og Rehabilitering

Vordingborg Kommune, Langebæk

Brænder du for at arbejde med forebyggelse, sundhedsfremme og træning med hverdagsrehabilitering som omdrejningspunktet, så har vi måske jobbet til dig.

Du skal være fagligt velfunderet og have lyst til at dele ud af din viden, da faglig sparring vægtes meget højt. Teamet består af 5 ergo- og 4 fysioterapeuter, som arbejder tæt sammen på tværs af faggrænser.

Der samarbejdes med mange forskellige faggrupper, og du vil ofte være bindeleddet.

Vi er en naturskøn kommune, som du kan nyde godt af, da hele kommunen vil være din arbejdsplads. Vores indsats foregår nemlig både i borgernes eget hjem og på plejecentre, herunder akutstuer, aflastningspladser og træningsophold. Vores borgere har forskellige grader af funktionsnedsættelser, og det er derfor vigtigt at værdsætte både store og små succeser.

Vordingborg Kommune1 koordinerende sygeplejerske 37 t/u pr. 1/5 2021 til nyoprettet stilling i Forebyggelse og Rehabilitering

Vordingborg Kommune

Brænder du for at arbejde koordinerende og har du erfaring inden for forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering så har vi måske jobbet til dig.

Koordineringsfunktionen består i at gøre borgernes rehabiliteringsforløb så målrettede som muligt.

Du skal være fagligt velfunderet og have lyst til at dele ud af din viden, da faglig sparring vægtes meget højt. Der samarbejdes med mange forskellige faggrupper og du vil ofte være bindeleddet, sammen med terapeuten.

Vi er en naturskøn kommune, som du kan nyde godt af, da hele kommunen vil være din arbejdsplads. Vores indsats foregår nemlig både i borgernes eget hjem og på plejecentre, herunder akutstuer, aflastningspladser og træningsophold.

Vordingborg KommuneLeder til Børnecentret Lærkereden

Vordingborg Kommune, Bogø By

Er du vores nye leder til en veldrevet børnehave på Bogø? Børnecentret Lærkereden søger en dedikeret leder, som vil være med til at fortsætte den gode udvikling og det trygge børnemiljø i institutionen.

Lærkereden har p.t 62 børn indskrevet, de 13 er vuggestuebørn og de 49 børn er børnehavebørn.

Du er en dedikeret leder, som vil være med til at have fokus på børns udvikling og trivsel, og som sætter faglige ledelse af ansatte meget højt på dagsordenerne.

Implementeringen af de pædagogiske læreplaner er godt på vej, og der er et engageret og dygtigt personale, som vil være med til at fortsætte udviklingen sammen med dig.

Vordingborg KommuneAfløsere i hjemmeplejen - Distrikt Solvang

Vordingborg Kommune

Distrikt Solvang søger afløsere, der er uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, der mestrer og nyder at køre ude i hjemmeplejen i dagvagt og/eller aftenvagt, evt. ved siden af studie eller lignende.

Distrikt Solvang er en del af Vordingborg Kommunes pleje- og omsorgsafdeling.

Vi har brug for timeafløsere, der kan springe til når det faste personale holder fri.

Vi tilbyder:

 • Borgere der individuelt har brug for guidning og hjælp via dit faglige nærvær
 • Dygtige og samarbejdsvillige kollegaer
 • God introduktion til et varmt og levende miljø
 • En kultur hvor vi til stadighed reflekterer over vores handlinger og holdninger.
Vordingborg KommuneVi søger en ny havnefogedassistent - vil du være med?

Vordingborg Kommune

Har du en baggrund som havnefoged eller håndværker med hang til det maritime og har en god portion erfaring? Har du et godt drive, er du serviceminded og skaber du resultater ind i et fællesskab?

Så er du måske vores nye havnefogedassistent i Nordhavnen/Masnedsund havn.

Hverdagen i kommunen præges af et stort engagement fra borgere og politikere, interessen for det maritime er stor. Derfor lægger vi vægt på god service og glæden ved at skabe synlige resultater. Vi søger efter en ny kollega, der vil bidrage til særligt at udvikle driften af vores havne ind i et fællesskab med mange forskellige parter.

Dine primære opgaver vil blandt andet være, at

 • sikre god kvalitet og rettighed i vores service på havnene
 • sikre bemanding af havnekontoret i åbningstiden og være synlig på havnen
 • yde god og effektiv service til fastliggere og højsæsonens mange gæster
Vordingborg KommunePersonale til Solvang Plejecenter

Vordingborg Kommune

Er du uddannet SSA og har du erfaring med opbygning af relationer til borgere med demensrelaterede sygdomme? Så er en stilling som SSA i fast dagvagt på Solvang måske noget for dig?

