491 job matcher din søgning 491 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Har du interesse for Masterdata?

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Ballerup

Vil du være med til at skabe datagrundlaget i Forsvarsministeriets koncern på materielområdet? Og kunne du tænke dig at være en del af et kompetent hold, der arbejder med Masterdata ud fra et struktureret, kvalitetsbevidst og helhedsorienteret perspektiv? Så har du mulighed for at søge denne udfordrende og spændende stilling.

Din opgave bliver at validere, registrere og sikre sammenhængene mellem materiel og stamdata i vores ERP-system SAP/DeMars. Arbejdet sker i tæt samarbejde med FMI Kapacitetsansvarlige, og de øvrige støttefunktioner.

Vi garanterer dig gode muligheder for faglig udvikling i en spændende hverdag med gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Forsvarsministeriet
Akademisk medarbejder til ministerbetjening og sagsbehandling på veteranområdet

Forsvarsministeriet, København

Er du interesseret i et job, hvor du skal være med til at kvalificere og implementere politiske beslutninger? Har du lyst til at arbejde med udvikling og politiske tiltag til gavn for danske veteraner og deres pårørende?

Dine arbejdsopgaver vil være meget varierede, og du kommer bl.a. til at:

 • udarbejde faglige indstillinger og beslutningsoplæg til ministeren
 • behandle borgerhenvendelser inden for veteran- og medaljeområdet
 • bidrage til besvarelse af spørgsmål fra Forsvarsudvalget

Vi værdsætter et godt kollegaskab, hvor vi løbende sparrer om opgaverne og er fælles om udviklingen af nye ideer.

Forsvarsministeriet
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
Administrativ medarbejder med fokus på kundeservice, struktur og procesforståelse

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Hjørring

Brænder du for at yde en god kundeservice? Stiller du spørgsmål ved ting, som kunne fungere bedre? Og kan du skabe struktur og finde den rette organisering af nye og eksisterende opgaver?

Vi er ved at etablere et nyt team i vores Rejsesektion, som skal stå for kundeservice, journalisering samt udvikling af driftsstyring og KPI’er. Vi søger derfor to engagerede kollegaer, der kan hjælpe med at finde og udføre de rette løsninger.

Dine primære opgaver bliver:

 • Sikring af en ensartet kvalitet og sagsbehandling i vores kundeservice via telefon og mail.
 • Arbejde med driftsstyring og KPI’er for Rejsesektionen.
 • Udvikling af nye værktøjer til understøttelse af driften, typisk udarbejdet i SharePoint og Excel – ofte i samarbejde med kollegaer.
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
Udviklingsorienterede regnskabsmedarbejdere til Løn- og Finansafdeling

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Hjørring

Vi ønsker at styrke vores regnskabsfaglige udviklingsinitiativer. Til den opgave har vi brug for engagerede og fagligt stærke medarbejdere, som har det regnskabsmæssige fundament i orden og er opdateret på de nyeste værktøjer.

Du får ansvaret for en række af afdelingens udviklingsinitiativer, der understøtter udvidelsen af hele vores opgaveportefølje. Samtidigt skal du bidrage til at videreudvikle et styrket internt kontrolmiljø i afdelingen.

Du får stor indflydelse på egne opgaver afhængigt af kompetencer og kvalifikationer, og du vil altid kunne søge nødvendig sparring i vores stærke interne netværk.

Stillingen kræver, at du kan sætte dig hurtigt ind i komplekse problemstillinger, kan fastlægge den korrekte formidling til organisationen og også sikre, at dine resultater kan omsættes til en praktisk virkelighed.

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Har du interesse for forretningsprocesser og masterdata?

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Ballerup eller Brabrand

Er du skarp på detaljerne, men samtidig kan bevare helhedsperspektivet, og vil du præge udviklingen på masterdata-området i Forsvarsministeriets koncern? Så er det dig, vi søger som brugerstøtteansvarlig i Masterdata Governance-afdelingen.

