Rigspolitiet

7,696 followers

Rigspolitiet as a workplace

217 ratings, 17 commentsCategories

Leadership
Culture and meaning
Career opportunities
Reward
Work environment and balance
Collaboration and relations

Are you or have you been employed at Rigspolitiet?

As a current or former employee, you can also tell us what you think about working at Rigspolitiet.
Remember that even though you are logged in, your rating is 100% anonymous to the employer

Comments

Rigspolitiet er Politiets øverste myndighed og har som sådan det overordnede budget- og personalemæssige ansvar for ordensmagten, mens det daglige politiarbejde tilrettelægges i landets politikredse. Organisationen ledes af Rigspolitichefen.

Rigspolitichefen fører tilsyn med politidirektørernes almindelige tilrettelæggelse af politiets arbejde og kan herom fastsætte almindelige bestemmelser.

Han er samtidig chef for Rigspolitiets 9 afdelinger:

  • Administrationsafdelingen
  • Bygningsafdelingen
  • Dataafdelingen
  • Færdselsafdelingen
  • Personaleafdelingen
  • Politiafdelingen
  • Politiets Efterretningstjeneste
  • Politiskolen
  • Udlændingeafdelingen

Hans tilsyn med Politiets Efterretningstjeneste er dog begrænset.

Samlet beskæftiger Rigspolitiet cirka 14.000 ansatte og har et samlet budget på ca. 8,6 mia. kr.

Kilde: http://wikipedia.org, hentet den 05-11-2015.

Annual report for Rigspolitiet

No accounting data available

Annual report for Rigspolitiet

Registered name

Rigspolitiet

VAT number

DK17143611

Type of business entity

Statslig administrativ enhed

Established

1964

Number of employees

No accounting data available

Source of the above information

Ad statistics for Rigspolitiet

Here is an overview of job ads from Rigspolitiet. You can see which channels and regions the ads were placed in and how the number of posted job ads have changed for each quarter.


Address

Rigspolitiet
Polititorvet 14
1780 København V
Tel.: 33 14 88 88
https://www.politi.dk/da/servicemenu/forside/

Map


Create a company profile

Are you with Rigspolitiet? Here's how you edit the profile which describes the company for jobseekers.