27 job matcher din søgning 27 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 27 resultater.
Vordingborg KommuneSSH i aftenvagt til Studieenheden

Vordingborg Kommune

Er du uddannet praktikvejleder og har du lyst til at være med til at give vores elever en god og grundig uddannelse.

Vi søger to social- og sundhedshjælpere.

Du vil overvejende være tilknyttet studieenheden, hvor der er 17 lejligheder tilknyttet. Du vil jævnligt, over tid, altid, have mindst én elev med i vagt.

Arbejde 28 timer/uge med arbejde hver 2. weekend. Mødetid 15-23 enten altid mandage og tirsdage samt fredag lørdag og søndag i lige uger (2020, ulige i 2021). I år 2020 arbejder dette hold juleaften.

Vordingborg KommuneAutismecenter Storstrøm søger pædagog

Vordingborg Kommune, Nørre Alslev

Er du nysgerrig og refleksiv, både i forhold til egen og kollegaers praksis og faglige tilgang? Har du lyst til at være med til at skabe kvalitet i hverdagen, tænke i hvordan man bibringer beboerne højst mulig grad af selvhjulpenhed?

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse og består bl.a. af døgn- og dagtilbud samt aflastningstilbud, vejledning og støtteopgaver.

Vores arbejdsmetoder bygger på TEACCH-principperne og har forudsigelighed – overskuelighed – visualisering og tryghed som nøgleord.

Du skal primært arbejde i eftermiddags- og aftentimerne, samt hver anden weekend og på helligdage i henholdsvis morgen- og aftenvagter.

Vordingborg KommuneAutismecenter Storstrøm søger 1 afdelingsleder til Gyldenbjergvej i Guldborgsund pr. 1.12.20

Vordingborg Kommune, Nørre Alslev

Brænder du for det specialiserede socialområde, særligt autismeområdet? Kan du understøtte og kombinere arbejdsmiljø og kompetenceudvikling? Så kan du blive vores kommende afdelingsleder.

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med en autismespektrum­forstyrrelse. Vores arbejdsmetoder bygger på TEACCH-principperne, og har forudsigelighed, overskuelighed, visualisering og tryghed som nøgleord.

Som afdelingsleder skal du være med til at give beboere og medarbejdere en meningsfuld og udviklende hverdag. Du står til rådighed for medarbejderne, så den enkelte føler tryghed, mod og samhørighed i arbejdet. Desuden er du en del af et ledelsesteam med 6 andre ledere, vi koordinerer og udvikler vores indsatser på tværs af alle afdelinger.

Vordingborg KommuneSocial- og sundhedshjælper til aftenvagt på Præstø Multicenter

Vordingborg Kommune

Da vores social- og sundhedshjælper gennem mange år har valgt at gå på pension søger vi en ny kollega til vores aftenvagtsteam.

Arbejdstiden ligger på nuværende tidspunkt i tidsrummet kl. 14-22. Arbejdsdagen starter, så arbejdsopgaverne stille og roligt kan glide fra dagvagten til aftenvagten.

Din opgave er at medvirke til en hyggelig aften for vores beboere. Opgaverne er hygge i kaffesituationen, hjælpe beboerne med personlig pleje og praktiske opgaver der kan være i en aftenvagt.

Vi tilbyder:

 • gode kollegaer.
 • god introduktion, herunder grundig oplæring i arbejdsgangene
 • et fagligt dygtigt aftenvagtsteam, som er gode til at hjælpe hinanden og som arbejder med den rehabiliterende tilgang til plejeopgaver
Vordingborg KommuneSocial- og sundhedsassistent til dagvagt på Præstø Multicenter.

Vordingborg Kommune, Præstø

Vil du bruge dine kompetencer som SSA. i et spændende job på Præstø Multicenter, som udover vores faste beboere også har 10 akutpladser, så er denne stilling måske lige noget for dig. Stillingen er på 32 timer ugentligt, i dagvagt , der arbejdes hv. 2. weekend.

Du skal deltage i den personlige pleje og de sygeplejefaglige opgaver der er omkring de faste beboere og borgerne på vores 10 akutpladser. På vores akutpladser, modtager vi borgere fra hele Vordingborg Kommune. Modtagelsen kan ske over hele døgnet, i tæt samarbejde med sygeplejersker, praktiserende læger og sygehuse.

Vi kan tilbyde dig grundig introduktion og oplæring, hvor der tages udgangspunkt i dine kompetencer og dygtige og engagerede kollegaer, der arbejder godt sammen om at løse de mangfoldige opgaver der er i vores hverdag.

