57 job matcher din søgning 57 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Gem
Holbæk Kommune Genopslag – Pædagogisk leder til Børnehusene Elverbo og Pilehytten

Holbæk Kommune, Svinninge

Er du klar til at være med til at sikre det gode børneliv for børn i Svinninge og omegn, så har vi måske stillingen til dig.

Da vores pædagogiske leder gennem mange år har valgt at gå på efterløn, er stillingen, som pædagogisk leder i Børnehusene Elverbo og Pilehytten, Område Katrinedal, ledig.

Vi søger en pædagogisk leder til to børnehuse, der ligger med 200 meters afstand. Da begge børnehuse er nedslidte, er det politisk besluttet, at de 2 børnehuse skal lægges sammen til ét, og vi får derfor nye fysiske rammer. De nye rammer gør, at vi vil have fælleslokaler med SFO'en, og derfor er et tæt samarbejde med skolen af stor betydning. Byggeriet er politisk besluttet, men endnu ikke påbegyndt.

Vi har brug for en leder, som er synlig i hverdagen, for børn, medarbejdere og forældre. En leder, som kan lytte, undres, gå forrest, understøtte og tage beslutninger på et belyst grundlag.

Holbæk Kommune Pædagogisk orienteret familiebehandler til Familiehuset

Holbæk Kommune

Har du lyst til at arbejde i en aktiv, tværfaglig og løsningsfokuseret organisation?

Så er chancen der nu. Familiehuset i Holbæk søger en pædagogisk orienteret familiebehandler til en fast stilling på 37 timer fra d. 15. august 2022, samt en barselsvikar fra 15. august 2022 til og med 30. juni 2023.

Vi søger en person, som er god til at skabe relation til børn, unge og familier i udsatte positioner og som formår at skabe udvikling og retning i barnets og den unges liv. Arbejdsopgaverne vil primært bestå af praktisk pædagogiske arbejde hjemme hos familierne, samt støttekontakt- og samværsopgaver.

Som familiebehandler har man sin daglige base i Familiehuset, som er centralt placeret i Holbæk by, men man arbejder også i de enkelte familiers hjem, samt i de tværfaglige samarbejder, der er omkring familierne på tværs af hele kommunen.

Holbæk Kommune Bliv leder på en dejlig landsbyskole med store drømme – Undløse Skole kalder!

Holbæk Kommune, Tølløse

På Undløse Skole får du masser af historie og masser af muligheder for at skrive med på historien eller udgive helt nye historier i fællesskab med vores dygtige medarbejdere, nysgerrige elever og imødekommende forældre.

Undløse var den første by i landet, der fik titlen, som Blomstrende Landsby. Her blomstrer ikke bare den kønne natur, men også engagementet for at udvikle byen og særligt skolen.

Dit kontor ligger midt på skolen blandt pulserende klasseværelser, et hyggeligt og varmt personalerum, og fra vinduet har du åbent kig til vores udemiljø, som er fantastisk for en skole af vores størrelse.

Som leder arbejder du synligt og involverende, er tydelig og målrettet i din kommunikation og har gerne erfaring med personaleledelse, mødeledelse og forældresamarbejde. Din passion for ledelse skinner igennem, når du får hele teamet til at samarbejde om fælles mål.

Holbæk Kommune Verdens bedste vikarjob tilbydes på Søbæk Have

Holbæk Kommune, Jyderup

Vi søger lige nu vikarer til Søbæk Haves boenheder, både til sommerferieafløsning, dag/aftenvagter, faste weekender og vågen nattevagt. Mulighederne er talrige.

Søbæk Have er et botilbud og aktivitetscenter for voksne udviklingshæmmede borgere. Ens for borgerne der bor her er, at de har behov for støtte. Forskelligheden herunder er mange, i det at der bor borgere her, som stort set klarer alting selv, til de borgere som har brug for 100% støtte.

Vi tilbyder:

  • Mange smil og gode oplevelser i løbet af din arbejdsdag
  • Samarbejde med de mest fantastiske borgere
  • God og grundig oplæring i dine arbejdsopgaver
Holbæk Kommune Borgerservice søger teamleder

Holbæk Kommune

Borgerservice har stor betydning for borgernes oplevelse af Holbæk Kommune, og vores kolleger i hele kommunen er afhængige af, at vi i fællesskab lykkes med opgaven. Vi søger en engageret teamleder til Borgerservice, herunder vores Borgercenter samt en del af baglandsopgaverne.

