Jern og metal 111

Jern og metal

Inden for kategorien jern og metal kan du finde stillinger som for eksempel smed, svejser, reparatør eller værktøjsmager. Som smed kan din arbejdsdag se meget forskellig ud. Du kan fx tilrettelægge og udføre mindre konstruktioner med plader, rør og stål. Du kan også arbejde med installation af forskellige typer anlæg. Er du specialiseret inden for jern og metal, arbejder du ofte i værkstedsindustrien eller landbrugsindustrien.


Jobglæden begynder her

Når vi bruger det meste af vores vågne tid på jobbet sammen med vores kollegaer, synes vi, det er vigtigt, at vi har glæde på jobbet. Jobglæde. Vi mener, det bør gennemsyre alt. For med mere jobglæde er alle vindere – medarbejdere og virksomheder!

Få jobglæde nu