Vordingborg KommuneAssisterende distriktsleder søges til Distrikt Præstø

Vordingborg Kommune

Da vores assisterende distriktsleder i ældreplejen, gennem mange år har valgt at gå på pension, søger vi dig som vil komme og arbejde i vores velfungerende lederteam.

Vi tilbyder en spændende stilling som assisterende distriktsleder i vores ældrepleje, hvor relationer og samarbejde på tværs, er vigtige nøgleord.

Vi er et team bestående af 1 distriktsleder og 2 assisterende distriktsledere. Vi har et tæt samarbejde om at sikre høj faglig kvalitet, organisatorisk udvikling, en stabil drift med fokus på vores kerneopgave, hvor vi hjælper borgeren til at anvende egne ressourcer og leve et for dem, værdigt liv.

En effektiv vagtplanlægning og medvirken til at sikre optimal udnyttelse af de driftsmæssige ressourcer, vil være en vigtig del af din ledelsesopgave.

Vordingborg KommuneSocial- og sundhedsassistent i dagvagt på Aggerhus

Vordingborg Kommune, Præstø

Vil du bruge dine kompetencer som SSA. i et spændende job på Aggerhus, som udover vores 29 faste beboere også har 3 aflastningspladser, så er denne stilling måske lige noget for dig. Stillingen er på 32-35 timer ugentligt, i dagvagt , der arbejdes hv. 2. weekend.

Du skal deltage i den personlige pleje og de sygeplejefaglige opgaver der er omkring beboerne på Aggerhus, hvor vi lægger vægt på rehabilitering og sundhedsfremme. Vores kerneopgave er at hjælpe borgeren til at anvende egne ressourcer og leve et for dem værdigt liv.

Vi kan tilbyde dig en grundig introduktion og oplæring, hvor der tages udgangspunkt i dine kompetencer samt dygtige og engagerede kollegaer, der arbejder godt sammen om at løse de mangfoldige opgaver der er i vores hverdag.

Vordingborg KommuneAutismecenter Storstrøm søger omsorgsmedhjælper og rengøringsassistent

Vordingborg Kommune, Næstved

Som omsorgsassistent, skal du give vore beboere en god morgen, hjælpe med personlig pleje, sørge for morgenmad og ledsage beboerne i bussen til dagbeskæftigelse.

Efterfølgende skal du gøre rent i boligen, og hver torsdag foretage lettere rengøring af køkkener, samt være med til at sætte varer på plads.

Stillingen er på 28 timer ugentligt og timefordelingen vil være at, fra mandag til fredag, vil man skulle sige godmorgen til beboerne på Grimstrupvej i tidsrummet 6.30-9.00 hvorefter man gør rent i tidsrummet 9.00-12.00. Torsdag til kl. 12.30

Vordingborg KommunePædagog til Skovhuset

Vordingborg Kommune

Har du lyst til at være en del af en personalegruppe, der er fagligt velfunderet, vilde med at skabe og videreudvikle de allerbedste betingelser for et godt og udviklende børneliv med udgangspunkt i vores styrkede læreplan?

Er du grundlæggende en glad, og positiv pædagog, der forstår betydningen af refleksion og nærvær med opmærksomhed på at favne alle mennesker?
– så er det lige dig, vi ønsker os som ny kollega.

Skovhuset er et meget velfungerende 0-6-års dagtilbud med plads til 80 børn og vi søger en pædagog med ansættelse i 37 timer ugentlig pr. 1. december 2020.

Den kommende tid er præget af implementering af den styrkede læreplan, og her får du rig mulighed for at bidrage aktivt og sætte dit præg.

Vordingborg KommuneDistrikt Ulvsund søger social- og sundhedshjælper til Plejecenter Fanefjord

Vordingborg Kommune

Vi søger dig, der sammen med vores dygtige medarbejdere, vil være med til at skabe de bedste betingelser for at understøtte vores borgere i at leve et godt og værdigt liv.

Er du uddannet social- og sundhedshjælper og klar til nye spændende udfordringer? Så kan vi tilbyde dig ansættelse i dagvagt 32-37 timer pr. uge. Tiltrædelse snarest muligt.

Plejecenter Fanefjord er en del af Distrikt Ulvsund og beliggende på Vestmøn.

Vores medarbejdere har en høj grad af faglig stolthed i arbejdet og arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang.

