Forsvaret

En anderledes arbejdsplads

Forsvaret er en af Danmarks største og mest komplekse offentlige institutioner med ansatte inden for mange forskellige faggrupper – både militære og civile. Forsvaret råder over Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Hovedparten af de ansatte i Forsvaret udgøres af de ca. 15.500 medarbejdere, der bærer uniform i det daglige.

Blandt de militære medarbejdere er der mange forskellige fagligheder og forskellige niveauer, fx officer, sergent og konstabel. Der er både ligheder og mange forskelle mellem de tre værn, som til sammen udgør Forsvarets kerne. Ud af Forsvarets i alt ca. 20.500 medarbejdere bærer de ca. 5000 ikke uniform.

Det er jurister, elektrikere, mekanikere, kokke, læger, socialrådgivere, ingeniører, journalister, it-folk m.v., der har valgt en lidt anderledes arbejdsplads i nogle usædvanlige omgivelser. Uden dem ville den militære maskine ikke kunne køre – både inden for og uden for Danmarks grænser.

Faglig og personlig udvikling
Som ansat i Forsvaret kan man forvente fokus på faglig og personlig udvikling samt på fællesskabets og den enkeltes trivsel. Forsvaret er en arbejdsplads, som er præget af en høj grad af professionalisme og engagement.

Du vil som medarbejder i Forsvaret få mulighed for at udvikle dig og eventuelt avancere i organisationen. Du vil blive udfordret og få masser af muligheder for at afprøve dig selv, ikke mindst i forbindelse med eventuel udsendelse i internationale missioner.

Forsvaret – fordi noget er værd at kæmpe for
I Forsvaret arbejder vi alle i en større sags tjeneste. Vores fælles opgave er med militære midler at bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende og humanitære opgaver.

Vi er sammen om at løfte opgaverne, og for at kunne det, skal vi være innovative og hele tiden udvikle os.

Selvom nogle af os går i uniform, er vi langt fra ens

Vi er indkøbere, økonomer og kontorfunktionærer samt maskinmestre, sygeplejersker, journalister, faglærere, psykologer, forskere, meteorologer, redningsfolk, teknikere og elever og mange flere. Få arbejdspladser rummer så mange forskellige jobfunktioner og karrieremuligheder som det danske Forsvar.

”Jeg tror, det er en god kombination, at vi har to vinkler i Forsvaret. At man har nogle civile, der kan komme ind og stille kritiske spørgsmål og opdage nye vinkler. Det er meget sundt.”
– Maria Louise Johansson er HR konsulent i FPS (Forsvarsministeriet Personalstyrelsen)

En verden af muligheder

Som ansat i Forsvaret kan du forvente både faglig og personlig udvikling. Vi har fokus på din individuelle trivsel, samtidig med at vi gør en dyd ud af fællesskabet. Her bliver du mødt af en høj grad af professionalisme og engagement fra militære såvel som civile kolleger.

Du får også:

  • onboarding med mentorordning
  • fleksible arbejdstider
  • motionsrum på arbejdspladsen
  • en god kantine

Se vores ledige stillinger