Du vil blive teamleder for en drift, hvor der er stor omskiftelighed i opgaverne, og hvor betjening af borgere og borgerkontakt er den primære opgave i den daglige drift.

Som leder af den daglige drift skal du medvirke til at sikre:

  • at vi arbejder målrettet med at få vores borgere til at benytte selvbetjeningsløsninger og i højere grad at kunne straksafklare borgernes henvendelser.
  • at der udarbejdes procedurer og forretningsgange, som forankres i praksis - og gennemføres ledelseskontroller, herunder revision og løbende faglig opfølgning.
Holbæk Kommune Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed

Holbæk Kommune

Er du uddannet professionsbachelor i Ernæring og Sundhed og har lyst til at arbejde med nogle af samfundets mest udsatte borgere? Så er det dig, vi søger til Forsorgshjemmet Karlsvognen i Holbæk!

Karlsvognen er et omsorgs- og botilbud efter SL § 110 med akut modtagelse af hjemløse. Vi er en lille boform med i alt 12 ansatte.

Vores beboere har, udover hjemløshed, svære sociale problemer, oftest i kombination med misbrug og/eller psykiske lidelser.

Vi arbejder tværfagligt i teams med opholdsplaner, kontaktpersoner og individuelle mål i samarbejde med den enkelte beboers kommune, privat netværk, samt relevante samarbejdspartnere. Vores kerneydelser er akutmodtagelse, omsorg, udredning, tværfaglig indsats, botræning, beskæftigelse og efterværnsstøtte.

Alle opgaver, der er understøttende i forhold til Holbæk kommunes overordnede kerneopgaver, og der er endvidere et tæt samarbejde med øvrige tilbud i området.

Holbæk Kommune Jobformidler til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Holbæk Kommune

Holbæk har været med fra starten i projekt ”Flere skal med” og fortsætter nu i version 3.0. Vi har været de næstbedste i Danmark – nu vil vi være de bedste.

Vil du med din erfaring i at finde jobåbninger til borgere på kanten af arbejdsmarkedet være med på vores rejse mod at blive danmarksmestre?

Det nye i ”Flere skal med 3” er, at vi skal fremme et øget samarbejde med psykiatrien for derved at få et bedre og mere sammenhængende forløb for borgerne. Det vil derfor være relevant, hvis du har erfaringer med IPS-metoden eller generelt har arbejdet med mennesker med diagnoser eller psykiske udfordringer.

Du vil blive en del af et selvstyrende team på syv, der har arbejdet med ”Flere skal med-metoden”. Du vil derfor få en masse gode legekammerater, der har en stor viden om målgruppen og arbejdsmarkedet.

Holbæk Kommune Psykologer til fast stilling og barselsvikariat i PPR

Holbæk Kommune

Vi hjælper dagtilbud og skoler med at skabe forandring for børn og familier, så alle børn kommer i læring og trivsel. Vi tilbyder derudover terapi til de udskolingselever, hvor sårbarheden er stor.

Hos os får du mulighed for at prøve mange forskellige dele af det psykologiske arbejde, da vi både har det konsultative, det undersøgende og det kliniske, som en del af vores opgaver. Vores arbejde er varieret og arbejdstiden er fleksibel, så du skal trives med at have mange bolde i luften, og være klar på, at udviklingen hos os sker konstant.

Vi gør os umage med at introducere nye psykologer grundigt til deres arbejde, så du kan opleve at være klædt på til opgaven. Du vil fra dag ét få skemalagt introforløb, en mentor, individuel supervision og gruppesupervision med erfarne psykologer. Hvis du ikke allerede er det, arbejder vi på, at du bliver autoriseret på 2 år.

Holbæk Kommune Økonomikonsulent til Sundheds- og Ældreområdet

Holbæk Kommune

Kerneområdet Aktiv hele livet, Økonomi og administration søger en økonomikonsulent/økonom til vores Økonomiteam.

Som økonomikonsulent får du ansvaret for økonomisk understøttelse af ledere og deres enheder. I Økonomi og administration er vi 14 medarbejdere og 1 leder. Vi varetager administrative opgaver for de decentrale enheder i Aktiv hele livet.

Vi søger en kollega, som har de rette faglige og personlige kompetencer og som i samarbejde med to engagerede kollegaer i vores økonomiteam, kan holder styr på økonomien på vores Sundheds- og ældreområdet.