Vordingborg KommuneLønkonsulent til Afdeling for Økonomi og Personale

Vordingborg Kommune

Vil du være vores nye lønkonsulent og brænder du for at udbetale den rigtige løn til tiden? Har du et ønske om at være en kompetent sparring- og samarbejdspartner for kommunens ledere og medarbejdere? Så er denne stilling måske noget for dig.

Vi søger en kompetent og udviklingsorienteret lønkonsulent til at supplere de 8 kolleger i Team Løn, i Afdeling for Økonomi og Personale.

Vi kan tilbyde dig

 • udviklende og spændende opgaver
 • gode muligheder for faglig udvikling gennem både opgaver, netværk og efteruddannelse
 • en fleksibel og familievenlig arbejdsplads, som samtidig stiller krav til opgaveløsningen hos dig og dine kolleger
Vordingborg KommuneKompetent og udviklingsorienteret lønkonsulent

Vordingborg Kommune, Stege

Vi søger efter den rigtige og kompetente profil til at supplere og bistå ca. 250 kolleger i Trafik og Ejendomme, Vordingborg Kommune.

Trafik og Ejendomme består af 4 afdelinger og du bliver en del af Myndighed og Administration med 22 kolleger og deraf har 10 medarbejdere p.t. arbejdsplads i Stege, hvor også denne stilling har arbejdsplads. Vi sidder på Storegade i Stege og deltager til tider i møder i andre dele af kommunen.

Vores kerneopgave er at udbetale den rigtige løn til tiden og andre økonomiopgaver og at være en kompetent sparrings- og samarbejdspartner for afdelingens ledere og medarbejdere.

Vordingborg KommuneRelationskompetent og didaktisk stærk dansklærer søges til Kalvehave Skole & Børnehus/KSBH

Vordingborg Kommune

Er du vores nye dansklærer, der brænder for at være en del af vores specialskole, og som har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger omkring undervisning?

Vi søger en lærer, der mestrer relationsarbejde og undervisning, herunder specialpædagogik og didaktik. Har du erfaring med Co-teaching, Mesterlære, ICDP og Low Arousal, er det en fordel.

Vi mangler dig, der finder det spændende at være en del af et team, der arbejder med læring og relationer, og som også insisterer på den faglige undervisning på en specialskole som vores.

Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, hvor vi hele tiden udvikler vores pædagogik og didaktik, så det passer til de børn, vi får visiteret til vores specialskole.

Vordingborg KommuneCenter for Rusmidler søger engageret og udadvendt ungerådgiver

Vordingborg Kommune

I Center for Rusmidler er vi i fuld gang med at styrke det forebyggende, opsporende og rådgivende arbejde. Vi skal tre vigtige ting: Vi skal nå unge, voksne og pårørende tidligere – og vi skal nå længere ud i lokalmiljøet for at få fat i problemet, før det eskalerer eller helt opstår. Og så skal vi fortsat have det bedst mulige rådgivningstilbud til unge, voksne og deres pårørende, der har udfordringer med rusmidler.

Er du vores nye kollega, og vil du være med til at løse opgaven?

Som vores nye ungerådgiver skal du:

 • brænde for at rådgive unge mennesker med rusmiddeludfordringer, samt have forståelse for deres liv
 • brænde for at arbejde forebyggende, herunder deltage i netværksmøder og indimellem holde oplæg og undervise
 • meget gerne have erfaring med rusmiddelrådgivning (individuelt og gruppebaseret), samt have erfaring med motivationsarbejde
Vordingborg KommuneFaglig stærk teamleder til ydelseskontoret

Vordingborg Kommune

Er du god til at skabe fokus på at sikre kvalitet og udvikling i opgaveløsningen? Lægger du vægt på værdibaseret ledelse og høj faglig kvalitet? Så er det måske dig vi søger.

Som teamleder forventes du, at kunne give både faglig sparring til sagsbehandlerne, lave sagsgennemgange med den enkelte sagsbehandler, bistå afdelingens medarbejdere i særlig komplekse og akutte sager samt sikre, at sagsbehandlingen opfylder de forvaltningsmæssige krav og rammer. Som teamleder er du med til at udvikle eget område, men også udvikle samarbejdet på tværs med de øvrige afdelinger i Borger- & Arbejdsmarked.

Vordingborg KommuneIndkøbskonsulent og Faglig koordinator med styrker indenfor indkøbscontrolling

Vordingborg Kommune

Vil du være med til at genstarte og opbygge Team Indkøb og Udbud i Vordingborg Kommune?