Dine primære opgaver bliver at være brugerstøtteansvarlig for området sanering og udfasning af materielstamdata. Det betyder, at det er hos dig, det faglige ansvar forankres, og du har det overordnede ansvar for at rådgive, udvikle og sætte rammerne for sanering og udfasning af data i SAP. Med afsæt i din faglighed vil du indgå i projektarbejde, deltage i høringer, sparre med kollegaer samt undervise enkelte brugere eller mindre grupper af brugere. Hvis nogle af disse ord er nye for dig, så bare rolig - vi er et fagligt stærkt team, der nok skal hjælpe med at få klædt dig godt på til at kunne løse dine arbejdsopgaver.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Chefkonsulent til udbud og kontraktstyring i Forsvarets Koncern IT

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Hvidovre

Du skal sikre sammenhæng mellem Forsvarets styrelser og myndigheder, FMI’s indkøbs- og udbudsafdelinger og KAKI i arbejdet med at forberede og gennemføre IT-anskaffelser samt styre aftaleforhold i Digitaliseringsafdelingen. Vi styrer og gennemfører konkurrenceudsættelser, som kræver enten fornyelse af en eksisterende kontrakt eller indgåelse af en ny kontrakt. Opgaverne vil typisk være i analyse- og gennemførelsesfaserne, hvor IT-anskaffelser konkurrenceudsættes som enten SKI- eller EU-udbud.

Du får selvstændigt ansvar for:

 • Gennemførelse af anskaffelsessager med udbud og/eller aftaleindgåelse i samarbejde mellem FMI, KAKI og Forsvarsministeriets styrelser og myndigheder.
 • Bidrage til identificering og beskrivelse af kundens forretningsbehov.
 • Gennemføre markedsundersøgelser.
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Sektionschef til Bygge- og anlægsafdelingen

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hjørring

Synes du, at det lyder spændende at være med til at bygge militære anlæg til fremtidens forsvar? Det synes vi, og vi har den vildeste mulighed til dig: at blive chef for vores dygtige medarbejdere på den utvivlsomt fedeste arbejdsplads i Danmark.

Helt grundlæggende er det os i Bygge- og anlægsafdelingen, der bygger for Forsvaret. Vi er nemlig den heldige indehaver af bygherreansvaret og forestår derfor projektledelsen på alt det, der bliver bygget til militære formål i Danmark, Grønland og Færøerne. Vi udfører kæmpe nybyggerier, fede tilbygninger og moderne ombygninger af alt fra lækre kontorfaciliteter, top-tunede værksteder, veludrustede garager til vilde skydesimulatorer og state-of-the-art flyhangarer.

Som sektionschef bliver du chef for 25 virkelig herlige medarbejdere, som alle er uddannede enten ingeniør, arkitekt, bygningskonstruktør eller kontorassistent.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Vi søger IT-konsulenter til IT-serviceudvalg i KAKI

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Hvidovre

Trives du med at være bindeled mellem Forretningen og IT, og interesser du dig for forvaltning af IT-løsninger med opgaver som kundesamarbejde, drift og vedligeholdelse, kontrakt –og leverandørstyring og IT-sikkerhed?

Forsvarsministeriets Koncern IT (KAKI) i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse søger to medarbejdere, som får ansvar for at drive samarbejdet med forskellige forretningsansvarlige om forvaltning af en række IT-løsninger til Forsvarets forskellige myndigheder.

Som IT-ansvarlig bliver du primus motor for et antal IT-serviceudvalg, der danner rammen for dialogen mellem IT og forretning. Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med sektionens andre IT-ansvarlige som samlet dækker et bredt udvalg af IT-løsninger.

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Gem
Forsvarskommandoen
Studentermedhjælper til rekrutteringshjælp i Hærkommandoen

Forsvarskommandoen

Trives du med en stor grad af selvstændighed, og er du erfaren bruger af SoMe? Har du en god telefonstemme, og kan du sælge sand i Sahara?

Så er det måske dig, vi mangler som hjælp til at fremme rekrutteringen i hele Hæren.

Vi oplever i Hæren, at ledige stillinger skal i genopslag flere gange og alligevel ender uden ansættelse. Derfor ønsker vi at sætte ind med mere målrettet kontakt til relevante kandidater til vores stillinger.

Som studentermedhjælper skal du via f.eks. SoMe, kontakte relevante kandidater mundtligt og/eller skriftligt for at gøre opmærksom på vores jobopslag samt kunne fortælle om Hæren.

Forsvarskommandoen
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Vi søger medarbejdere med flair for udbud og projektledelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Brabrand

Har du udbudsjuridisk erfaring og/eller erfaring inden for projektledelse? Vil du være med til gøre en forskel i en brydningstid, hvor du bidrager til at sikre, at det samlede Forsvar og Beredskab får de varer og ydelser, som de er afhængige af?

Vi tilbyder en spændende og meget alsidig hverdag, hvor du får lov til at følge projekter helt til dørs, og hvor du også har den direkte dialog med kunden (soldaten). Kan du svare ja til ovenstående, har du nu mulighed for at søge én af de to nyoprettede stillinger hos os.

