Danske Regioner

Danske Regioner er den drivende kraft i udviklingen af sundhedsvæsenet, den førende stemme i den sundhedspolitiske debat, og Danske Regioner arbejder for attraktive levevilkår og et godt miljø i alle dele af Danmark.

Danske Regioner er interesse- og arbejdsgiverorganisation for Danmarks fem regioner.

Danske Regioner er ledet af en politisk valgt bestyrelse. Et formandskab bestående af formand og to næstformænd varetager den daglige politiske ledelse.

Den daglige ledelse af administrationen varetages af administrerende direktør, Adam Wolf. Sekretariatet består af cirka 160 medarbejdere og holder til i Regionernes Hus på Østerbro i København. Danske Regioner har desuden et kontor i Bruxelles.