Dansk Retursystem A/S

Har du nogensinde tænkt over, hvem der sørger for at hente og genanvende dine tomme flasker og dåser, efter du har afleveret dem i flaskeautomaten i butikken eller på pantstationen?

Svaret er Dansk Retursystem, og du kender os sikkert allerede fra pantmærket på dine drikkevarer. Det er nemlig os, der henter, sorterer og genanvender dine tomme emballager, så de kan blive til nye flasker og dåser igen.

Velkommen til Dansk Retursystem

Vi har et pantsystem i verdensklasse, og det skal vi bevare og udvikle. Det kræver, at vi er dynamiske, effektive og tager det samfundsmæssige ansvar, som man kan forvente af en non-profit miljøvirksomhed. Vi har drevet pantsystemet siden 2002.

Vi sørger for at der kommer pant på drikkevarerne, og at de tomme flasker kommer retur og bliver lavet til nye flasker og dåser. Men vi gør det ikke alene, og det er i høj grad danskernes fortjeneste, at mere en ni ud af ti flasker og dåser med pant kommer retur.

Hverdagen i Dansk Retursystem

Hos Dansk Retursystem arbejder vi målrettet på at sikre den højeste kvalitet i genanvendelsen, så tomme flasker og dåser kan blive til nye drikke- eller fødevareemballager og bruges igen og igen.

  • Vores chauffører henter hver dag panten ude hos vores kunder rundt omkring i landet
  • På vores fabrikker i Tåstrup og Løsning sørger operatørerne for at sortere de indsamlede flasker og dåser i glas, plastik og aluminium til videre genanvendelse
  • I vores administration håndteres alt fra IT, økonomi, kundeservice, marketing & kommunikation, HR, mm.

En mangfoldig arbejdsplads

I Dansk Retursystem tager vi vores samfundsmæssige ansvar alvorligt. Vi er en mangfoldig arbejdsplads – og vi er fx bredt repræsenteret med mange nationaliteter. Vi har en bred aldersfordeling og fokus på ligestilling.

Vi er stolte over at vi giver mulighed for at gøre en forskel, uanset hvem man er, og hvor man kommer fra. Som rummelig arbejdsplads rækker vi også ud til medborgere, som har handicap, flygtningestatus, er krigsveteran eller andre årsager, fordi den enkelte persons ressourcer ikke kun bliver en gevinst for os, men for samfundet.

Derudover uddanner vi elever og lærlinge, bl.a. som godstransport-, procesoperatør- og industrioperatørlærlinge.


“Det betyder meget for mig, at mit arbejde gør en positiv forskel for samfundet. Det gør mit arbejde hos Dansk Retursystem i høj grad. Vi løser en super vigtig samfundsopgave ved at sikre den bedste genanvendelse af danskernes dåser og flasker.”

fortæller Hanne Svenningsen, miljøchef

Et godt og sikkert sted, du kan vokse

Vores medarbejdertilfredshed er noget, vi prioriterer meget højt, og vi arbejder hele tiden på at vedligeholde tilfredsheden i organisationen.
Det gør vi blandt andet ved at have et skarpt fokus på sikkerhed, og arbejdsmiljø og give plads til forskelligheder og udvikling.

Vores medarbejdertilfredshed er noget, vi prioriterer meget højt, og vi arbejder hele tiden på at vedligeholde tilfredsheden i organisationen.
Det gør vi blandt andet ved at have et skarpt fokus på sikkerhed, og arbejdsmiljø og give plads til forskelligheder og udvikling.

Læs mere om din kommende karriere hos Dansk Retursystem her.