Forca A/S

Forca er en af de største partnere i pensionsbranchen. Gennem skræddersyet stordrift og agilt samarbejde sikrer vi, at vores kunder kan fokusere på deres kerneforretning.
Forca er servicepartner for pensionsselskaber

På vegne af vores kunder som er store pensionsselskaber, servicerer vi mere end 695.000 pensionsmedlemmer og har mere end 712 mia. kr. aktiver under administration.

Vi leverer pensionsservices indenfor:

  • Medlemsservice,
  • Aktuarservice,
  • Fondsservice,
  • IT-service
  • Økonomi- og regnskabsservice
Dyb indsigt i pension

Vi er eksperter i at tilpasse os uafhængige pensionskassers og -selskabers virkelighed og behov for service, samtidig med at vi som strategisk partner hjælper og udfordrer vores kunder til at opnå optimale resultater.

”Forca har fokus på værdiskabelsen for medlemmerne – lige fra optagelse til de pensioneres. Vores medlemstilfredshed er høj, og vi får en bedre og bredere servicepalette, end vi selv kunne udvikle som enkeltstående selskab.”

- Karsten Kjeldsen, adm. direktør, Lærernes Pension

Sammen skaber vi intelligente løsninger

Med en agil tilgang til drift og udvikling tilbyder vi vores kunder skræddersyet stordrift og personificeret service. Vi matcher den digitale transformation og de komplekse lovkrav, der er i dag til pensionsselskaber. Vi udvikler nye løsninger i tæt samarbejde med vores kunder, som henter sparring og support i Forcas stærke kompetencefællesskab.

Serviceområder med udviklingsfokus

Med en dyb indsigt i både pension, kundeservice, IT, forsikringsteknik, jura, økonomi, fondsmanagement, forretningsudvikling og kommunikation har Forca specialiseret sig i at finde de marginaler, der optimerer serviceoplevelsen for medlemmerne og effektiviserer forretningen for kunderne. Det betyder lavere omkostninger og ekstra pension til det enkelte pensionsmedlem.

”Via outsourcing til Forca har vi sikret en værdiskabende investeringsproces og en cost effektiv administration med kundeservice på højt niveau. Det er muligt gennem det økonomiske og faglige fællesskab, som Forca tilbyder”

- Nicolai Pilehave, Finansdirektør, PKA A/S

Sådan er det at arbejde i Forca

Forca er et fagligt fællesskab af professionelle og passionerede mennesker, der kan lide at arbejde agilt og vil være med til at gøre en markant forskel for vores kunder. Sammen ønsker vi at skabe intelligente løsninger ved at balancere service, kvalitet og omkostninger.

Vi er ambitiøse og har høj trivsel og medarbejdertilfredshed. Vores kultur er uformel og uhøjtidelig med ligeværdig dialog på tværs af afdelinger, anciennitet og status. Ambitionen er at skabe en af landets mest spændende arbejdspladser præget af talent, nyskabelse, entusiasme og faglig indsigt til gavn for både kunder og pensionsmedlemmer.

Forca ligger på arbejdsglæde, tilfredshed og motivation blandt de 25 % bedste virksomheder i den finansielle branche i Danmark.

Fra Forcas engagementsmåling foretaget af Ennova 2017.
Agil tilgang

Forca udvikler nye services i et tæt og agilt samarbejde med og på tværs af kunder, afdelinger og fagområder i Forca.

De fleste medarbejdere i Forca arbejder i et agilt team. Vi tror på, at den største værdi og de mest unikke løsninger skabes i tværgående samarbejde, samtidig med at dette styrker den enkeltes kompetencer.

”I vores team udvikler vi værktøjer, der sikrer at pensionsrådgiverne nemt og overskueligt kan tilgå information og kan skabe en god medlems- og kundeoplevelse samt yde professionel rådgivning. I teamet planlægger vi selv arbejdsdagen, og vi er selv herrer over, hvordan opgaverne skal løses.”

- Andreas Obling Kjærgård, IT-udvikler

"Hvis du er udviklings- og serviceorienteret både over for kunder og kollegaer og måske kender til den agile udviklingsmetode, så kan der sagtens være plads til dig i Forca.”

- Ida Sparrevohn, underdirektør i HR & Kommunikation

Vil du også være en del af Forca?

Vi efterspørger ofte kompetencer som IT-udviklere, aktuarer, fondsspecialister og pensionsrådgivere, men vi har også medarbejdere inden for fx økonomi, jura. administration, kommunikation, digital udvikling, servicedesign og ledelse.

Vi glæder os til at høre fra dig!