Fredericia Kommune

Gem
Fredericia Kommune Miljømedarbejder til by- og erhvervsudviklingsprojekter

Fredericia Kommune

Natur- og Miljøafdelingen, Fredericia Kommune, søger en ny medarbejder med forventet start 1. august 2022.

Du bliver en del af en afdeling på 24 medarbejdere. Vi løser Fredericia Kommunes varierede og udfordrende opgaver indenfor industri- og landbrugsregulering, jordforurening, drikkevand, natur, badevand, spildevand, vandløb, klimatilpasning og varmeplanlægning. 

Dine primære arbejdsopgaver bliver myndighedsbehandling indenfor miljøregulering af industrivirksomheder, miljøvurderinger i forbindelse med etablering af virksomheder, VVM-opgaver og screeninger i forhold til projekter.

Gem
Fredericia Kommune Projektleder eller vejingeniør til Vej og Park

Fredericia Kommune

Er du verdensmester i trafikplanlægning og kan se udfordringer og potentialer i de forandringer, der er til stede og kommer i fremtiden, så har du nu muligheden for at blive en vigtig del af det Vej og Parks anlægshold i Fredericia Kommune.

Vej og Park søger en medarbejder, der kan styre den overordnede trafikplanlægning, lede store og små anlægsprojekter samt være faglig sparringspartner i forbindelse med udvikling af by- og erhvervsområder.

Du bliver en del af Vej og Park, der har ansvaret for vejplanlægning, projektering, udbud og anlæg af veje, stier og byggemodninger, mobilitet og kollektiv trafik, mv.

Vi søger en kollega der vil udfordre sig selv fagligt, med en opgaveportefølje med stor variation og hvor der løbende opstår nye udfordringer, som skal håndteres og løses på en god måde. Vi søger en kollega, der trives i højt tempo og med flere bolde i luften ad gangen.

Gem
Fredericia Kommune Dygtig byggesagsbehandler med sans for dialogen til Byg og BBR

Fredericia Kommune

Som byggesagsbehandler bliver du ansat i Byg og BBR, hvor du får 18 dygtige kolleger. Her skal du:

  • Foretage myndighedsbehandling af byggesagsansøgninger med henblik på tilladelser og dispensationer efter f.eks. Bygningsreglementet, Byggeloven og Planloven
  • Administrere bl.a. kommuneplan, lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer
  • Være med til at skabe en god forhåndsdialog og service for borgere og virksomheder med rette råd, vejledning og dialog
  • Drøfte problemstillinger med både professionelle rådgivere og med private borgere uden faglig indsigt
  • Være god til at tale med ansøgere, lytte og formidle teknisk og lovmæssigt stof
  • Være med til at understøtte den digitale udvikling og formidling
  • Udarbejde oplæg til politiske og administrative beslutningstagere.
Gem
Fredericia Kommune To logopæder til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Fredericia Kommune

Vi er så heldige i Fredericia, at vi har kunnet starte en tale-sprogklasse-række på en af vores folkeskoler. Derfor har vi brug for to nye kolleger til at supplere ind, da nogle af vores faste logopæder dækker en del af timerne.

PPR er en selvstændig enhed under Dagtilbud, Skoler og Fritid med 34 medarbejdere og egen ledelse. Vi vægter faglig og tværfaglig udvikling højt, og der er en stor grad af fleksibilitet i medarbejderstaben og en humørfyldt omgangsform. Der er mulighed for hjælp og støtte fra erfarne kolleger.

Vi har fokus på konsultative tilgange for i høj grad at understøtte arbejdet i 1. led i daginstitutioner og skoler. Den overvejende del af indstillingerne til PPR er behandlet konsultativt, inden vi får dem.

Gem
Fredericia Kommune Afdelingsleder med fokus på indskoling til Kirstinebjergskolen, afdeling Indre Ringvej

Fredericia Kommune

Er du ambitiøs, og har du ledelseserfaring eller mod på ledelse til vores indskoling og SFO-tilbud på afdeling Indre Ringvej?

Vi søger dig, der gennem ledelse af pædagoger og lærere, ser det, som en spændende udfordring at sikre en god sammenhængende dag for alle vores børn i indskolingen.

Som kommende afdelingsleder, ønsker du at være i et ledelsesteam, hvor vi er fælles om ledelsesopgaverne – både lokalt på Indre Ringvej, men også på tværs i distriktet. Din ledelseserfaring kan være formel, som uformel. Har du ikke en lederuddannelse, så forventes det, at du i løbet af det første år påbegynder denne. Det vigtigste er, at du har værdierne i orden og kendes på ordentlighed.

Det vil være positivt, hvis du har erfaring med KRAP og udvikling af inkluderende læringsmiljøer, men det er ikke afgørende for at komme i betragtning til stillingen.

