Danske Regioner

Gem
Danske Regioner Servicekoordinator med overblik og et stort smil

Danske Regioner, København

Kan du lide at yde en god service, og har du blik for, at Danske Regioners hus fremstår pænt og ryddeligt?

Du bliver servicekoordinator i Team Intern service, og her får du en vigtig rolle med at sikre, at teamets opgaver løses mest effektivt, og at de interne rutiner efterleves. Vi har mange forskellige serviceopgaver, og en af de væsentligste er at understøtte en professionel møde- og konferenceafvikling.

Du får ansvaret for planlægning og koordinering af teamets opgaver samtidig med, at du også tager del i driften og de daglige opgaver som fx:

  • at dække op og stille forplejning frem
  • at omstille og klargøre mødelokaler
  • at yde assistance, hvis teknikken driller
Gem
Danske Regioner Nytænkende analytiker, der forener strategi, politik og sundhedsdata

Danske Regioner, København

Vil du bruge dit talent på at udarbejde data, udforme analyser og udvikle økonomiske og styringsmæssige rammer, der tilsammen kan skabe et stærkt, fremtidssikret sundhedsvæsen? Har du analytisk tæft, og ser du masser af muligheder for at fremme politiske dagsordener, når du dykker ned i registerdata?

Overskriften for dine opgaver er: Hvordan kan vi på et databaseret grundlag bidrage til at styrke og fremtidssikre sundhedsvæsenet? Med dit talent for at knuse data og omsætte det til viden formidler du komplekse data og analyser, så det understøtter Danske Regioners politiske budskaber.

Vi tilbyder dig et spændende job med høj analytisk faglighed, en hverdag med højaktuelle politiske og økonomiske dagsordener og mulighed for, at du kan påvirke den politiske udvikling af fremtidens sundhedsvæsen.