SIMAC

DANMARKS FØRENDE MARITIME UDDANNELSESINSTITUTION

SIMAC i Svendborg er Danmarks førende maritime uddannelsesinstitution med over 800 studerende og ca. 90 dygtige og veluddannede medarbejdere. Vores samarbejdspartnere er blandt verdens førende. Det stiller høje krav til vores medarbejdere, og gør SIMAC til et godt sted for din fremtidige karriere med et stort netværk.


Vi udbyder 3 uddannelsesretninger, henholdsvis skibsofficer, maskinmester og skibsfører. Derudover driver vi en lang række kurser inden for maritim sikkerhed, simulation, kommunikation, automation m.m.

“Som maritim videns- og uddannelsesinstitution har SIMAC en forpligtigelse til og ambition om at være en central aktør, hvad angår udvikling og formidling mellem erhverv/profession og maritim forskning. Når vores vision er, at vi uddanner verdens bedste maritime ledere betyder det, at adgangen til og udviklingen af ny viden er afgørende for vores udvikling som institution”
Jesper Bernhardt,
Direktør

VÆR MED TIL AT FASTHOLDE DANMARKS INTERNATIONALE FØRERPOSITION INDEN FOR
DE MARITIME ERHVERV

Som ansat på SIMAC bliver du tilknyttet et team, og du er på forkant med den teknologiske udvikling inden for dine faglige områder. Det er fagligheden, der driver os, for vi vil altid være de bedste inden for vores fagområder, så vi sikrer det højest mulige niveau for vores studerende.

Derfor bliver du en del af et miljø med andre dygtige fageksperter, som du sparrer med, så I får indblik i hinandens ekspertiser. Samtidig kommer du – ligesom alle dine kolleger – på videreuddannelse, så du udvikler dig konstant.

Så for at passe ind, har du interesse for at bidrage til udviklingen af de maritime uddannelser, og det er naturligvis vigtigt, at du kan identificere dig med vores grundlæggende værdi: Den studerende i centrum.

På SIMAC udvikler og formidler vi maritim viden gennem deltagelse i nationale og internationale forsknings- udviklingsprojekter. Vi er med til at præge og sætte dagsordenen for maritim udvikling og styrke viden grundlaget på det maritime område.

Vores undervisere arbejder i faggrupper, som selv planlægger og gennemfører undervisning og kurser. Typisk benytter vores undervisere mange undervisningsmetoder, alt fra klasseundervisning og foredrag til dialog med den enkelte.

På grund af vækst søger vi ofte undervisere, instruktører og teknisk personale.

Vores undervisere har ofte en maritim baggrund som navigatør eller maskinmester suppleret med yderligere teoretisk uddannelse, men vi er altid på udkig efter ny og anderledes viden.

Så er du for eksempel ingeniør, jurist eller cand.scient., vil vi rigtig gerne høre fra dig.

”Vores undervisere har mange forskellige baggrunde. Vi skal nok sørge for, at du får de nødvendige pædagogiske og undervisningsfaglige redskaber til at komme godt i gang, uanset om du kommer hjem fra havet, har været på rederi eller noget helt tredje.”
Thorkil Hansen,
Uddannelsesleder

ET GODT SAMMENHOLD OG ARBEJDSMILJØ

Vi har en rigtig god arbejdsplads, hvor fagligheden og formidlingslysten er en stor drivkraft for de fleste. Ønsket om at give sin viden videre til nye generationer med samme passion som en selv er noget, vi alle har til fælles.


Vi har en ung kultur, en uformel omgangstone og en høj prioritering af vores medarbejderes personlige og faglige udvikling. Vores samarbejdsform er baseret på ansvarlighed, dialog og teamwork.

“Vores sammenhold går på tværs af administrative medarbejdere, pedeller, kantinepersonale og undervisere. Det er noget, vi værner om, og er stolte af. Vi hjælper hinanden og prøver at være gode eksempler for kolleger og studerende”
Birgitte Pless,
HR Manager

Vil du være med?

Du er velkommen til at klikke ind på www.simac.dk for at læse mere eller se, om vi har nogen ledige stillinger, der passer til dig.