Gem
Fredericia Kommune Udviklingskonsulent til Sekretariat for Børn, Unge og Kultur

Fredericia Kommune

Vi søger en dygtig generalist til Sekretariat for Børn, Unge og Kultur, som skal understøtte vores Unge- og Uddannelsesudvalg og særligt have lyst til at være med til at udvikle Fredericia som attraktiv uddannelsesby, implementere uddannelsespolitikken og understøtte en nystartet ungeenhed.

Du bliver ansat som konsulent i Sekretariat for Børn, Unge og Kultur med reference til sekretariatschefen. Du vil dog ligeledes være i tæt kontakt og have et tæt samarbejde med fagchefen for Unge og Uddannelse.

Dit primære fokus vil være politisk betjening af Unge og Uddannelsesudvalget og udmøntning af de uddannelsespolitiske dagsordner med særligt fokus på Byrådets Uddannelsespolitik 2021-2025, Erhvervsuddannelsesstrategien og implementering af ny organisatorisk ungeenhed, der er forankret hos fagchefen for Unge og Uddannelse.

Gem
Fredericia Kommune Planlægger med stærke kompetencer i erhvervsplanlægning til Plan og Arkitektur

Fredericia Kommune

Vil du være med til at udvikle Fredericia Kommunes fysiske rammer og være med på holdet, hvor vi bruger tiden på netop det, som giver virksomheder, borgere og vores organisation værdi og gør Fredericia til et godt sted?

I Plan, Byg og Miljø kommer du ind i et stærkt og alsidigt fagligt miljø, der har fokus på at sikre sammenhæng mellem planlægning, miljø og udvikling af arealer og projekter frem til, at projektet skal have en byggetilladelse. Det handler derfor om at bringe fagligheden i spil og ikke på spil, hvorfor dine personlige kompetencer ift. gode relationer er vigtige både for os og dig selv, hvis vi skal lykkes.

Du kender de aktører, der indgår i moderne by- og erhvervsudviklingsprojekter, og samtidig ved du, hvad der er på spil. Motivationer, interesser og engagement er blot nogle af de elementer, som du har øje for i dialogen med de forskellige parter.

Gem
Fredericia Kommune Leder til Hjælpemidler & Kommunikation

Fredericia Kommune

Vi søger en leder til Hjælpemidler & Kommunikation (H&K) pr. 1. august 2022.

Din faglige baggrund er ikke afgørende, men du kan have en terapeutfaglig baggrund, og kendskab til lovgivningen inden for vores myndighedsområde er en fordel, men ikke et krav.

70 % af din stilling knytter sig til Fredericia Kommune og 30 % knytter sig til Middelfart Kommune. Din arbejdsplads er i Fredericia Sundhedshus, men du bliver en del af en ambitiøs og velfungerende ledergruppe i begge kommuner.

Vi arbejder ud fra den grundholdning, at borgerne gerne vil klare sig selv, være fysisk aktive, være med i fællesskaber og i det hele taget leve længst muligt i eget liv. Derfor har vi en vigtig opgave i at understøtte borgerne i netop det med de muligheder, vi kan tilbyde i H&K.

Gem
Fredericia Kommune IT-arkitekt/projektleder til IT-afdelingen

Fredericia Kommune

Er du klar til at tage ansvar og ikke bange for at søge efter nye løsninger? Er du også klar til at tage ansvar for Fredericia Kommunes IT-arkitektur? Har du et stort servicegen, og kan du kommunikere teknisk viden på en let forståelig måde? …. Så er det måske lige dig, vi står og mangler på holdet.

I en travl digital hverdag, hvor opgaverne er mange, søger vi en projektleder og arkitekt i samme person. Vi søger en kollega med bred viden og erfaring inden for administrative IT-systemer. Vi forventer, at du er klar til at blive en central person i sikring af IT-afdelingens udvikling.

Du vil arbejde tæt på IT-afdelingens ledelse og vil have et meget forskelligartet og mangfoldigt job.

Gem
Fredericia Kommune Leder med socialpædagogisk baggrund til Proaktiv, Voksen Handicap

Fredericia Kommune

Drives du af at lede udvikling og samarbejde, og at være personaleleder? Kan du vise vejen i videreudviklingen af et velfungerende aktivitets- og samværstilbud? Ønsker du at være en del af et miljø med berigende borgere samt engagerede og fagligt dygtige medarbejdere og kollegaer?

Vi har tillid, dialog og ordentlighed i højsæde, og vi søger kontinuerligt at videreudvikle og forbedre os, til gavn for borgerne. Så hvis du vil være en del af den gode udvikling, så venter der dig et spændende job med engagerede medarbejdere, hvor vi i fællesskab har muligheden for at gøre en forskel.

Proaktiv er en del af Voksen Handicap, som overordnet er et bo- og beskæftigelsestilbud for borgere med varige funktionsnedsættelser, oftest kognitive, sociale og fysiske eller en kombination og heraf flere med tillægs- og følgediagnoser. Borgergruppen favner derfor bredt, hvilket gør hverdagen og opgaveløsningen varierende.