Kredsløb

Vi er ét Kredsløb

Som ny kollega i Kredsløb bliver du en del af et fællesskab, hvor vi er mere end 500 personer med forskellige baggrunde og fagligheder, som vi hver dag bruger til at samarbejde om vores fælles mål:

Det skal være nemt at være grøn.

Hos os kan du gøre karriere i en virksomhed i stor udvikling, hvor den grønne omstilling er i højsædet, og hvor vi tilbyder gode, brede rammer. Du kan være med til at sætte dagsordenen for fremtidens bæredygtige løsninger inden for genbrug, energi og fjernvarme. Herudover arbejder vi med spændende projekter som geotermi, fjernkøling og CO2-fangst.

Se videoen nedenfor fra vores Medarbejderdag 2023 og få et indblik i vores fællesskab og arbejdsplads.

Den første tid

Din første tid hos os er nøje planlagt, så du får så god en start som muligt. Du vil få en ’buddy’, som i opstarten bliver din nærmeste partner, og den du altid kan stille spørgsmål. Det er også din buddy, som skal lære dig op i dit nye job.

Du vil blive inviteret til introduktionsdag, som afholdes for alle nye medarbejdere. Her bliver I introduceret til organisationen gennem ledere, I får mulighed for at lære hinanden lidt bedre at kende, og I vil få en rundvisning på Energipark Lisbjerg.

Herudover følger vi op ca. 3 måneder følger vi op på din start gennem en 1:1 samtale med din leder. Her snakker vi om, hvordan din første tid har været, om du mangler noget introduktion og dit indtryk af den første periode.

For at lære os endnu bedre at kende kan du læse mere på: Vil du arbejde med grøn omstilling? Så søg job hos os - Kredsløb (kredslob.dk)

Kerneværdier og kultur

Vi arbejder ud fra værdierne: Helhedstænkende, Ansvarlige, Effektive, Handlekraftige og Innovative. Disse værdier dækker både over selve vores samfundsopgave med at sikre en stabil og bæredygtig forsyning, men også overfor hinanden i dagligdagen og i de konkrete arbejdsopgaver.

Vores kultur lægger stor vægt på, at der er en god balance mellem arbejds- og privatliv. Udover at det er en central del af vores personalepolitik, kan vi i den årlige medarbejdermåling tydeligt se, at vores medarbejdere i høj grad mener, at der er en god balance.

Af personalegoder kan nævnes fri sundhedsforsikring til dig og dine børn (t.o.m. 24 år), løbeklub, strikkeklub, billigt medlemskab til fitness på hovedkontoret samt leje af ferieboliger gennem Aarhus Kommunes Feriefond. Herudover har vi en aktiv personaleforening.