Vi tilbyder dig:

 • Borgere der individuelt har brug for guidning/pleje og hjælp via dit nærvær.
 • Dygtige og samarbejdsvillige kollegaer.
 • God introduktion til et varmt og levende miljø.
 • En kultur hvor vi til stadighed reflekterer over vores handlinger og holdninger.
Vordingborg KommuneDagvagt i hjemmeplejen

Vordingborg Kommune

Udekørende social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper i dagvagt til Solvangs udegruppe søges. Vi skal starte op med projekt ”tidlig opsporing”, og har derfor brug for flere kollegaer.

Du sætter stor pris på at arbejde med borgere, der individuelt har brug for fagligt velkvalificeret pleje. Du kan handle selvstændigt og er fagligt godt klædt på.

Timetal 32-37 timer om ugen - det bestemmer du. Vi arbejder hver anden weekend.

Vi tilbyder dig:

 • God introduktion og god sparring kollegaerne imellem i hverdagen
 • Et hold af dygtige og samarbejdsvillige kollegaer
 • Opkvalificering hvis du mangler enkelte kvalifikationer
Vordingborg KommuneFaglig stærk teamleder til Ydelseskontoret

Vordingborg Kommune

Vil du stå i spidsen for et team i konstant udvikling i en organisation, hvor faglighed og arbejdsglæde er i højsædet, så er du måske vores nye kollega.

Ydelseskontoret er et team under Borgerservice & Ydelse, som er én ud af 4 afdelinger i det samlede Borger- & Arbejdsmarked, og arbejder bl.a. med udbetaling og administration af; fleksrefusion, løntilskud, sygedagpenge, flekslønstilskud, kontanthjælpsydelser, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, selvforsørgelse og hjemrejse ydelse og enkeltydelser.

Som teamleder refererer du til afdelingslederen for Borgerservice & Ydelse, og har i det daglige det faglige og personalemæssige ansvar for ydelseskontorets 15 medarbejdere. Vi har stort fokus på at sikre kvalitet og udvikling i opgaveløsningen og vi ønsker fortsat at udvikle og styrke dette.

Vordingborg KommuneDistrikt Solhøj søger SSH og SSA til vores afløsergruppe og faste stillinger

Vordingborg Kommune, Mern

Vi har brug for flere kollegaer i Distrikt Solhøj, som sammen med vores faste stab af dygtige medarbejdere vil være med til at løse de stadig mere komplekse opgaver i vores distrikt.

Vi kan tilbyde

 • en arbejdsplads med fokus på kvalitet og udvikling
 • en ledelse, som ønsker faglig udvikling
 • stor indflydelse på eget arbejde.

Distrikt Solhøj er beliggende i området omkring Mern og Kalvehave med både by og natur. I distriktet er der en udekørende plejegruppe om dagen og en udekørende plejegruppe om aftenen. Herudover er hele den udekørende funktion i nattevagten og i aftensygeplejen i Vordingborg Kommune samlet i Distrikt Solhøj.

Vordingborg KommuneSocial- og sundhedsassistent til nattevagt på Præstø Multicenter

Vordingborg Kommune

Har du lyst til nye udfordringer, hvor du får brug for dine kompetencer som ssa, selvom det er nat, så er her et godt tilbud.

Du vil som social- og sundhedsassistent i nattevagt indgå i den direkte beboerpleje. Derudover er der praktiske opgaver omkring stedets 35 faste beboere, som er fordelt på 3 afdelinger.

Forventninger til dig:

 • Du er uddannet social- og sundhedsassistent, gerne med en vis erfaring.
 • Du kan skabe overblik og aktivt deltage i planlægning, prioritering og udførelse af nattens opgaver, såvel de praktiske som de akutte i forbindelse med akutstuerne.
 • Du skal sikre, at de faglige krav om dokumentation overholdes.
Vordingborg KommuneRelationsstærk pædagog til Kulsbjerg Skole

Vordingborg Kommune

Kulsbjerg skole afdeling Stensved søger en relationsstærk pædagog med interesse for det specialpædagogiske område til 37 timer pr. uge og gerne snarest muligt.

En af vores dygtige specialpædagoger har fået nyt job, derfor søger vi nu hendes afløser samtidig med, at vi ønsker at styrke skolens specialpædagogiske arbejde. Du kan nok ikke alt det vi ønsker os, men hvis du kan se dig selv i mange af vores ønsker, så kan det være, at det netop er dig, vi står, og mangler.

Stillingen består pt af følgende timer:

 • Ressourcepædagog til indskolingen
 • Skoleklubben ca. 4 timer pr. uge
 • Skoleklub i skoleferierne.
Vordingborg KommuneParkeringsvagt

Vordingborg Kommune

Trafik og Ejendomme søger en parkeringsvagt, 10-25 timer om ugen, med tiltrædelse snarest muligt.