Du skal være med til at styrke og udbygge det team i sektionen, der varetager udbud og aftaler i relation til anskaffelser af varer og ydelser via de ”decentrale budgetter” - i Forsvaret kaldet; Øvrig Drift.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Byggeledere med teknisk erfaring til Vedligeholdelsesafdelingen

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Karup

Vi søger to byggeledere med en teknisk erfaring til renovering og vedligeholdelsesopgaver til Kapacitetscenter Karup.

Brænder du for byggeledelse, og drømmer du om at beskæftige dig med vedligehold af en spændende bygningsmasse hos Forsvaret? Er du en holdspiller, der ved, at det bedste resultat oftest nås i en proces, hvor samarbejde og inddragelse af andre sættes i højsædet?

Opgaverne består primært af planlægning, udbud, byggeledelse og sikkerhedskoordinering af vedligeholdelsesopgaver. Den primære opgaveportefølje planlægges fra år til år, men derudover tilgår der løbende nye projekter, som ofte er af hastende karakter, hvorfor det er vigtigt at kunne have mange bolde i luften på samme tid.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Gem
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Byggeleder med anlægsmæssig erfaring

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Karup

Vi søger en byggeleder med anlægsmæssig erfaring til renovering og vedligeholdelsesopgaver til Kapacitetscenter Karup.

Opgaverne består primært af planlægning, udbud, byggeledelse og sikkerhedskoordinering af vedligeholdelsesopgaver. Den primære opgaveportefølje planlægges fra år til år, men derudover tilgår der løbende nye projekter, som ofte er af hastende karakter, hvorfor det er vigtigt at kunne have mange bolde i luften på samme tid.

På de større og/eller komplekse projekter vil der blive tilknyttet en projektleder som bistår dig med den administrative projektledelse, herunder udbud og kontrakthåndtering. Når kontrakten er på plads, vil du som byggeleder skulle stå for gennemførelsen af projekterne, herunder afholde byggemøder, sikkerhedsmøder, afleveringsforretning samt varetage koordinering med- og overdragelse til slutbruger.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Business Controller til lønopfølgning

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Hjørring

Er du vores næste business controller, som skal tage lønopfølgningen til nye højder?

…så er det nu, du skal pudse dit CV af og sammenfatte en ansøgning!

Vi har netop oprettet en ny stilling i økonomiafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring.

Her bliver du en del af et skarpt team bestående af 3 medarbejdere, som igennem det sidste år har arbejdet benhårdt på at forbedre og udvikle opfølgningen samt rapporteringen på lønområdet.

Du kan forvente at få en interessant og udfordrende hverdag i en spændende afdeling, hvor resultater og udvikling spiller en central rolle.

Du vil blandt andet være ansvarlig for lønopfølgningsmøder, udarbejde ledelsesinformation, analyser samt udvikle styringsværktøjer, hvorfor stillingen både indeholder drifts-, analyse- og udviklingsopgaver.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Processpecialist til logistiske vedligeholdelsesprocesser

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Ballerup eller Brabrand

Bliver du motiveret af at forstå komplekse sammenhænge mellem vedligeholdelse og øvrige logistiske processer? Kan du skabe og fastholde overblik over processammenhænge fra idé til udførelse? Brænder du for at bringe din viden og erfaring i spil til gavn for koncernens brugere af vedligeholdelsesprocesserne?

Så er du måske vores nye kollega i Vedligeholdelsesprocessektionen ved Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) i Ballerup.

Dit primære ansvar er at fastholde og udvikle de økonomiske og forsyningsmæssige relationer omkring processer, systemer og kontroller inden for materielvedligeholdelsesområdet.

Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen
Forsvaret
Projektleder med økonomistyringsbaggrund til Forsvarskommandoens Økonomidivision

Forsvaret, Karup J

Besidder du færdigheder inden for økonomistyring, der gør dig i stand til at navigere og lede komplekse projekter? Trives du i spændingsfeltet mellem det strategiske niveau og dér, hvor ideer og ønsker omsættes til konkret handling? Og motiveres du af at skabe resultater gennem udvikling, implementering og evaluering af projekter? Så er denne stilling noget for dig.

Din kommende stilling er nyoprettet, hvorfor der er gode muligheder for, at du med din faglige ballast og erfaring inden for økonomistyring og projektledelse styrker økonomistyringen i Forsvarskommandoen, sætter dit præg på den strategiske retning og bidrager til den videre opbygning og implementering af projektkontoret.

Forsvarskommandoen er en kompleks størrelse, og det skaber en god bund for faglig udvikling og læring inden for det økonomiske område.

