Domea.dk

Domea.dk er en af Danmarks største bygge- og boligadministrationer af almene boliger. Vores kunder er godt 90 boligorganisationer, der tilsammen ejer ca. 60.000 almene boliger i hele landet.

Ca. 600 medarbejdere løser opgaver inden for blandt andet ejendomsdrift, regnskab, økonomi, udlejning, markedsføring og bygherrerådgivning. Af dem er ca. 150 ansat i Domea.dk, de øvrige medarbejdere er ansat i boligorganisationernes servicecentre.

Selv om Domea.dk er non-profit, medlemsejet og demokratisk ledet, drives Domea.dk som en kommerciel virksomhed. Det gør vi for at sikre, at vores kunder får mest mulig service for pengene og den effektivitet og kvalitet, de efterspørger.

Vi arbejder i overensstemmelse med vores værdier: Vi er til for vores kunder, Vi er ét hold, og Vi skaber resultater. 

BOLIGADMINISTRATION
Vores kunder har et ønske om at beholde deres egen identitet, og derfor udvikler vi løbende vores kerneforretning og ydelser, så vi bedst muligt understøtter kundernes forskellige behov. Det betyder bl.a. stærke digitale løsninger, selvbetjeningsmuligheder, der giver fleksibilitet til beboere og boligsøgende samt udvikling af værktøjer til det værdiskabende samarbejde i beboerdemokratiet.

BYGGERÅDGIVER
Domea.dk er bygherrerådgiver. Vi er i 2019 involveret i ca. 300 byggeprojekter landet over til en samlet anlægssum på ca. 12 milliarder kr. Vi følger vores kunders projekter inden for nybyggeri og renovering helt til dørs, og gerne helt ind i en klimavenlig fremtid ved at bygge efterbygningsreglementet for 2020. Samtidig lader vi den moderne arkitektur skabe rammerne for det fleksible og sociale almene boligliv.

ARBEJDSPLADS
Vi tilbyder gode udviklingsmuligheder og arbejder målrettet med udvikling af alle medarbejderes kompetencer. Vi tror på, at spændende opgaver, selvstændighed og fleksibilitet i jobbet giver tilfredse medarbejdere og gode resultater.