Som parkeringsvagt skal du blandt andet

 • vejlede og hjælpe bilister, der søger p-plads, og yde anden hjælp
 • udstede girokort til bilister, der overtræder reglerne
 • kontrollere, at parkeringsreglerne bliver overholdt
 • udføre opsyn med grundejernes forpligtigelse med hensyn til vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
 • deltage i opgaver som er relevant for forvaltningen
Vordingborg KommuneMedarbejder til Vintersbølle Vaskeri

Vordingborg Kommune

Vil du være en del af et aktivt og spændende vaskeri i kraftig udvikling med gode kolleger, der støtter dig i arbejdsprocesserne?

Stillingen er på 37 timer. Arbejdstiden ligger i tidsrummet kl. 7.00 til 17.00 mandag til fredag, Derudover skal det forventes at der skal arbejdes ca. 1/3 af helligdagene og enkelte lørdage.

Vi er et aktivt og ambitiøst vaskeri, der vasker beklædning for beboerne på plejecentrene. Vi vasker både linned, personalebeklædning, håndklæder, viskestykker, madrasser, dyner og i det hele taget alt vaskbart til diverse institutioner i Vordingborg Kommune. Det betyder at der arbejdes både med urene og rene processer.

Vordingborg KommuneSygeplejerske søges til botilbuddet Topasvænget

Vordingborg Kommune, Stege

Har du lyst til at være en del af Center for Socialpædagogik, hvor du med dine sundhedsfaglige kompetencer hver dag er med til, at sikre beboernes muligheder for øget livskvalitet? Så er denne stilling oplagt til dig.

I denne stilling bliver du en fast og naturlig del af Topasvængets personalegruppe. Topasvænget leverer socialpædagogisk støtte til borgere med nedsat funktionsevne, efter § 105 (ABL) med tilknyttet § 85 (SEL). På Topasvænget er der 31 lejligheder, fordelt på 4 afdelinger med døgndækning. Du vil blive en stor del af beboernes hverdag og struktur, hvor du er ansvarlig for den sundhedsfaglige dokumentation og sparring, sammen med det øvrige personale.

Arbejdsopgaver vil være følgende:

 • Varetage behandlingsforløb i samarbejde med de øvrige medarbejdere.
 • Bestilling af sondeernæringsartikler.
 • Medicindokumentation (FMK), medicindosering og sparring til stedets medicinansvarlige.
Vordingborg KommuneEGU-vejleder til Ungecenter Vordingborg og FGU Syd og Vestsjælland

Vordingborg Kommune

Ungecenteret søger i samarbejde med FGU Syd- og Vestsjælland (Vordingborg) en EGU-vejleder på fuld tid (EGU = Erhvervs Grunduddannelsen).

Ungecenteret søger en medarbejder der kan medvirke til at øge antallet af EGU-elever i Vordingborg Kommune og varetage vejlednings- og driftsmæssige opgaver i forbindelse med dette. Målet er at gå fra 5 til 20 løbende EGU-aftaler i løbet af 1-1½ år.

Opgaverne består i at finde/matche virksomheder og unge, der har behov for et EGU-forløb – og at indgå EGU-praktikaftaler mellem den unge og virksomheden. Desuden indgår vejledningsmæssige og administrative opgaver som er en del af FGU skolens arbejde med EGU-eleverne.

Vordingborg KommuneVi søger en faglig dygtig og initiativrig vejleder til Vordingborg Jobcenter

Vordingborg Kommune

Brænder du for at have løsningsorienteret og motiverende dialoger med forsikrede ledige? Har du et indgående kendskab til arbejdsmarkedet og kan sætte opkvalificering og uddannelse på dagsordenen?

Kan du formidle lovgivningen på beskæftigelses- og uddannelsesområdet i øjenhøjde, og har du tilstrækkelig viden og erfaring til, at du kan se dig selv styrke en målrettet opkvalificering af dagpengemodtagere, som har et uddannelsesbehov? Er du vant til at samarbejde på tværs af faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner?

Dagpenge og opkvalificering søger en faglig dygtig og initiativrig vejleder, der trives med og formår at tage udgangspunkt i borgerens situation. Du er god til at lytte og rumme de forskellige udfordringer, den ledige står i, og du ved, at det er vigtigt at have fokus på en tidlig indsats.

Vordingborg KommuneLærer/IT-vejleder søges til Gåsetårnskolen

Vordingborg Kommune

Brænder du for læring, trivsel og faglig kvalitet? Vægter du samarbejde med børn, forældre, kollegaer og ledelse højt? Så kan Gåsetårnskolen, afd. Iselinge i Vordingborg Kommune være din kommende arbejdsplads.

Vi søger pr. 1. april 2021 en læreruddannet IT-vejleder til vores skole, som består af fem afdelinger fordelt på fire matrikler.

Du får et tæt og forpligtende samarbejde med kollegaer, forældre og ledelse. Det er derfor afgørende, at du vil være med til at skabe et stærkt teamsamarbejde på afdelingen/skolen, og at du er i stand til at reflektere over din egen rolle i dette.

Ud over relationsarbejde ser vi IT-didaktik og teknologiforståelse som alment dannende og en naturlig del af en kreativ og skabende faglighed.