Rigspolitiet

Evaluering

Positiv kommentar

Ingen

Negativ kommentar

Ledelsen kan ikke gøre så meget, da årsagen er mange af dem som er ansat er Politifolk, de forpester kulturen arbejdsglæden de hytter deres skind og hvis mulle ikke ville være med i klubben, bliver du frosset ud. Der er en giftige arbejdskultur, Politiansatte holder hånden over sine egne Politikollegaer, det gør kulturen giftig. HKer hold jeg langt væk, i stå for skud hvis du ikke falder i hak med Politikollegaerne. Ryd op så bliver det sikkert en godarbejdsplads igen. eller flyt dem til anden tjeneste, kan se med de mange kommentar at der ikke er sket nogen forbedringer fra da jeg gik ud af døren i 2015!!!!

Evaluering

Positiv kommentar

Meningsfuldt arbejde, nogle få gode kolleger i mit team.

Negativ kommentar

Giftigt arbejdsmiljø. Usynlig ledelse, der holder hånden over voksenmobbere og dårlige kolleger bare fordi de har høj anciennitet eller er tjenestemænd som er svære at fyre. Manglende fokus på at bruge de offentlige midler mest hensigtsmæssigt. Ledere, der klipper hinandens hår og holder medarbejdere i et management by fear-regime med utrænede og uegnede mellemledere uden gennemslagskraft: Koncern IT kan ikke anbefales.

Evaluering

Positiv kommentar

Masser af spændende opgaver og mulighed for forbedring

Negativ kommentar

Ledelsen lyver og er ikke interesseret i udvikling og samarbejde med dig. Søger du arbejde her så vær klar på at du skal sidder og kikke ud af vinduet det meste af tiden. Tag endelig ikke initiativ - det gør ledelsen nervøs og du risikerer at blive fyret. Vær heller ikke direkte eller ærlig det kan også koste dig jobbet.

Evaluering

Positiv kommentar

Man gør en forskel for at hjælpe betjenten på gaden

Negativ kommentar

dårlig unuanceret topledelse der er vægter deres eget selvbillede højere en medbejderne. Dårligt arbejdsmiljø. En arbejdsplads med stor udskiftning af medarbejdere. Løb

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger

Negativ kommentar

Management by fear - topstyret.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Mistrivsel og kollegaer der græder over andre kollegaers adfærd. Mangelfuld oplæring af nyansatte og en ledelse der ser forbi de ansatte på gulvet, dog foretages der en medarbejderevalueringer ud fra de ansattes indsats, selvom ledelsen ikke har været tilstede. Der er mangel på ansvar fra de ansatte i bestemte afdelinger, ansatte som er afhængige af hinanden møder ikke til tiden og snakken går i krogene. En del af de mennesker som sidder på kontorerne lægger ansvaret fra sig når der opstår fejl, og beskylder kollegaerne for det. Der er forskelsbehandling og en meget vag ledelsesform som påskønner ansatte med mest anciennitet. Ledelsen forlanger fornyelse men giver ikke plads til ændringer. Undertegnet blev afskediget pga en anden kollega lavede fejl og ikke ville tage ansvar. Ledelsesberetningen/resumeet lagde vægt på at undertegnet havde svært ved at tage ved lære, men resultatet var noget helt andet. Igen har ledelsen IKKE observeret situationerne, men påskønner at have været der “det meste af tiden”. Jeg vil på ingen måde anbefale Syd- og Sønderjyllands Politi som arbejdsplads.

Evaluering

Positiv kommentar

En spændende arbejdplads med en lang række både spændende og udfordrende opgaver. En sjælden arbejdsplads, hvor en dag sjældent ligner den anden. Et sted, hvor du har en god følelse af, at en god indsats kan gøre en forskel. Mange gode kolleger og basis for et godt fællesskab, især hvis man accepteres som den del at fællesskabet.

Negativ kommentar

En accept af at man er den del af fællesskabet kan værre en svær balance i et gammeldags system som politiet, hvor mange kolleger har en klar opfattelse af, hvad man skal leve op til som "politimand". En rolle og en opfattelse af magt, som desværre tit tiltrækker de forkerte typer, som ikke kan administre denne "magt", hvor man nærmest ser sig som den "dømmende magt". Ledelsen er gennemsyret af de samme typer - som føler sig som ophøjet, men desværre meget ofte uden indsigt, dygtighed og menneskelig forståelse. Systemet gennemsyres af nepotisme og mangel på nytænkning og forskelligehed.

Evaluering

Positiv kommentar

Teamansvarlig ved Rigspolitiets Coronaopsporingsenhed for Styrelsen for Patientsikkerhed. Jeg er civilt ansat, som Teamansvarlig og samarbejder med Rigspolitiets vagtchef og assistenter, hvor vi løfter de opgaver der er knyttet til driften af coronaopsporingsenhedens callcenter. Dette samarbejde fungerer rigtig godt. Samarbejdet med Rigspolitiets betjente på lokationerne har været rigtig godt, med venlighed, professionalisme og oprigtigt engagement har vi sammen fået afdelingen til at fungere godt.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Stor fællesskabsfølelse og alle er villige til at hjælpe. God humor og ligefrem facon.

Negativ kommentar

Regide systemer, nærmeste leder ej synlig, ledelse inddrager ikke dem på gulvet før de tager beslutninger. Nogle gange ville det gøre nogle ting nemmere.

Evaluering

Positiv kommentar

Frihed til at arbejde som man vil. Så længe der ikke sker noget alvorligt.

Negativ kommentar

Ledelse der ikke forstår at delegere. Mangler evne til at bygge OG implementere stabile strukturer fordi man hele tiden er opsat på "her og nu, hvis der skulle ske noget alvorligt". Strategier omkring personale og kompetence der kun er papirsprodukter.