Syntes du, at det er spændende at arbejde med tal og data og trives du med at have ansvar og indflydelse på egne opgaver i tæt samarbejde med lederne i driften? – så er du måske vores nye kollega.

Gem
Holbæk Kommune Er du en skoleleder, der kan understøtte og udvikle vores ”vi” på Tølløse skole?

Holbæk Kommune, Tølløse

I Holbæk Kommune prioriterer vi vores folkeskoler højt. Folkeskolen er vores fælles skole i lokalområdet og et vigtigt fundament for alle børns faglige og sociale udvikling og trivsel. Vi ønsker folkeskoler, der er i øjenhøjde med det moderne samfund, som inddrager sit lokalområde, og som vedvarende arbejder for at flere børn kan blive en del af skolernes almene tilbud.

I din funktion som daglig leder af Tølløse Skole er det vigtigt, at du kan varetage et ligeligt delt fokus mellem almenskoledelen, specialklasserne og SFO'en. Hele din tilgang til ledelse skal være inddragende. Du skal være båret af en stor faglighed og en tilgang, hvor du er nysgerrig på børnenes perspektiver, og hvor du formår at skabe en samarbejdende kultur omkring dig.

Holbæk Kommune Pædagogisk leder til specialafdelingen på Bjergmarksskolen

Holbæk Kommune

Træd ind på en skole, hvor du fra start oplever at:

  • kunne gøre en forskel for de 80 børn, vi har tilknyttet specialafdelingen fra 0.-7. klasse
  • du som en del af skolens ledelsesteam er med til at udvikle skolen og får stor frihed
  • opbygge ledelseserfaring og udvikle dig som leder

Det er bare noget af det, du får mulighed for som pædagogisk leder for en specialafdeling, der rummer børn med kognitive udfordringer og socio-emotionelle vanskeligheder. Du bliver desuden leder for børnehaveklasserne og får dermed en vigtig rolle i at sikre en god skolestart.

Drift og vedligehold søger medarbejder med interesse for parker og grønne områder
Holbæk Kommune har brug for nye kræfter, der kan bidrage til arbejdet på grønne områder i og omkring skoler og institutioner samt parker og grønne områder ved kommunens bygninger.
Holbæk Kommune, Holbæk
Jobcenter
Indrykket:
Holbæk Have søger en uddannet pædagog til Barselsvikariat 37t/u i Børnehaven pr 1.8.2022
Holbæk Have er et integreret dagtilbud beliggende i det østlige Holbæk, med fælleden som baghave, et par egern og fasaner som faste besøgende...
Holbæk Kommune, Holbæk
Jobcenter
Indrykket:
Børn, Unge og Familier søger aflastningsfamilie til en dreng på 6 år hver anden 2. weekend jf. servicelovens § 84
Børn, Unge og Familier søger en aflastningsfamilie til en dreng på 6 år.
Holbæk Kommune, Holbæk
Jobcenter
Indrykket:
Børn, Unge og familier søger aflastningsfamilier til børn og unge jf. servicelovens § 84 visiteringer
Børn, Unge og Familier søger aflastningsfamilier til børn i alderen 4 – 17 år, med særlige behov.
Holbæk Kommune, Holbæk
Jobcenter
Indrykket:
Kastaniely tilbyder job til SSA i dagvagt eller aftenvagt
Vi søger lige nu SSA til dagvagt og SSA til aftenvagt, med arbejde hver 2. weekend.
Holbæk Kommune, Svinninge
Jobcenter
Indrykket:
Seniorbofællesskabet søger en Social og sundheds assistent
Den 1. august 2022 eller snarest har vi en nyoprettet stilling på 30 timer/uge på Seniorbofællesskabet – et socialpsykiatrisk seniorbofællesskab i Holbæk.
Holbæk Kommune, Holbæk
Jobcenter
Indrykket:
Spændende muligheder i spil - vi søger undervisere til Nr. Jernløse Skole
Til vores medarbejderkollegie på Nr.
Holbæk Kommune, Regstrup
Jobcenter
Indrykket:
Ernæringsassistent søges til Holbæk Fælleskøkken
Har du lyst til at lave god mad til ældre?
Holbæk Kommune, Holbæk
Jobcenter
Indrykket:
Stestrup Børnegård søger en pædagogisk leder
Stestrup Børnegård er en lille aldersintegreret daginstitution på landet.
Holbæk Kommune, Kirke Eskilstrup
Jobcenter
Indrykket: