Vestforbrænding

Vestforbrænding (officielt I/S Vestforbrænding) er det største kommunalt ejede affaldsselskab i Danmark – 19 kommuner i københavnsområdet og Nordsjælland ejer selskabet, hvis største enkeltaktivitet er et stortforbrændingsanlæg i Ejby ved Glostrup.

Selskabet, der blev etableret i 1970, har dog også andre aktiviteter end forbrænding; blandt andet driver selskabet flere genbrugspladser i oplandet og administrerer ca. 30 forskellige affaldsordninger i en eller flere kommuner.

Vestforbrændings forbrændingsanlæg er Danmarks største med en ovnkapacitet på op til 550.000 tons affald om året. I løbet af en uge sker der ca. 2.000 indvejninger af skraldebiler med affald, naturligvis flest på hverdagene og færre lørdag-søndag. Modtagehallen har ud over aflæsse-slidskerne også en særlig stikprøvekontrol af læssets indhold.

Forbrændingsanlægget er et kraftvarmeværk. Energien, der frigives ved forbrændingen af affaldet omdannes således både til elektricitet og fjernvarme. Der produceres el svarende til ca. 80.000 husstandes forbrug og fjernvarme til ca. 75.000 husstandes forbrug. Anlægget er blevet udvidet og udviklet med mange nye, større og mere modernede ovne og skorstene de sidste 10 år. Filtrene bliver skiftet en gang om måneden og ovnene renset to gange om året. Forbrændingsanlægget forurener væsentlig mindre end mange andre former for afskaffelse af tilsvarende materiel. Omfanget af forurening afhænger af afstanden fra forbrændingsanlægget. Således vil tunge partikler påvirke nærmiljøet og lette partikler fjernmiljøet.[Kilde mangler]

Kilde: Wikipedia.org 25-07-2016