Redmark

Evaluering

Positiv kommentar

En arbejdsplads der tager udvikling, trivsel og ledelse seriøst. Der er mulighed for både faglig og personlig udvikling. Redmark går virkelig op i, hvordan medarbejderne har det. Gode kollegaer og et godt sammenhold.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Jeg oplever, at Redmark har fokus på min individuelle karrierevej, hvor mine ønsker går fint i spænd med virksomhedens overordnede strategiske fokus. Her er plads til individuelle ønsker med fokus på work-balance og fleksibilitet. Samtidig er der fokus på det sociale miljø, hvor især vi unge har et fantastisk sammenhold.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Søde kollegaer

Negativ kommentar

Meget overarbejde og manglende fokus på de medarbejder der af personlige årsager som fx graviditet har svært ved at lægge 50 timer. Lønnen er højere end andre steder, men lav ift. hvad man kan få uden for branchen. Derudover er der nogle at partnerne, der ikke burde have med personaleledelse.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt arbejdsmiljø, uformel omgangstone, søde kollegaer, gode personalegoder, ordentlige arbejdsforhold og fysisk miljø, god kantine, lyse og pæne omgivelser, godt socialt sammenhold på tværs af afdelingerne og mange sociale arrangementer.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Social vinderkultur, plads til ambitioner, god feedback kultur, gode ledere

Negativ kommentar