Evaluering

Positiv kommentar

Sammenholdet i gruppen på Corona Hotline.

Negativ kommentar

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Se forskellen mellem nuværende medarbejder og tidligere medarbejder.... man er ikke vellidt i Rigspolitiet/ledelsen, hvis man ydre sig om F.eks. Arbejdsmiljø, voksenmobning osv. det kommer kun til overfladen fra tidligere medarbejder.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer

Negativ kommentar

En gammeldags nulfejlskultur, hvor den vigtigste evne at besidde er at dække sig selv ind eller lade aben vandre.

Evaluering

Positiv kommentar

Det er fedt at være betjent, der er gode kollegaer, og man lære samfundets anden side at kende.

Negativ kommentar

Du bliver kastet under bussen af dine øverste chefer, ingen julegaver, ingen tak. Det er faktisk ret utaknemmeligt, men kunder er ofte glade for at se os, man skal ville og elske det, eller fokuserer på gode kollegaer og de andre fordele der er. Men det er stor offentlig arbejdsplads, så de fleste politiske beslutninger og beslutninger fra øverste ledelse, kan man ikke se logik i. Men er man til fulde mennesker og fodboldhooligans, så er der nok at lave. Der er fede afdelinger og gode chefer.

Evaluering

Positiv kommentar

Vi er med til at gøre en forskel for borgerne. Også er kollegerne rigtig gode

Negativ kommentar

Topledelse med stort T. Underbemandet

Evaluering

Positiv kommentar

En arbejdsplads der gør en forskel og er vigtig for os alle.

Negativ kommentar

Presset på ressourcerne som resten af det offentlige.

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kollegaer, godt samarbejde

Negativ kommentar

Dårlig ledelse, fortrolighed brudt, manglende forståelse for enormt arbejdspres

Evaluering

Positiv kommentar

Såfremt man er skåret til det, er den ærlige og uindpakkede tone grundlaget for et godt arbejdsmiljø

Negativ kommentar

Kulturen er naturligvis meget præget af, at der tidligere var færre administrativt (herunder akademikere) ansat, hvilket er en stor udfordring for politiuddannede.

Evaluering

Positiv kommentar

Der mange dygtige medarbejder som ikke er bange for at tage et ansvar

Negativ kommentar

Der en hel del medarbejder som ikke har forståelse for at arbejde i 24/7/365 organisation og som har mere travlt med at modarbejde både chefer og kollegaer, samt manglende forståelse for at kvaliteten skal være i orden. Dårlig ledelse, der ikke har forståelse for for medarbejder og manglende resourcer.

Evaluering

Positiv kommentar

Politiet har en meget motiverende opgave og der findes mange gode mennesker blandt kollegerne

Negativ kommentar

Ledelsen benytter sig af føringsledelse hvilket ikke er hensigtsmæssigt på en videnskabers plads, derudover bærer løsninger ofte præg af panik og tilfældighed hvilket kan være frustrerende

Evaluering

Positiv kommentar

Gode kolleger. Fagspecialister med meget stor viden og erfaringer på deres områder. Fuld løn under barsel.

Negativ kommentar

Rådvilde ledere som mangler faglig viden og erfaring. Mangel på ledere, som loyalt støtter op om sine medarbejdere. Topstyret organisation uden fokus på den enkelte medarbejders ønsker og behov. Tendens til at reducere medarbejderne til produktionsenheder, som forventes at performe ud fra diffuse forventninger og krav.

Evaluering

Positiv kommentar

Negativ kommentar

Jeg er afskediget pga. manglende udvikling i praktik, som munder ud i jeg har en depression. Jeg har været ærlig fra starten om min depression, og har jævnligt holdt uddannelseslederen orienteret, men jeg bliver stadig fyret, selvom jeg har været til psykolog, og er blevet sygemeldt. Deres såkaldte støttetiltag er en forlænget vejlederperiode. Jeg ser det mere som "find 5 fejl periode". Det negative tæller altid mest, når der skal vurderes på ens indsats. Ingen i organisationen fortalte mig, at jeg kunne sygemelde mig under uddannelse. Så jeg vil på ingen måde anbefale nogen at blive politibetjent.

Evaluering

Positiv kommentar

Det er en stor butik og der er stor forskel på, hvor godt medarbejdere trives og hvor ledelsen er god - det er helt afhængigt af, hvilken afdelingen af Rigspolitiet man ansættes i. Der er rigtig mange gode kollegaer, der hver dag gør deres yderste for at tingene glider.

Negativ kommentar

Ekstrem topstyret med et generelt lavt ledelsesniveau, der kan skyldes stor udskiftning af ledere, der hele tiden er i gang med deres individuelle karrierespor. Generelt kunne organisationen med fordel håndtere f.eks. stressede eller utilpassede kollegaer mere hensigtsmæssigt.

Evaluering

Positiv kommentar

Rigspolitiet bærer præg af politiet. Det lyder måske indlysende, men det er 3000 kontoransatte, som primært er hk' ere og akademikere. Alligevel kan man tydeligt mærke 'korpsånden'. Folk er meget dedikerede og engagerede. Det er en de de bedste ting ved arbejdspladsen. Og så er der stor frihed under ansvar. God humor og stemning. Rar arbejdsplads.

Negativ kommentar

Kan være lidt tungt og langsomt at ændre ting.

Evaluering

Positiv kommentar

Godt kollegialt samarbejde

Negativ kommentar

For stort arbejdspres, stressende

Evaluering

Positiv kommentar

Engagement og oplevelsen af at man flytter noget værdifuldt.

Negativ kommentar

Manglende strategi og politiske dagsordner forstyrrer billedet og skaber frustrationer over manglende retning.