Forca A/S

Et fagligt fællesskab

Hvis du ikke kender Forca — som udtales [Forsa], så er vi en af de største partnere inden for pensionsbranchen i Danmark, og den eneste rendyrkede pensionsservicevirksomhed. Vi er 450 medarbejdere på vores dejlige lokation i Tuborg havn, hvor vi alle er samlet på én adresse, så der er ikke længere end to minutters gang til den nærmeste kollega.

Vi er et fagligt fællesskab af professionelle og passionerede mennesker, der kan lide at gøre en forskel. Vi er en videnstung arbejdsplads med mange forskellige fagligheder, og det er blandt andet i det kompetencefælleskab, at vores styrke ligger, for vi er afhængige af hinandens kompetencer for at lykkes!

Forca ligger højt, når det gælder arbejdsglæde, tilfredshed og motivation blandt medarbejderne. Vi tilbyder attraktive medarbejdergoder med sund kantine, sociale aktiviteter, medarbejderforeninger, gode forsikrings-og pensionsvilkår for at nævne nogle af fordelene ved at arbejde i Forca.

Vores kultur
Vores kultur er uformel, og vi har en ligeværdig dialog på tværs af afdelinger, anciennitet og status. Vi er et kompetencefællesskab, hvor vi respekterer og anerkender hinanden på tværs af fagligheder. Vi har en høj grad af frihed og fleksibilitet, men forventer også af alle, at de træder til, griber ansvaret og bidrager til vores fællesskab og til at gøre en forskel for vores kunder og deres medlemmer.

Vores historie

I 2006 stod tre uafhængige pensionsselskaber -og kasser Lærernes Pension-LP, PKA og Pædagogernes Pension-PBU i en forretningskritisk situation. De ønskede at udvikle forretningen og opnå stordriftsfordele, så der var mere pension til det enkelte pensionsmedlem. Samtidig ville de beholde deres selvstændighed. Heraf udsprang Forca – en fællesejet servicevirksomhed. Forca er derfor sat i verden for at servicere vores mere end 700.000 pensionsmedlemmer, og har mere end 774 mia. kr. aktiver under administration.

Det betyder at Forca sørger for effektiv pensionsadministration til vores kunder inden for:

  • Medlemsservices
  • Aktuarservice
  • Compliance og rapportering
  • Finansielle services
  • IT-services

Vores vigtigste opgaver er at holde omkostningerne så lave som muligt, så vores kunder kan udbetale mest muligt i pension til deres medlemmer. Medlemmerne er dem, der værner om vores velfærd, og som vi alle møder i løbet af vores liv; sygeplejersker, skolelærere og pædagoger og mange andre faggrupper. Når vi gør det godt, kan de se det på deres pensionsopsparing. Samtidig skal vi sørge for, at der er meget høj kvalitet i vores services til både kunder og medlemmer.

Vil du også være en del af Forca?

Vi ansætter ofte kompetencer som IT-udviklere, aktuarer, fondsspecialister og pensionsrådgivere, men vi har også medarbejdere inden for fx økonomi, jura. administration, kommunikation, digital udvikling, servicedesign og ledelse.

Vi glæder os til at høre fra dig— du kan godt glæde dig til nogle spændende og meget kompetente kolleger!