Rigspolitiet

Gem
Rigspolitiet Netværksovervågningstekniker med flair for sikkerhed

Rigspolitiet, Hvidovre

Brænder du for at sikre stabil drift af politiets systemer og netværk, og ønsker du en spændende og varieret arbejdsdag med opgaver, der spænder bredt fra forebyggende drift, life-cycle management til planlægning og rådgivning om netværksarkitektur.

Vi søger en netværksadministrator i Sektionen for Netværk, som har ansvaret for overvågning og patching af netværksudstyr. Du vil komme til at arbejde med Rigspolitiets netværk, som spiller en afgørende rolle i at understøtte politiets arbejde. Vi søger en netværksspecialist, der er godt i gang med sin karriere og som ikke viger tilbage for en udfordring. Opgaverne varierer fra drift og vedligehold til deltagelse i forskellige projekter og kan ud over overvågning også bestå af alt fra etablering og konfigurering af netværk, opsætning/nedtagning af udstyr til rådgivning om setup og arkitektur.

Gem
Rigspolitiet Søges: Danmarks bedste it-sikkerhedsspecialister

Rigspolitiet, Hvidovre

Kan du navigere i et komplekst it-sikkerhedssetup, og vil du arbejde med unikke teknologier, som kun Rigspolitiet benytter?

Vi arbejder hver dag for at sikre stabil og sikker drift af politiets netværk og sikkerhedsløsninger. En kompleks opgave, som stiller høje krav til vores systemer, teknologier, it-sikkerhedssetup og kompetencer. Store strategiske projekter venter forude, og vi skal netop til at foretage en større LCM-udskiftning. Vi tilbyder et spændende job med store udviklingsmuligheder.

Du får

 • muligheden for at arbejde i vores unikke og komplekse it-sikkerhedssetup, med alt fra forebyggende drift og tekniske sikkerhedsanalyser, til projektopgaver inden for design og implementering
 • muligheden for at udvikle politiets sikkerhedskompleks og samtidigt sikre, at vores it-sikkerhedsløsninger til enhver tid er up-to-date og veldokumenteret
Gem
National enhed for Særlig Kriminalitet Studentermedhjælper søges til Juridisk sektion i Hvidvasksekretariatet

National enhed for Særlig Kriminalitet, København

Vil du lære, hvordan den juridiske og politiske del af finansiel efterretningsvirksomhed foregår i praksis? Og vil du hjælpe med at sikre rammerne for den praktiske hverdag i en organisation, der arbejder i spændingsfeltet mellem offentlig forvaltning og efterretningsvirksomhed?

Så er du måske vores kommende stud.jur i den juridiske sektion hos Hvidvasksekretariatet.

Som studentermedhjælper vil du skulle hjælpe kontoret med det juridiske benarbejde, herunder udarbejde tilsynsrapporter for tilsynsmyndighederne, lave kvalitetssikring og bistå med forefaldende opgaver af varierende karakter såsom at indsamle oplysninger i forbindelse med revisioner og spørgeskemaer til brug for det politisk arbejde.

Gem
National enhed for Særlig Kriminalitet Systemadministrator søges til National Cyber Crime Center i NSK - Genopslag

National enhed for Særlig Kriminalitet, Glostrup

Du har nu mulighed for at blive en af vores in-house systemadministratorer, der bidrager til driften af NC3’s it-infrastruktur og vedligeholdelsen af systemer og applikationer, der understøtter vores dygtige it-efterforskere i arbejdet med it-kriminaltekniske undersøgelser.

Som ansat i NC3 er det din vigtigste opgave i samarbejde med den nuværende systemadministrator at vedligeholde og forvalte vores lukkede efterforskningsnetværk, der involverer en bred portefølje af servere, systemer og programmer. Målet er at opretholde en høj grad af oppetid, performance og it-sikkerhed, så NC3 altid kan understøtte politikredsenes efterforskning med it-undersøgelser af høj kvalitet.

Gem
National enhed for Særlig Kriminalitet Administrative medarbejdere søges til Nationalt Center for It-Kriminalitet

National enhed for Særlig Kriminalitet, Valby eller Glostrup

It-relateret økonomisk kriminalitet er et voksende samfundsmæssigt problem, vi skal bekæmpe. Vi søger en til to administrative medarbejdere, der vil være med til at knække kurven ved at blive en del af politiets Nationale Center for It-Kriminalitet (NCIK).

Som medarbejder i NCIK bidrager du til at professionalisere måden, hvorpå vi håndterer it-relateret økonomisk kriminalitet. Dette gør du ved at bidrage til optimering af arbejdsgange og sikre en optimal opgaveløsning.

Dine primære arbejdsopgaver er:

 • Administrativ understøttelse til den indledende efterforskning, herunder selvstændigt at forestå visitation og lettere sagsbehandling
 • Yde skriftlig rådgivning og vejledning til borgere og virksomheder, der henvender sig med spørgsmål
Gem
National enhed for Særlig Kriminalitet Administrative medarbejdere søges til 1-årigt vikariat i til Nationalt Center for It-Kriminalitet

National enhed for Særlig Kriminalitet, Valby eller Glostrup

It-relateret økonomisk kriminalitet er et voksende samfundsmæssigt problem, vi skal bekæmpe. Vi søger nogle administrative medarbejdere, der vil være med til at knække kurven ved at blive en del af politiets Nationale Center for It-Kriminalitet (NCIK).

Som medarbejder i NCIK bidrager du til at professionalisere måden, hvorpå vi håndterer it-relateret økonomisk kriminalitet. Dette gør du ved at bidrage til optimering af arbejdsgange og sikre en optimal opgaveløsning.

Dine primære arbejdsopgaver er:

 • Administrativ understøttelse til den indledende efterforskning, herunder selvstændigt at forestå visitation og lettere sagsbehandling
 • Yde skriftlig rådgivning og vejledning til borgere og virksomheder, der henvender sig med spørgsmål
Gem
Københavns Politi Jurist til Afdelingen for økonomisk kriminalitet

Københavns Politi

Økonomisk kriminalitet er et voksende og komplekst samfundsproblem som vi forsøger at bekæmpe med forskellige kompetencer og fagligheder. Vi søger derfor en jurist, der vil arbejde med bekæmpelse af IT relateret økonomisk kriminalitet og være en del af Københavns Politi.

Vi søger specifikt en jurist der kan bistå efterforskningen med juridiske kompetencer samt varetage faglig ledelse af vores jurastuderende, der bidrager til behandlingen af sager om økonomisk kriminalitet i sektion 7.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Faglig ledelse af jurastuderende.
 • Behandling af sager om bedrageri og databedrageri.
 • Juridisk bistand til sektionens øvrige efterforskninger.
Gem
Nordsjællands Politi Kommunikations- og SoMe profiler

Nordsjællands Politi, Helsingør

I Nordsjællands Politi arbejder vi hver dag målrettet for at skabe tryghed og være i tæt kontakt med borgere, myndigheder og samarbejdspartnere. Vi har samtidig fokus på at sikre og udvikle en rigtig god arbejdsplads for vores medarbejdere. Det kræver en vedholdende, åben, troværdig og tydelig kommunikation.

Derfor søger vi nu to kommunikationsmedarbejdere til vores kommunikationsteam, der skal være med til at sætte retning på, styrke og varetage den daglige eksterne-, og SoMe kommunikation i hele politikredsen, og den interne kommunikation til vores ca. 1000 kolleger.

Som vores nye kollega får du en travl og spændende hverdag med masser af udfordringer og gode udviklingsmuligheder i en organisation med en helt central betydning for vores allesammens tryghed og sikkerhed.

Gem
Syd- og Sønderjyllands Politi Juridiske studenter til Syd- og Sønderjyllands Politi

Syd- og Sønderjyllands Politi, Esbjerg

Har du lyst til at få et spændende studiejob i politiet eller anklagemyndigheden, hvor du kan være med at strafforfølge forbrydelser og overvejer du en karriere som anklager i fremtiden?

Så kan det være, at du skal være en af vores nye juridiske studenter. Vi får i løbet af efteråret 2022 brug for flere nye jurastuderende til forskellige afdelinger i henholdsvis politisøjlen og i anklagemyndigheden i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Som juridisk student vil du blive tilknyttet en advokatur i anklagemyndigheden eller en afdeling i politisøjlen. Dit job vil blandt andet kunne bestå af at gennemgå og kvalificere anmeldelser i den indledende efterforskningsfase, bidrage til at indhente kendelser under efterforskningen eller udarbejde udkast til afgørelser i straffesager, der skal henlægges eller påtaleopgives.

Gem
Københavns Politi Ledelseskonsulent

Københavns Politi

Københavns Politi søger en erfaren ledelseskonsulent til HR-enheden, der skal være med til at forankre og implementere de tiltag, vi har arbejdet med under projektet ”Sygefravær – et fælles ansvar”, som Københavns Politi har fået midler til under STAR’s (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) pulje ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser”.

Målet for projektet er at reducere sygefraværet i kredsen, med fokus på at styrke trivslen og arbejde forebyggende inden for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte:

 • Udbredelse og forankring af sygefraværsindsatsen i hele kredsen
 • Ledertrivsel
 • Lederudvikling individuelt og i teams
 • Arbejdsmiljø og trivsel