UDENRIGSMINISTERIET

Udenrigsministeriet er et ministerium under Danmarks regering, der varetager Danmarks udenrigspolitik, europapolitik, udviklingspolitik, sikkerhedspolitik, handelspolitik og folkeretlige opgaver i forhold til omverdenen. Ministeriet beskæftiger 1.350 ansatte, hvoraf de 500 er udstationeret i udlandet. Det årlige budget fastlægges i Finansloven og er på ca. 1,5 mia. kr.

Ministeriets opgave er gennem aktivt og engageret diplomati at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle.

Det nuværende udenrigsministerium afløste i 1848 Departementet for de Udenlandske Anliggender, der formelt var oprettet som selvstændigt regeringsorgan ved kongelig kabinetsordre af 24. december 1770. Denne dato anses derfor som ministeriets grundlæggelsesdato. Ifølge Udenrigsloven udgør Udenrigsministeriet i København sammen med de diplomatiske og konsulære repræsentationer (78 ambassader samt en rækkemissioner og konsulater) en fælles tjeneste, kaldet Udenrigstjenesten. Udover repræsentationerne har handelskontorerne siden 2000 hørt under Udenrigsministeriet. Handelskontorerne bistår danske virksomheder påeksportmarkedet (se Danmarks Eksportråd).

Skønt der er tale om ét ministerium, betjener dets ansatte to ministre[1]; udenrigsministeren og ministeren for nordisk samarbejde. Den øverste embedsmand er departementschefen. I ministeriets øverste ledelse indgår endvidere fire direktører.

Kilde: wikipedia.org - hentet den 28-06-2016