Efter 4 år som en del af et fællesskab med to andre kommuner vil vi nu igen være os selv og sætte Vordingborg Kommune på landkortet som en af de kommuner, der arbejder nytænkende og effektivt med indkøb og udbud.

Indkøbskonsulent:
Du bliver kategoriansvarlig på en række områder og skal kende detaljerne i aftalerne på dit område. Du skal overvåge indkøbsadfærden indenfor dine kategorier og du skal udarbejde datamateriale til brug for udbudsprocesser og tilslutninger til SKI-aftaler.

Faglig koordinator:
Som faglig koordinator skal du tage ansvar for de faglige resultater i teamet. Du skal udvikle politikker og retningslinjer indenfor indkøb og udbud. Du bliver kategoriansvarlig på et lidt mindre område, med de opgaver som er beskrevet ovenfor.

Vordingborg KommuneJurist/ingeniør/HA-jur/landinspektør til spændende job med myndighedssager på vejområdet

Vordingborg Kommune

Vil du tage ansvar for myndighedssager på vejområdet i Vordingborg Kommune?

Er du solidt forankret i vej-, privatvejs-, og færdselsloven og trives du i dialog med borgere og politikere? Så er du måske vores nye kollega.

Vi tilbyder dig en arbejdsdag med varierede opgaver og udvikling af spændende projekter, i tæt samarbejde med gode kollegaer og engagerede borgere, så vi sammen sikrer trygge og attraktive rammer, som basis for det gode liv i kommunen.

Dine opgaver vil være, at:

 • behandle myndighedsafgørelser omkring vejforhold
 • give juridisk vejledning til borgere og samarbejdsparter i henhold til vejloven
 • sikre kommunens forpligtelser og rettigheder jf. lovgivning.
Vordingborg KommuneAmbitiøs afdelingsleder søges til Beskæftigelse og Opkvalificering

Vordingborg Kommune

Vil du være en del af et velfungerende jobcenter, hvor du kan bidrage med solid drift af beskæftigelsesområdet? Trives du med at udvikle det tværfaglige samarbejde og skabe resultater sammen med andre?

Afdelingslederen for Beskæftigelse og Opkvalificering er ansvarlig for hele myndighedsområdet og refererer til borger og arbejdsmarkedschefen, som direkte ansvarlig for afdelingens økonomi, drift, udvikling, ledelse og styring. Som afdelingsleder er du direkte leder for tre teamledere, der hver har det daglige ansvar for drift og personale i de teams, de er tilknyttet.

Beskæftigelse og Opkvalificering har ansvaret for – i samarbejde med de ledige - at udfærdige handleplaner, der giver adgang til uddannelse eller beskæftigelse. Samtidig arbejdes der med at forebygge sygefravær og fremme borgernes fastholdelse på arbejdspladsen i samarbejde med borger og virksomhed.

Vordingborg KommuneDistrikt Ulvsund søger social- og sundhedsassistent til Plejecenter Fanefjord

Vordingborg Kommune, Askeby

Vi søger dig, der sammen med vores dygtige medarbejdere vil være med til at skabe de bedste betingelser for at understøtte vores borgere i at leve et godt og værdigt liv.

Er du uddannet social- og sundhedsassistent og klar til nye spændende udfordringer?

Vores medarbejdere har en høj grad af faglig stolthed i arbejdet og arbejder ud fra den rehabiliterende tilgang.

Du vil, i det daglige, udføre opgaver, der svarer til dine ansvars- og kompetenceområder. Du vil arbejde tæt sammen med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Vordingborg KommuneSocial- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper i fast aftenvagt til Solvang

Vordingborg Kommune

Er du uddannet SSA/SSH og har du erfaring med opbygning af relationer til borgere med demensrelaterede sygdomme? Er du ikke bleg for at køre ud og hjælpe borgere i eget hjem? Så er en stilling som aften SSA/SSH i Distrikt Solvang måske noget for dig.

Vores aftenvagt søger nye udfordringer, efter mange års godt samarbejde. Derfor søger vi ny kollega. Stillingen er på 28 timer i gennemsnit om ugen med opstart snarest eller senest 1. november 2020, med weekendvagt hver anden weekend.

Om dig:

 • Du tør tage ansvar og vil være med til at skabe den perfekte ramme i samarbejde med vores borgere.
 • Du har høj faglighed og er i stand til at holde fagligt fokus på borgeren.
 • Du mestrer en åben og ærlig dialog, både skriftligt og mundtligt.