Forsvaret
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Systemansvarlig for kryptomateriel

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Vil du være med i udviklingen, udrulning og implementering af krypto i Forsvaret? Og vil du arbejde med drifts- og projektopgaver?

Motiveres du af, at finde løsninger på simple såvel som komplekse problemstillinger og være bindeled mellem kunden og leverandøren?

Du indgår i et team omkring anskaffelser af kryptografisk materiel, eksisterende og nye typer. Som systemansvarlig for kryptomateriel, har du ansvaret for drift, støtte, vedligehold og sustainment af disse med henblik på at sikre materiellets stabilitet i dets levetid.

Du rådgiver og vejleder kryptoforvaltninger og andre myndigheder i udarbejdelse af f.eks. installationsdokumentation, hvor der benyttes kryptomateriel.

Du deltager som teknisk rådgiver i forbindelse med kapacitetsspecifikke kryptoanskaffelser, hvilket giver dig en bred kontaktflade til resten af Forsvaret.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Forsvarsministeriet
Forretningskonsulent til Økonomistyring

Forsvarsministeriet, København

Vil du være med til at sikre det Dansk Forsvars understøttelse af økonomistyringen i SAP og samtidigt tage del i rejsen mod at gøre forsvaret datadrevent.

Vi er bindeledet mellem forretningen og IT, hvor vi skal sikre understøttelsen af fremtidens økonomi og forretningsmæssige styring af ministerområdet.

Du skal i stillingen arbejde med understøttelsen af vores økonomifunktion med et bredt spænd af opgaver med tilknytning til optimeringen af vores processer og styringsbehov koncentreret om vores ERP-system: SAP.

Eksempler på opgaver er, at:

 • skabe et netværk som udvikler koncernens forståelse for økonomidata.
 • deltage i udviklingen af analyser.
 • sikre en korrekt anvendelse af ministerområdets SAP-løsning (vejledninger/uddannelse) på økonomiområdet.
Forsvarsministeriet
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Projektleder til Vedligeholdelsesafdelingen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Birkerød, Slagelse eller København

Har du erfaring med projektledelse, og trives du med at få komplicerede projekter til at blive en succes? Er du holdspiller, der ved, at det bedste resultat oftest nås i en proces, hvor samarbejde og inddragelse af andre sættes i højsædet? Så er du måske en af vores kommende kollegaer til Vedligeholdelsessektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

I Vedligeholdelsessektionen udfører vi primært den administrative projektledelse, og dine opgaver vil bl.a. være:

 • Indsamling af fakta for projekterne.
 • Udfærdige beskrivelse og udbudsparadigmer og udbyde opgaverne via Ibinder.
 • Kontrakthåndtering med leverandører og ansvarlig for indkøbsordrer (SAP).
 • Projektopfølgning i byggeperioden i samarbejde med byggeleder.
 • Projektafslutning.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med både faglige og personlige udfordringer.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriet
Serviceminded HR-medarbejder med stærke administrative kompetencer

Forsvarsministeriet, København

Europa og Danmark står midt i en af de største sikkerhedspolitiske kriser siden anden verdenskrig. Forsvaret står overfor en historisk styrkelse og en omfattende strategisk forandring.

Det stiller store krav til kvaliteten i de personaleadministrative opgaver og derfor søger vi en ny kollega.

Du vil blive en del af team Ledelsesstøtte, hvor vores vigtigste opgave er at sikre god service og effektiv sagsbehandling til departementets medarbejdere.

Dit primære ansvarsområde vil være at støtte departementets chefer og medarbejdere bedst muligt. Du vil komme til at bistå med løsningen på en lang række af opgaver indenfor administration af arbejdstid. Det indebærer støtte til medarbejdere og chefer i korrekt forvaltning af arbejdstid. Herunder oplæring af nye chefer samt registrering af ferie.

Forsvarsministeriet
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Ingeniør til Forsvarets Redningshelikoptere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Ballerup

Har du flair for teknisk sagsbehandling, rådgivning og projektledelse? Kunne du tænke dig at arbejde med løsning af materieltekniske problemstillinger til driften af Forsvarets EH101 helikoptere?

I Forretningsområde Helikopter, under Kapacitetscenter Luft, er vi 35 medarbejdere, som har det overordnede ansvar for drift, vedligeholdelse, dokumentation og luftdygtighed for alle Forsvarets helikoptertyper og T-17 fly.

Du har et ansvarsfuldt job i en travl og varieret hverdag, hvor du varetager specifikke opgaver i relation til drift, udvikling, test, vedligeholdelse og logistik.

Vi sikrer dig initial uddannelse og løbende efteruddannelse.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV